Informacje dla kandydatów

Informacje dla kandydatów

Informacje wstępne:
  • Studia rozpoczynają się powołaniem do służby kandydackiej i szkoleniem podstawowym, które trwa od ostatniego tygodnia lipca do połowy września.
  • Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września następnego roku i dzieli się na dwa semestry: zimowy i letni. Każdy semestr kończy się dwutygodniową sesją egzaminacyjną, w czasie której podchorążowie zdają egzaminy z przedmiotów określonych w planie studiów. Każdego roku, zazwyczaj w sezonie letnim, podchorążowie odbywają praktyki na okrętach MW (także zagraniczne rejsy szkoleniowe), w jednostkach i instytucjach WP oraz stoczniach i zakładach produkcyjnych. Wykorzystują również urlop wypoczynkowy (30 dni).
  • Studia w Akademii Marynarki Wojennej są bezpłatne. Koszty, które musi ponosić podchorąży AMW są znikome. Dotyczą one przede wszystkim egzaminów wstępnych (koszt egzaminu + ewentualne koszty wyżywienia i zakwaterowania) oraz pewnych kursów i przeszkoleń specjalistycznych na wyższych latach studiów (koszty uzyskanych świadectw).
  • Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje dyplom oraz stopień wojskowy podporucznika/podporucznika marynarki, co gwarantuje pracę na okrętach MW RP lub w jednostkach i instytucjach WP. Ponadto, w zależności od kierunku studiów, posiada uprawnienia do uzyskania dyplomu oficera Polskiej Marynarki Handlowej w dziale pokładowym lub elektromaszynowym na poziomie operacyjnym. 


Terminy i opłaty

  • Termin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego: 12-14.08.2020 r.
  • Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych (opłata rekrutacyjna) na rok akademicki 2020/2021 wynosi 100,00 zł. (niezależnie od ilości wybranych kierunków).
  • Numer rachunku bankowego AMW:
Akademia Marynarki Wojennej
ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia
65 1050 1764 1000 0022 7313 3260
  • Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej - najpóźniej w dniu rejestracji kandydatów.
  • Dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia istnieje możliwość odpłatego skorzystania z zakwaterowania i wyżywienia podczas postępowania rekrutacyjnego.
- całodzienne wyżywienie  - 40,68 zł;
- zakwaterowanie na terenie AMW (doba) - 30,00 zł.
Chęć skorzystania z tych opcji zgłasza się podczas rejestracji kandydatów w pierwszym dniu postępowania rekrutacyjnego. 
  • Wymagane dokumenty i terminy ich składania opisano tutaj


Dodatkowe informacje można znaleźć w dziale "Odpowiedzi na pytania kandydatów (FAQ)"Akty prawne:
podstawa prawna rekrutacji

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia