Informacje dla kandydatów

Informacje dla kandydatów

Informacje wstępne:
 • Planując studia wojskowe w AMW należy zdawać sobie sprawę, że jedynymi punktowanymi przedmiotami podczas postępowania kwalifikacyjnego jest matematyka i język angielski. Ponadto zdawanie tych przedmiotów na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym zwiększa znacznie szanse przyjęcia do Uczelni (patrz: zasady rekrutacji).
 • Studia rozpoczynają się powołaniem do wojska i szkoleniem podstawowym, zazwyczaj na przełomie lipca i sierpnia.
 • Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września następnego roku i dzieli się na dwa semestry: zimowy i letni. Każdy semestr kończy się dwutygodniową sesją egzaminacyjną, w czasie której podchorążowie zdają egzaminy z przedmiotów określonych w planie studiów. Każdego roku, zazwyczaj w sezonie letnim, podchorążowie odbywają praktyki na okrętach MW (także zagraniczne rejsy szkoleniowe), w stoczniach i zakładach produkcyjnych oraz wykorzystują urlop wypoczynkowy (30 dni).
 • Studia w Akademii Marynarki Wojennej są bezpłatne. Koszty, które musi ponosić podchorąży AMW są znikome. Dotyczą one przede wszystkim egzaminów wstępnych (koszt egzaminu + ewentualne koszty wyżywienia i zakwaterowania) oraz pewnych kursów i przeszkoleń specjalistycznych na wyższych latach studiów (koszty uzyskanych świadectw).
 • Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje dyplom oraz stopień wojskowy podporucznika/podporucznika marynarki, co gwarantuje pracę na okrętach MW RP lub w jednostkach i instytucjach WP. Ponadto, w zależności od kierunku studiów, posiada uprawnienia do uzyskania dyplomu oficera Polskiej Marynarki Handlowej w dziale pokładowym lub elektromaszynowym na poziomie operacyjnym. 


Terminy i opłaty:
 • Wniosek o przyjęcie na studia należy złożyć do 31 marca br.
 • Termin przeprowadzenia zasadniczego postępowania kwalifikacyjnego 8-10 lipca br.
 • Termin przeprowadzenia dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego 16-17 września br.
 • Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych (opłata rekrutacyjna) na rok akademicki 2019/2020 wynosi 100,00 zł. (niezależnie od ilości wybranych kierunków).
 • Numer rachunku bankowego AMW:
Akademia Marynarki Wojennej
ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia
65 1050 1764 1000 0022 7313 3260
 • Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej - do 30 czerwca br.
 • Dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia istnieje możliwość odpłatego skorzystania z zakwaterowania i wyżywienia podczas postępowania rekrutacyjnego.
- całodzienne wyżywienie  - 38,59 zł;
- zakwaterowanie na terenie AMW (doba) - 30,00 zł.
Chęć skorzystania z tych opcji zgłasza się podczas rejestracji kandydatów w pierwszym dniu postępowania rekrutacyjnego. 
 • Wymagane dokumenty i terminy ich składania opisano tutaj


UWAGA
: Akademia Marynarki Wojennej planuje przeprowadzenie w terminie 3-7.06.2019 r. kursu adaptacyjnego dla osób zainteresowanych podjęciem nauki na studiach wojskowych w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.Dodatkowe informacje można znaleźć w dziale "Odpowiedzi na pytania kandydatów (FAQ)"Akty prawne:
podstawa prawna rekrutacji

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia