Uniwersytet Trzeciego Wieku

||| ||| |||

  a1    cer1   k2    g1

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Serdecznie zapraszamy wszystkich młodych duchem.

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku AMW w Gdyni został powołany Zarządzeniem Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej nr 32 z dnia 17 września 2012 roku.

Celem UTW jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami związane z historią i tradycją Marynarki Wojennej.

Podczas zajęć rozbudzamy nie tylko aktywność intelektualną seniorów, ale również aktywność społeczną.

Uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu umożliwi utrzymanie dobrej kondycji psychofizycznej, poczucie przynależności społecznej mieszkańców Trójmiasta i okolic oraz aktywizację intelektualną i społeczną ludzi w „złotym wieku". W ramach Uniwersytetu będzie można   zawierać nowe znajomości, uczestniczyć w ciekawych zajęciach, których zakres i tematyka ukierunkowana będzie w znacznej mierze na problematykę morską oraz dostosowana do zainteresowań uczestników.

Powyższy cel realizujemy poprzez:

  1.     codwutygodniowe wykłady.
  2.    zajęcia,w których seniorzy zapoznają się z bazą dydaktyczną Akademii Marynarki Wojennej poznając jej największe osiągnięcia naukowe oraz laboratoria i symulatory. 
  3.    wyjazdy do AOS w Czernicy, gdzie odbywają się nie tylko wykłady, ale również zajęcia integracyjne dla seniorów.

 

Kto może zostać słuchaczem UTW?

Każda osoba, która ukończyła 55 rok życia i pragnie pogłębić swoją wiedzę!

Jak zostać słuchaczem UTW?

  1. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć do AMW osobiście (biuro UTW budynek 7, pokój 219) lub pocztą na adres Uczelni (81-127 Gdynia, ul.Śmidowicza 69) z dopiskiem „Uniwersytet Trzeciego Wieku.
  2. Do formularza należy dołączyć zdjęcie legitymacyjne do indeksu.
  3. Następnie należy uiścić opłatę rekrutacyjną 50 zł (zawiera opłatę za I semestr).

Każdy słuchacz otrzymuje legitymację UTW, która uprawnia do przebywania na terenie AMW oraz korzystania z biblioteki AMW.

 

Opłaty:
O
płata za semestr – 25 zł

Nr konta: 95 1500 1881 1210 2003 3251 0000 kredyt bank filia nr 4 o/Gdynia w tytule przelewu proszę wpisać „wpisowe uniwersytet trzeciego wieku oraz imię i nazwisko”.

 

Wszystkich zainteresowanych i chętnych do wspólnego spędzania poszerzania wiedzy i poznawania nowych, ciekawych ludzi zapraszamy do dołączenia do Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Akademii Marynarki Wojennej.

Wykłady ogólne odbywają się w bibliotece głównej AMW ul. Śmidowicza 69, 81-589 Gdynia.

 

 

Dokumenty do pobrania:
Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Zgłoszenie uczestnictwa
 

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia