fbpx

Duszpasterstwo AMW | Kaplica

 

Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusz Płoski w dniu 28 listopada 2006 roku dokonał poświecenia nowo wyremontowanej kaplicy w Akademii Marynarki Wojennej. Poświęcenie zostało dokonane w obecności Komendanta-Rektora Akademii Marynarki Wojennej kontradmirała Zygmunta Kitowskiego, profesorów, przybyłych gości, podchorążych tejże Akademii, a także uczniów gimnazjum, któremu patronuje błogosławiony ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń. Biskup podziękował władzom uczelni za odnowienie kaplicy. Wspomniał o kapelanach, którzy z oddaniem prowadzili działalność duszpasterską w Akademii. Wśród nich był obecny kanclerz Kurii Polowej Wojska Polskiego ks. kmdr Leon Szot. Wyraził także wdzięczność uczniom, którzy ze swoim proboszczem-katechetą przybyli, aby uświetnić śpiewem uroczystość. Po odmówieniu modlitwy biskup poświęcił kaplicę i udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

Kaplica przed remontem

Kaplica po remoncie


 

 

pagehtml 124760750461cadf50c511

 

pagehtml 2009357393461cae25844d7

 

pagehtml 2049733845461cadba66c3e

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia