Informacje ogólne

Informacje ogólne

  

Archiwum odpowiada za:

 

 • Gromadzenie, ewidencję, przechowywanie i zabezpieczenie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej powstałej i powstającej w toku działalności AMW.
 • Nadzór w zakresie postępowania z dokumentacją w komórkach organizacyjnych.
 • Udostępnianie dokumentacji należącej do zasobu Archiwum, według przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Przekazywanie do Wojskowego Biura Historycznego materiałów archiwalnych, po ustaniu przyczyn uzasadniających ich dalsze przechowywanie.

 

 

W zasobie Archiwum znajdują się materiały archiwalne (kat. A) i dokumentacja niearchiwalna (kat. B):

 

 • Akta osobowe pracowników cywilnych
 • Akta osobowe studenta
 • Listy płac
 • Rozkazy Rektora-Komendanta
 • Dokumentacja działaności administracyjnej Uczelni
 • Plany i programy kształcenia
 • Prace naukowo - badawcze

Zgromadzona dokumentacja jest niekompletna. Pozostała część znajduje się w Archiwum Wojskowym w Toruniu - Oddział Zamiejscowy w Gdyni.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia