fbpx

Studium Języków Obcych | O studium

Studium Języków Obcych jest jednostką organizacyjną Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni powołaną do nauczania języków obcych.

 

Główny wysiłek SJO skupiony jest na nauczaniu języka angielskiego, ale oprócz tego prowadzone są zajęcia z języka rosyjskiego i niemieckiego. Nauczanie języka angielskiego i rosyjskiego realizowane jest w dwóch różnych systemach:

  • w systemie akademickim dla studentów AMW; wojskowych i cywilnych jako jeden z przedmiotów studiów,
  • w systemie stacjonarnych kursów językowych stacjonarnych dla personelu Marynarki Wojennej oraz pozostałych rodzajów Sił Zbrojnych.

Język niemiecki jest nauczany tylko w systemie akademickim.

Programy nauczania dla studentów i słuchaczy wojskowych skonstruowane są w oparciu o normę NATO STANAG 6001. Zgodnie również z tą normą prowadzone są egzaminy resortowe na 3 poziomach zaawansowania.

 

Programy nauczania dla studentów cywilnych zbudowane są na podstawie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework for Languages), nauczanie języków obcych realizowane jest na poziomach B1, B2, C1.

 

Programy nauczania zarówno studentów wojskowych jak i cywilnych uwzględniają potrzeby rozwijania kompetencji językowych we wszystkich czterech sprawnościach a przede wszystkim potrzebę rozwijania języka specjalistycznego, co umożliwia studentom uzyskanie umiejętności językowych niezbędnych do studiowania a następnie otwarcie nowych dróg rozwoju zawodowego lub, w przypadku studentów cywilnych, zdobycia atrakcyjnego zatrudnienia.

 

W SJO aktualnie zatrudnionych jest 26 etatowych nauczycieli języka angielskiego i 3 nauczycielki języka rosyjskiego. Wszyscy posiadają długoletni staż oraz bogate doświadczenie uczeniu na różnych poziomach zaawansowania i dla różnych grup odbiorców. Zajęcia z języków obcych prowadzone są z uwzględnieniem potrzeb języka specjalistycznego (English for Specific Purposes) zdefiniowanego w planach studiów poszczególnych wydziałów Akademii, z którymi SJO blisko współpracuje.

 

Zajęcia językowe mogą być prowadzone zarówno w sposób tradycyjny tj. w klasie; jak i zdalnie przy pomocy platformy Eduportal będącej częścią infrastruktury Akademii jak i ogólnodostępnych narzędzi do komunikacji i nauczania zdalnego (Google dysk czy Onedrive).

 

Kadra nauczycielska posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne zdobywane w AMW, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz innych krajach europejskich. Nasi nauczyciele to profesjonalni wykładowcy, nieustannie doskonalący swój warsztat pracy biorąc udział w licznych szkoleniach, warsztatach metodycznych oraz konferencjach naukowych. To prawdziwi pasjonaci językowi, mentorzy oraz egzaminatorzy.

 

Metodyka nauczania w SJO jest dostosowana do potrzeb studentów wojskowych, cywilnych oraz słuchaczy kursów językowych. Dlatego aby spełnić wymogi tak zróżnicowanego odbiorcy,  ma charakter eklektyczny. Założenia i narzędzia dydaktyczne czerpie się z dorobku naukowego takich metod jak: ESP, Communicative Approach, CLIL (Content and integrated lenguage learning).  Plany nauczania są akutalizowana rok rocznie, przez co możliwe jest wykorzystywanie takich rozwiązań metodycznych, które najlepiej służą osiąganiu celów nauczania w konkretnych warunkach. Dzięki takiemu podejściu oraz umiejętnościom nauczycieli SJO AMW od wielu lat jest uznawane za najlepszy ośrodek językowy w Siłach Zbrojnych.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia