fbpx

Mechanika i Budowa Maszyn | Kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn
Specjalność: Eksploatacja siłowni okrętowych
Forma kształcenia: studia I i II stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Wydział: Mechaniczno-Elektryczny

Studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn są studiami o profilu praktycznym w specjalności: eksploatacja siłowni okrętowych. Czas trwania studiów I stopnia - 7 semestrów (3,5 roku). Studia umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych oficerowi od chwili stawiennictwa w uczelni do dnia mianowania na stopień oficerski. Rok studiów składa się z dwóch semestrów: zimowego i letniego po 14 tygodni zajęć dydaktycznych w uczelni w semestrze. W każdym semestrze przewidziano zajęcia dydaktyczne w Uczelni, a po zakończeniu każdego semestru letniego organizowane są praktyki na okrętach MW RP oraz w zakładach pracy w wymiarze 10 tygodni. W semestrach letnich organizowane są kursy – zgodnie z konwencją STCW 78/95 - niezbędne do uzyskania częściowych uprawnień na poziomie operacyjnym na kierunku mechanika i budowa maszyn w specjalności eksploatacja siłowni okrętowych. 

Absolwent studiów I stopnia osiąga znajomość języka angielskiego zgodną ze Standardowym Profilem Językowym (SPJ) na poziomie 2222. Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera oraz prawo do kwalifikacji na studia II stopnia. Czas trwania studiów II stopnia - 3 semestry (1,5 roku). Absolwent posiada wiedzę techniczną w zakresie właściwego funkcjonowania podległego sprzętu i uzbrojenia, pozwalającą na zabezpieczenie działania jednostek w czasie wojny i pokoju, a ponadto uzyskuje kwalifikacje na poziomie zarządzania w dziale maszynowym według standardów IMO. Absolwent studiów drugiego stopnia otrzymuje tytuł magistra inżyniera i dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia