fbpx

Studia cywilne II stopnia | Kierunki studiów i limity przyjęć

 

Postępowanie kwalifikacyjne - studia stacjonarne drugiego stopnia:

1. Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej, sporządzonej w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów, z wyjątkiem wychowania fizycznego, a w dalszej kolejności oceny z egzaminu dyplomowego.
2. W przypadku kandydatów z jednakowymi wynikami kwalifikacji, o której mowa w ust. l, pierwszeństwo w przyjęciu na studia drugiego stopnia posiadają absolwenci odpowiednich kierunków studiów pierwszego stopnia w Akademii.
3. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek odmienny niż ukończony, po przyjęciu na studia mogą zostać zobligowane do uzupełnienia różnic programowych na zasadach i w trybie określonym w decyzji właściwego kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia