fbpx
piątek, 22 04 2022 20:02

POSIEDZENIE SENATU AMW - WSPOMNIENIE O KONTRADMIRALE ZBIGNIEWIE BADEŃSKIM

Napisał

 

Podczas posiedzenia Senatu AMW miało miejsce szczególne wydarzenie, jakim było wspomnienie o Panu kontradmirale w st. spocz. dr. Zbigniewie Badeńskim. Przewodniczący Senatu AMW Rektor - Komendant kontradmirał prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT zaprosił rodzinę, przyajciół i znajomych śp. Pana Admirała, którzy w tym dniu przypomnieli jego dokonania, służbę, dorobek naukowy oraz wybitne cechy wychowacy, kolegi i człowieka o wielkim sercu. Wsród gości byli m.in: Pani Danuta BADEŃSKA, wiceadm. w st. spocz. dr Henryk SOŁKIEWICZ, kmdr w st. spocz. Józef BŁOŃSKI, kmdr w st. spocz. Zdzisław STRABURZYŃSKI, kmdr w st. spocz. Edwin PIOTROWSKI, kmdr w st. spocz. dr Roman RYCHTER.

 

Podsumowaniem i wspomnieniem drogi Pana Admirała oraz przesłaniem dla młodych pokoleń marynarskich niech będą słowa Dziekana Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich komandora dr. hab. Bartłomieja PĄCZKA. 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Ktoś kiedyś powiedział, że czas omija miejsca i ludzi, których wspominamy i dlatego dzisiaj chciałbym wspomnieć kogoś wyjątkowego. Pochylić głowę i oddać cześć, komuś  kto w sposób szczególny zapisał się w annałach Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich, AMW, jak i całej Marynarki Wojennej. 13 września 2020 r. odszedł od nas na wieczną wachtę  wspaniały człowiek kontradmirał dr Zbigniew Badeński. 

Był to człowiek o wielkim sercu  i sile umysłu, niezwykle skromny, ale jednocześnie wymagający wobec siebie i otoczenia. Urodził się w niełatwej rzeczywistości, bo podczas II wojny światowej, 26 września 1942 w Poraju.  Już od młodzieńczych lat wiedział, że swoje życie chce związać z morzem. Uczelnia morska i studia w Gdyni był zatem naturalnym wyborem po zdanej maturze.

Marynarski mundur po raz pierwszy założył w 1960 po wstąpieniu w mury Wyższej Szkole Marynarki Wojennej. Analityczny umysł, pasja, zaangażowanie, a nade wszystko ambicja i ciekawość świata spowodowały, że szybko znalazł się w gronie najlepszych studentów, którzy w 1962 zostali skierowani do Kaspijskiej Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej ZSRR w Baku, gdzie na Wydziale Uzbrojenia Specjalnego zdobywali wiedzę z zakresu użycia morskich systemów rakietowych. Ogromne zaangażowanie w czasie studiów, a przede wszystkim umiejętności interpersonalne po raz kolejny pozwoliły mu wyróżnić się wśród swoich kolegów, którzy mianowali go „starszym grupy” wszystkich podchorążych z Polski. Pierwszy stopień oficerski przyszedł szybciej niż ktokolwiek mógł się spodziewać. Doskonałe wyniki w nauce całej grupy podchorążych oddelegowanych do Baku, umożliwiły im uzyskanie zgody na wcześniejszą promocję. W 1964 r. podporucznik Zbigniew Badeński wraz z kolegami powrócił do Baku w celu kontynuacji studiów. Po zakończeniu studiów rozpoczął służbę na okrętach rakietowych: ORP „Elbląg”, ORP „Kołobrzeg” i ORP „Gdańsk” na stanowisku dowódcy działu rakietowo-artyleryjskiego, a następnie na stanowiskach zastępcy i dowódcy okrętu. Potrafił doskonale „czytać” morze, a przy tym budować zespół i jednoczyć podwładnych wokół wartości takich jak: patriotyzm, prawość, lojalność, honor, tradycja i odwaga. Autorytet, którym się cieszył, zarówno w środowisku marynarskim, jak i innych rodzajach sił zbrojnych pozwalały mu być propagatorem i kreatorem nowoczesnego wizerunku dowódcy, żołnierza i wychowawcy.

Służba na okrętach była szczególnie istotnym etapem w służbie kontradmirała Badeńskiego, który w znacznym stopniu ukształtował jego poglądy i przekonania dotyczące konieczności rozwijania morskiego rodzaju sił zbrojnych. Przeświadczenie przełożonych o wysokim potencjale intelektualnym Zbigniewa Badeńskiego, pozwoliły na kontynuowanie kształcenia, tym razem studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w latach 1973–1975. Nieustające dążenie do podnoszenia poziomu swojej wiedzy i poszerzania horyzontów myślowych zdecydowały o podjęciu przez niego studiów doktoranckich, zwieńczonych uzyskaniem stopnia doktora w 1979 r. W tym miejscu warto nadmienić, że kmdr. Zbigniew Badeński był w grupie 22 oficerów MW, którzy w latach 70 i 80 XX wieku ukończyli kurs dla kierowniczej kadr Marynarki Wojennej w Akademii Marynarki Wojennej w Leningradzie. Po obronie dysertacji doktorskiej rozpoczął służbę na stanowisku naukowo-dydaktycznym jako adiunkt w Katedrze Sztuki Operacyjnej i Taktyki Rodzajów Sił Marynarki   Wojennej WSMW. Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas służby na morzu oraz w uczelniach wpłynęły na wyznaczenie w 1983 roku kmdr. Zbigniewa Badeńskiego na stanowisko zastępcy szefa, a następnie szefa Oddziału Operacyjnego Sztabu MW. 

Następnie już po 4 latach służby objął kolejne stanowisko zastępcy szefa Sztabu Marynarki Wojennej do spraw operacyjnych. W uznaniu zasług i zaangażowania kmdr Zbigniew Badeński w 1996 r. został mianowany na stopień kontradmirała. Następnie w 1999 roku wyznaczony został na stanowisko szefa szkolenia – zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej. Doskonałe zdolności dowódcze, wysoki profesjonalizm oraz umiejętności interpersonalne zadecydowały o objęciu kolejnego odpowiedzialnego stanowiska szefa sztabu MW, co miało miejsce w 2000 r. Kontradmirał dr Zbigniew Badeński w trakcie służby był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany, w tym Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Siły zbrojne w służbie Ojczyzny oraz wieloma innymi odznaczeniami resortowymi Po zakończonej służbie wojskowej w 2005 r. powrócił na stanowisko adiunkta do Akademii Marynarki Wojennej. Praca dydaktyczna, połączona z naukową przynosiła Mu wiele satysfakcji. Był współautorem takich pozycji książkowych jak: Polityka obronna i strategia bezpieczeństwa państw i instytucji europejskich oraz Słownik współczesnych terminów wojenno-morskich.

Jego wysiłek był skierowany nie tylko na przekazywanie wiedzy niezbędnej młodym adeptom służby na morzu, ale również na szeroko rozumianą promocję zagadnień związanych z morzem i Marynarką Wojenną. Troska o losy polskiej marynarki wojennej nieustannie towarzyszyła kontradmirałowi. Znajdowało to odzwierciedlenie w jego twórczości naukowej, ale również pracy dydaktycznej, zarówno z podchorążymi AMW, jak również studentami cywilnymi. 

Szanowni Państwo,

Trudno jest w tak krótkim czasie podsumować 42 lata marynarskiej służby, a następnie pracy naukowej kontradmirała dr Zbigniewa Badeńskiego. Większość z Państwa miała zaszczyt służyć lub pracować wspólnie z kontradmirałem. Wyrażam nadzieję, że wszyscy Państwo, podobnie jak ja, jesteście przekonani że nieprawdziwe jest stwierdzenie, że nie ma ludzi niezastąpionych. Według mnie czasami zdarza nam się spotkać kogoś takiego, kogo nieobecność tworzy pewną pustkę , której nie da się wypełnić. My odczuwamy taką pustkę po odejściu kontradmirała doktora Zbigniewa Badeńskiego. Wierzymy, że kiedyś się spotkamy z panem Admirałem.

Cześć jego pamięci!

 

Galeria zdjęć:

 

https://www.amw.gdynia.pl/index.php/o-nas/fotoaktualnosci/item/4356-uroczysty-senat-amw-wspomnienie-o-kontradmirale-z-badenskim-21-04

 

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia