Podsumowanie NATO DEEP Ukraine 2018 w Odessie
piątek, 14 grudzień 2018 08:29

Podsumowanie NATO DEEP Ukraine 2018 w Odessie

W dniu 11 grudnia w Instytucie Sił Morskich Ukrainy Uniwersytetu Narodowego „Odesska Akademia Morska” przebywała delegacja zagraniczna Programu Doskonalenia Edukacji Wojskowej (ang. Defence Education Enhancement Programme – DEEP) wraz z jego Dyrektorem Mariuszem Solisem. W spotkaniu roboczym oprócz kadry kierowniczej Instytutu uczestniczyli  przedstawiciele Marynarki Wojennej i Ministerstwa Obrony Narodowej Ukrainy na czele z Pierwszym Wiceministrem Obrony Ukrainy Ivanem Rusnakiem.

01 Logo DEEP

Celem tego wydarzenia było podsumowanie realizacji programu NATO DEEP w 2018 roku oraz omówienie kierunków dalszej współpracy na lata 2019-2020, z uwagi na potrzebę zwiększenia szkolenia specjalistów marynarki wojennej i biorąc pod uwagę pogorszenie się stanu bezpieczeństwa w Morzu Czarnym i Morzu Azowskim.

W związku z dużym zaangażowaniem Akademii Marynarki Wojennej w pomoc dla Instytutu z Odessy, w spotkaniu wziął udział również rektor-komendant kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht i kmdr rez. dr inż. Mariusz Mięsikowski, koordynator programu. 

Akademickim liderem programu DEEP dla Instytutu Sił Morskich Ukrainy jest rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej Bułgarii, kadm. prof. Boyan Mednikarov. W program zaangażowane są również Akademia Marynarki Wojennej Rumunii i USA.

05

Podczas spotkania minister Rusnak podkreślił, że dostępność wyszkolonego żołnierza pozwala przeciwstawić się wrogowi. Powiedział między innymi, że wdrożenie standardów Sojuszu w procesie kształcenia i szkolenia oraz  znajomość języka angielskiego jest kluczem do pomyślnego przygotowania personelu Sił Morskich Ukrainy zgodnie ze standardami NATO. W następnych słowach podziękował za dotychczasową pomoc i  zaangażowanie instytucji wspierających.

Założenia programu DEEP zostały w pełni zrealizowane w bieżącym roku. Pod nieobecność Komendanta Instytutu,  jego zastępca kmdr Rostyslav Sharov podając przykłady przedsięwzięć stwierdził, że ukraińscy podchorążowie brali udział w różnego rodzaju formach szkolenia w uczelniach morskich, na okrętach państw członkowskich i krajów partnerskich Sojuszu, we wspólnych ćwiczeniach i innych przedsięwzięciach szkoleniowych. Zaznaczył, że dzięki rekomendacji sojuszników z NATO zmodyfikowano programy kształcenia podchorążych, zredukowano ilość specjalności i specjalizacji, zwiększono ilość godzin nauki języka angielskiego  oraz udoskonalono techniki nauczania i zmodernizowano bazę szkoleniową.

02

Szef delegacji zagranicznej Mariusz Solis podkreślił intencje dalszej współpracy i zapewnienia kompleksowej pomocy w ramach programu NATO DEEP. W czasie spotkania wręczono kilku osobom kadry Instytutu certyfikaty ukończenia kursów języka angielskiego w Akademii Marynarki Wojennej Bułgarii. Ponadto delegacja zagraniczna miała możliwość zapoznania się z przeprowadzonymi w mijającym roku pracami modernizacyjnymi  bazy dydaktyczno-szkoleniowej Instytutu.

W wyniku spotkania strony wskazały główne kierunki i formy dalszej współpracy w zakresie reformowania i rozwijania Instytutu Sił Morskich Ukrainy.

04

Akademia Marynarki Wojennej w 2013 roku włączyła się w program NATO DEEP Ukraine, którego głównym celem jest dostosowanie szkolnictwa wojskowego Ukrainy w zakresie kształcenia oficerów i podoficerów do standardów edukacyjnych NATO poprzez wspieranie instytucji szkolnictwa wojskowego.

W ramach programu w latach 2014-2018 w AMW zrealizowano 17 przedsięwzięć, w tym 15 szkoleniowych podczas, których łącznie na różnych formach szkolenia przeszkolono 124 osoby kadry, instruktorów i podchorążych. Mijający rok był najbardziej bogaty w wydarzenia związane z realizacją programu, które zrealizowano w AMW.

Zdjęcia: https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/

 

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia