czwartek, 10 maj 2018 08:31

II EDYCJA ZAJĘĆ Z GEOGRAFII FIZYCZNEJ W LABORATORIUM METOC ZAKOŃCZONA

Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego zrealizował wspólne przedsięwzięcie z 3. Liceum Ogólnokształcącym z Sopotu w ramach umowy Akademii Marynarki Wojennej z Gminą Miasta Sopot. Uczniowie 3. Liceum uczestniczyli w zajęciach z geografii fizycznej prowadzonych w laboratorium meteorologiczno-oceanograficznym METOC dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. I edycja programu odbyła się w semestrze letnim Roku Akademickiego 2016/2017.

  geogr1

Podczas II edycji zajęć z geografii fizycznej realizowanych w laboratorium METOC od dnia 22 marca 2018 roku wykonano 15 bloków tematycznych obejmujących zakres przedmiotu geografia. Celem projektu jest pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z geografii fizycznej w oparciu o akademicką bazę dydaktyczną, a w szczególności o specjalistyczne laboratorium. Tematyka zajęć obejmowała między innymi następujące zagadnienia:

 • Skład i budowa atmosfery ziemskiej;
 • Obieg ciepła;
 • Czynniki kształtujące rozkład temperatury na Ziemi;
 • Globalna cyrkulacja atmosfery;
 • Wiatry lokalne;
 • Pasaty, monsuny i huragany;
 • Masy powietrza i fronty atmosferyczne;
 • Prognozowanie pogody;
 • Klimaty kuli ziemskiej;
 • Ekstremalne zjawiska atmosferyczne i ich skutki;
 • Przyczyny i skutki zmiany klimatu.

geogr2

Licealiści wzięli udział w Międzynarodowym Dniu Meteorologii, zapoznali się z Biblioteką Główną Akademii Marynarki Wojennej oraz poznali inne akademickie laboratoria. Zajęcia z geografii fizycznej prowadził kontradmirał w st. spocz. dr inż. Czesław Dyrcz.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia