fbpx

Sidebar

Пятница, 08 марта 2024 08:58

Rekrutacja uzupełniająca na I rok studiów wojskowych spośród studentów cywilnych Akademii Marynarki Wojennej

Written by

Rekrutacja uzupełniająca na I rok studiów wojskowych
spośród studentów cywilnych Akademii Marynarki Wojennej

 

Na podstawie § 14 ust. 2 oraz § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia (Dz.U. 2022 poz. 1448 z pózn. zm.)

 

Rektor-Komendant
Akademii Marynarki Wojennej

ogłasza

 

w dniu 9 kwietnia 2024 r. zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca na I rok studiów wojskowych w Akademii Marynarki Wojennej w roku akademickim 2023/2024 na następujące kierunki*):

Wydział Mechaniczno-Elektryczny:

— informatyka, spec. morskie systemy teleinformatyczne

— mechanika i budowa maszyn, spec. eksploatacja siłowni okrętowych

spośród studentów cywilnych Akademii Marynarki Wojennej, których kierunek kształcenia odpowiada wnioskowanemu kierunkowi przyjęcia na studia wojskowe.

 

Termin składania wniosków: do 22.03.2024 r.

Więcej informacji na stronie uczelni.

 

*) Dotyczy również kierunków studiów wojskowych na których wolne miejsca wystąpią do dnia 22 marca 2024 r. Aktualną informację o wolnych miejscach można otrzymać dzwoniąc na numery telefonów podane w zakładce kontakt.