fbpx

Sidebar

Понедельник, 19 февраля 2024 09:41

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów I stopnia

Written by

16 lutego w Audytorium Biblioteki Głównej AMW odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów inżynierskich podchorążym IV roku Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Dyplomy ukończenia studiów I. stopnia otrzymało 79 podchorążych. Tym samym zakończyli oni pierwszy etap kształcenia w uczelni i rozpoczną kolejny - studia magisterskie. Ich ukończenie planowane w przyszłym roku, jest jednym z warunków ustawowych niezbędnych do mianowania na pierwszy stopień oficerski.

 

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia przez dowódcę uroczystości Prorektora ds. Wojskowych kmdr. Sławomira Dorotyna meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystości. Następnie dowódca uroczystości podał komendę do wprowadzenia sztandaru Akademii Marynarki Wojennej, po czym Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej odegrała hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejnym punktem było powitanie przez Rektora-Komendanta AMW kontradmirała prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta  przybyłych na uroczystość zaproszonych gości.  W dalszej części w swoim wystąpieniu, Rektor-Komendant podkreślił wyzwania, jakie stały przed podchorążymi podczas 4 lat studiów. Był to okres wytężonej nauki, licznych praktyk, obowiązków służbowych oraz wielu trudnych okoliczności, w tym sytuacja związana z pandemią. Spośród 120 podchorążych, którzy zaczynali studia – w dniu dzisiejszym dyplomy odbierze 79. podchorążych. Dlatego, tym wszystkim tutaj obecnym należą się serdeczne gratulacje i podziękowania za ich wysiłek, trud, osiągnięcia w nauce, w sporcie, aktywności środowiskowej i nienagannej służbie – wspomniał Rektor-Komendant.

 

Bohaterowie uroczystości to podchorążowie z Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego oraz Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich. Prorektor ds. Wojskowych przedstawił informację o wyróżnieniach absolwentów kończących naukę, w tym za osiągnięcie najlepszych wyników w nauce, w sporcie oraz działalności społecznej. Dodatkowo absolwenci kierunku mechatronika w specjalności prace podwodne zdobyli kwalifikacje wojskowe do wykonywania prac podwodnych z uprawnieniami młodszego nurka i otrzymali dyplom młodszego nurka oraz książkę nurka. Ceremonii wręczenia dyplomów dokonał Rektor-Komendant, dziekani, kadra naukowa uczelni oraz przedstawiciele jednostek i instytucji Marynarki Wojennej. W imieniu absolwentów głos zabrał starszy mat podchorąży Maciej Hamera. Uroczystość zakończyło odegranie przez Orkiestrę Reprezentacyjną Marynarki Wojennej Hymnu do Bałtyku oraz Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

 

Galeria: B.Rutkiewicz, T.Staszewski https://www.amw.gdynia.pl/index.php/o-nas/fotoaktualnosci/item/5095-wreczenie-dyplomow-ukonczenia-studiow-i-stopnia-16-02-2024

 

Media:

https://gdansk.tvp.pl/75964379/16022024-1830

https://radiogdansk.pl/wiadomosci/region/trojmiasto/2024/02/16/79-nowych-absolwentow-akademii-marynarki-wojennej-szesciu-zostanie-mistrzami-nurkowania/