fbpx

Sidebar

Четверг, 15 февраля 2024 11:55

Konkurs dla studentów AMW na komiks i plakaty dotyczące tradycji morskich i akademickich

Written by

Serdecznie zapraszamy podchorążych i studentów AMW do udziału w konkursie na komiks i plakaty.

 

Szczegóły:

 1. Zasady pracy „Komiks” (1 zwycięzca). Komiks powinien ukazywać historię, wspomnienia, działalność w ramach studiów odbywanych w AMW lub dotyczyć tradycji społeczności akademickiej. W Konkursie na najlepszy komiks mogą wziąć udział jedynie studenci odbywający studia wojskowe. Zwycięski komiks zostanie opublikowany w folderze dotyczącym tradycji morskich społeczności akademickiej, którzy zostanie wydany przez Organizatora i przekazany studentom I rocznika.
 • pracę należy przygotować w formacie nie mniejszym niż A5, lecz nie większym niż A4;
 • w pracy należy umieścić minimum jeden z następujących elementów:
  • historię lub symbolikę AMW;
  • wspomnienia ze studiów związane z tradycją społeczności akademickiej, tradycjami Marynarki Wojennej;
  • działalność w ramach studiów i szkoleń związaną z tradycjami społeczności akademickiej, tradycjami Marynarki Wojennej.
 1. Zasady pracy „Plakat” (2 zwycięzców). Tematyka plakatu musi nawiązywać do tradycji AMW i poprawnych zachowań społeczności akademickiej względem uczelni wojskowej. W Konkursie na najlepszy plakat mogą wziąć udział wszyscy studenci AMW. Dwa zwycięskie plakaty zostaną powielone i rozwieszone na terenie Akademii Marynarki Wojennej celem zwiększenia świadomości społeczności akademickiej o jej tradycjach i odpowiednim zachowaniu w czasie uroczystości akademickich.
 • pracę należy przygotować w formacie nie większym niż A1 i nie mniejszym niż A3;
 • w pracy należy umieścić minimum jeden z następujących elementów:
  • historię lub symbolikę AMW;
  • poprawne zachowanie na terenie uczelni Wojskowej.
 1. W Konkursie może wziąć udział student lub grupa studentów AMW w maksymalnym składzie 3 osób.
 2. Prace można składać w terminie do 30 marca 2024 r.
 3. Prace należy przygotować oraz dostarczyć w formie elektronicznej na adres e-mail: b.blaszak@amw.gdynia.pl, jak i papierowej. Formularz zgłoszeniowy i oświadczenie przyjmowane są tylko w wersji papierowej z odręcznie złożonym podpisem.
 4. Nagrody w konkursie otrzymają 3 najwyżej ocenione prace (2 plakaty i 1 komiks). Organizator przewiduje 3 nagrody rzeczowe, o wartości maksymalnej 1000 zł każda.
 5. Regulamin jest dostępny również na stronie AMW w zakładce „dla studenta> regulaminy”.