Kontakt

Kontakt

 

Szef Centrum Doskonalenia Kursowego

    kmdr por. Jacek Wajchert - tel. 261 26-25-71

    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    pok. 172 / 5

 

Specjalista 
    kmdr ppor. Piotr Szymoniak - tel. 261 26-25-71

    p.szymoniakThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    pok. 172 / 5


Podoficer specjalista
    st. chor. mar. Andrzej Capanda - tel. 261 26-26-19, 
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    pok. 171 / 5

adres korespondencyjny:

Akademia Marynarki Wojennej
Centrum Doskonalenia Kursowego 
ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

 

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLISH EVENTS TOGETHER WITH US

#amwgdynia