Senat AMW | skład Senatu

Senat AMW | skład Senatu

SENAT AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ KADENCJI 2008-2012
SENAT AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ KADENCJI 2012-2016

SENAT 
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
KADENCJI 2016-2020

PRZEWODNICZĄCY:
1. kontradmirał prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT

CZŁONKOWIE:
2. kmdr Paweł PODGÓRNY - SEKRETARZ SENATU
3. dr inż. Mariusz MIĘSIKOWSKI
4. dr hab. inż. Tomasz KNIAZIEWICZ - prof. nadzw. AMW
5. dr hab. Jerzy KOJKOŁ – prof. nadzw. AMW
6. kmdr dr hab. Bartosz PĄCZEK - prof. nadzw. AMW
7. dr hab. inż. Waldemar MIRONIUK - prof. nadzw. AMW
8. dr hab. inż. Grzegorz GRZECZKA
9. 
10. prof. dr hab. Adam KOSIDŁO
11. dr hab. Astrid MĘCZKOWSKA-CHRISTIANSEN – prof. nadzw. AMW
12. dr hab. inż. Wojciech JURCZAK - prof. nadzw. AMW
13. dr hab. Grzegorz KRASNODĘBSKI - prof. nadzw. AMW
14. 
15. dr hab. inż. Artur MAKAR

16. kmdr dr hab. inż. Piotr SZYMAK - prof. nadzw. AMW

17. dr hab. Andrzej BURSZTYŃSKI

18. dr Edyta ŁOŃSKA

19. dr Daria ŁĘSKA-OSIAK
20. kmdr por. dr inż. Adam CICHOCKI
21. kmdr por. dr inż. Artur CYWIŃSKI
22. kmdr Marek DRYGAS
23. mgr Mirosław MATUSIK

24. Pani Marta FISZER
25. Pani Klaudia GAJKOWSKA

26. Pani Aleksandra KRZYŻANOWSKA
27. st. mat pchor. Grzegorz SIDOR

28. st. mat pchor. Konrad LIPSKI

Osoby uczestniczące, z mocy ustawy, w posiedzeniach Senatu AMW z głosem doradczym:

1. Pani Bożena KAMIŃSKA
2. kmdr mgr Waldemar MIRUCKI
3. dr Mirosław NITYCHORUK
4. mgr Adam WOŹNIAK

Osoby zaproszone przez Przewodniczącego Senatu AMW do uczestnictwa w posiedzeniach Senatu, z głosem doradczym:

1. mgr Witold DUDEK
2. mgr Małgorzata OLKOWSKA
3. mgr Urszula SZREDER

4. mgr Emilia ŁOBIŃSKA-SZYC

5. mgr Nikoletta ROGOCKA

OBSŁUGA SENATU:
mgr Katarzyna DUDEK
BIURO REKTORA
tel. 261 262 773

ARKUSZ UWAG I PROPOZYCJI DO PROJEKTU UCHWAŁY

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia