Senat AMW | skład Senatu

Senat AMW | skład Senatu

SENAT AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ KADENCJI 2008-2012
SENAT AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ KADENCJI 2012-2016

SENAT 
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
KADENCJI 2016-2020

PRZEWODNICZĄCY:
1. kontradmirał prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT

CZŁONKOWIE:
2. kmdr Paweł PODGÓRNY - SEKRETARZ SENATU
3. kmdr dr hab. Dariusz BUGAJSKI - prof. nadzw. AMW
4. dr hab. inż. Tomasz KNIAZIEWICZ - prof. nadzw. AMW
5. dr hab. Jerzy KOJKOŁ – prof. nadzw. AMW
6. kmdr dr hab. Jarosław TESKA - prof. nadzw. AMW
7. dr hab. inż. Waldemar MIRONIUK - prof. nadzw. AMW
8. dr hab. inż. Bogdan ŻAK – prof. nadzw. AMW 
9. prof. dr hab. inż. Andrzej FELSKI
10. prof. dr hab. Adam KOSIDŁO
11. dr hab. Astrid MĘCZKOWSKA-CHRISTIANSEN – prof. nadzw. AMW
12. dr hab. inż. Wojciech JURCZAK - prof. nadzw. AMW
13. kmdr dr hab. Grzegorz KRASNODĘBSKI - prof. nadzw. AMW

14. kmdr dr hab. Bartosz PĄCZEK - prof. nadzw. AMW
15. kmdr dr hab. inż. Mariusz WĄŻ - prof. nadzw. AMW
16. dr hab. inż. Artur MAKAR

17. kmdr dr hab. inż. Piotr SZYMAK - prof. nadzw. AMW

18. dr hab. Andrzej BURSZTYŃSKI

19. dr Edyta ŁOŃSKA

20. dr Daria ŁĘSKA-OSIAK
21. kmdr por. dr inż. Adam CICHOCKI
22. kmdr por. dr inż. Artur CYWIŃSKI
23. kmdr Marek DRYGAS
24. mgr Mirosław MATUSIK

25. mgr Judyta CHAJĘCKA

26. bsmt pchor. mgr Katarzyna GARUS

27. bsmt mat Dawid PIANKA
28. Pani Klaudia GAJKOWSKA

29. Pani Aleksandra KRZYŻANOWSKA
30. mat pchor. Grzegorz SIDOR

Osoby uczestniczące, z mocy ustawy, w posiedzeniach Senatu AMW z głosem doradczym:

1. Pani Bożena KAMIŃSKA
2. kmdr mgr Waldemar MIRUCKI
3. dr Mirosław NITYCHORUK
4. mgr Adam WOŹNIAK

Osoby zaproszone przez Przewodniczącego Senatu AMW do uczestnictwa w posiedzeniach Senatu, z głosem doradczym:

1. mgr Witold DUDEK
2. mgr Małgorzata OLKOWSKA
3. mgr Urszula SZREDER

4. mgr Emilia ŁOBIŃSKA-SZYC

5. mgr Nikoletta ROGOCKA

OBSŁUGA SENATU:
mgr Katarzyna DUDEK
BIURO REKTORA
tel. 261 262 773

ARKUSZ UWAG I PROPOZYCJI DO PROJEKTU UCHWAŁY

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia