Senat AMW | skład Senatu

Senat AMW | skład Senatu

SENAT AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ KADENCJI 2008-2012
SENAT AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ KADENCJI 2012-2016

SENAT 
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
KADENCJI 2016-2020

PRZEWODNICZĄCY:
1. kontradmirał prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT

CZŁONKOWIE:
2. kmdr Paweł PODGÓRNY - SEKRETARZ SENATU
3. dr inż. Mariusz MIĘSIKOWSKI
4. dr hab. inż. Tomasz KNIAZIEWICZ - prof. AMW
5. dr hab. Jerzy KOJKOŁ – prof. AMW
6. kmdr dr hab. Bartosz PĄCZEK - prof. AMW
7. dr hab. inż. Waldemar MIRONIUK - prof. AMW
8. dr hab. inż. Grzegorz GRZECZKA
9. dr hab. Andrzej DRZEWIECKI
10. prof. dr hab. Adam KOSIDŁO
11. dr hab. Astrid MĘCZKOWSKA-CHRISTIANSEN – prof. AMW
12. dr hab. inż. Wojciech JURCZAK - prof. AMW
13. dr hab. Grzegorz KRASNODĘBSKI - prof. AMW
14. dr hab. inż. Artur MAKAR

15. dr hab. inż. Adam OLEJNIK

16. kmdr dr hab. inż. Piotr SZYMAK - prof. AMW

17. dr hab. Jarosław TESKA

18. dr hab. Andrzej BURSZTYŃSKI

19. dr Edyta ŁOŃSKA

20. dr Daria ŁĘSKA-OSIAK
21. kmdr por. dr inż. Adam CICHOCKI
22. kmdr por. dr inż. Artur CYWIŃSKI
23. kmdr Marek DRYGAS
24. mgr Mirosław MATUSIK

25. mgr Marika SOKÓŁ

26. Pani Marta FISZER
27. Pani Klaudia GAJKOWSKA

28. Pani Aleksandra KRZYŻANOWSKA
29. bsm mat pchor. Grzegorz SIDOR

30. bsm mat pchor. Konrad LIPSKI

Osoby uczestniczące, z mocy ustawy, w posiedzeniach Senatu AMW z głosem doradczym:

1. Pani Bożena KAMIŃSKA
2. kmdr mgr Waldemar MIRUCKI
3. dr Mirosław NITYCHORUK
4. mgr Adam WOŹNIAK

Osoby zaproszone przez Przewodniczącego Senatu AMW do uczestnictwa w posiedzeniach Senatu, z głosem doradczym:

1. mgr Witold DUDEK
2. mgr Małgorzata OLKOWSKA
3. mgr Urszula SZREDER

4. mgr Emilia ŁOBIŃSKA-SZYC

OBSŁUGA SENATU:
mgr Katarzyna DUDEK
BIURO REKTORA
tel. 261 262 773

ARKUSZ UWAG I PROPOZYCJI DO PROJEKTU UCHWAŁY

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia