Pełnomocnik ds. jakości kształcenia

 

Krzysztof Ligeza

PEŁNOMOCNIK REKTORA-KOMENDANTA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
dr hab. Krzysztof Ligęza prof. AMW
tel. 261 26 28 73
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

dr hab. Krzysztof Ligęza jest pełnomocnikiem Rektora – Komendanta ds. jakości kształcenia od 15 marca 2019 r.

W 1984 roku ukończył wyższe studia zawodowe w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego i uzyskał dyplom magistra inżyniera nawigatora. Po ukończeniu studiów w roku 1989, dr hab. Krzysztof Ligęza został skierowany do 11 Dywizjonu Ścigaczy w 9 Flotylli Obrony Wybrzeża stacjonującej na Helu. Rok później objął stanowisko Zastępcy Dowódcy Okrętu. Po niespełna roku służby został skierowany na stanowisko dowódcy ORP „Zwrotny”. Uwieńczeniem służby na morzu było objęcie przez niego stanowiska dowódcy grupy jednostek pływających – dowódcy ORP „Czujny”.

 

W maju 1995 roku powrócił do Akademii Marynarki Wojennej na stanowisko asystenta w Zakładzie Taktyki i Sztuki Operacyjnej w Instytucie Dowódczo Sztabowym. W 1997 roku ukończył studia podyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej na kierunku zarządzanie i dowodzenie, a następnie studia podyplomowe na kierunku w Joint Services Command and Staff College w Shrivenham (Wielka Brytania). Służba w Akademii umożliwiła mu realizację celu, jakim jest przekazanie zdobytej wiedzy i doświadczenia młodszym kolegom i studentom oraz jednoczesne podniesienie własnych kwalifikacji, a także zdobywanie nowych doświadczeń. Działania te zaowocowały w 2004 roku nadaniem przez ówczesny Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Marynarki Wojennej stopienia naukowego doktora nauk wojskowych w specjalności bezpieczeństwo morskie państwa. W tym samym roku został wyznaczony na stanowisko adiunkta. W 2011 roku objął stanowisko adiunkta – dyrektora Instytutu Operacji Morskich. W 2013 roku opublikował monografię pt.: „Siły morskie w operacjach reagowania kryzysowego”. Była ona podstawą do wszczęcia przewodu habilitacyjnego na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich. W tym samym roku pomyślnie obronił kolokwium habilitacyjne uzyskując stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwa. W 2017 roku został wyznaczony na stanowisko profesora nadzwyczajnego. W ramach działalności naukowej uczestniczył w licznych pracach naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych związanych głównie z potrzebami Marynarki Wojennej i gospodarki morskiej. Dr hab. Krzysztof Ligęza jest autorem wielu norm obronnych związanych z wykorzystaniem Marynarki Wojennej oraz autorem lub współautorem szeregu prac, ekspertyz, kilkudziesięciu artykułów oraz kilku monografii, skryptów i podręczników.

 

Uzyskane rezultaty i wyniki prac badawczych prezentowane były również na wielu konferencjach, krajowych jak i międzynarodowych, oraz publikowane w czasopismach naukowych. Był również współorganizatorem oraz członkiem komitetów naukowych wielu konferencji międzynarodowych oraz krajowych. Za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej był wyróżniony wieloma nagrodami rektorskimi. W 2009 roku wyróżniony został przez Rektora AMW tytułem „Nauczyciela Roku”. Wielokrotnie wyróżniany nagrodą rektorską za znaczący wkład w działalność organizatorską.

 

Za swoje zaangażowanie, poświęcenie i działalność służbową jest odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Morskim Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową Marynarki Wojennej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę.

 

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia