Uchwały Senatu | 2019

UCHWAŁY  SENATU  2019  ROK

NR  TYTUŁ UCHWAŁY STATUS UWAGI
1  w sprawie warunków i trybu przyjmowania na 12-miesięczne szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w roku 2019 w Akademii Marynarki Wojennej obowiązująca   
2  w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Akademii Marynarki Wojennej na 2018 rok obowiązująca  
3  w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji budowlanych Akademii Marynarki Wojennej planowanych w ramach dotacji celowej resortu Obrony Narodowej w roku 2020 obowiązująca  
4  w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadań na potrzeby dydaktyczno-szkoleniowe Akademii Marynarki Wojennej planowanych w ramach dotacji celowej resortu Obrony Narodowej w roku 2020 obowiązująca  
5  w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr 71/2017 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadań na potrzeby dydaktyczno-szkoleniowe Akademii Marynarki Wojennej planowanych w ramach dotacji celowej resortu Obrony Narodowej w roku 2019 obowiązująca  
6  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni służebności przesyłu na rzecz PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. na nieruchomości stanowiącej własność Akademii Marynarki Wojennej obowiązująca  
7  w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez Rektora-Komendanta dodatkowego zajęcia zarobkowegoo obowiązująca  
8   w sprawie wyborów uzupełniających w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w kadencji 2016-2020  obowiązująca  
9   w sprawie utworzenia na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku obowiązująca   
10  w sprawie wyrażenia opinii o przystąpieniu do prac nad tworzeniem federacji z innymi podmiotami systemu szkolnictwa wyższego i nauki obowiązująca   
11   w sprawie rekomendacji na członka Rady Doskonałości Naukowej  obowiązująca  
12  w sprawie określenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, dla poszczególnych kierunków studiów cywilnych w AMW na rok akademicki 2020/2021 obowiązująca  
13  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni służebności przesyłu na rzecz POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o. na nieruchomości stanowiącej własność Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni obowiązująca  
14  w sprawie dostosowania programów studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika o profilu ogólnoakademickim obowiązująca  
15  w sprawie dostosowania programów studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika o profilu praktycznym obowiązująca   
16  w sprawie dostosowania programów studiów pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe o profilu praktycznym obowiązująca  
17  w sprawie dostosowania programów studiów pierwszego stopnia na kierunku wojsko w systemie służb publicznych o profilu praktycznym obowiązująca   
18  w sprawie zmiany uchwały Senatu AMW nr 50 z dnia 19 października 2016 r. dotyczącej powołania stałych komisji senackich i ich przewodniczących oraz określenia zadań i uprawnień tych komisji na kadencję 2016-2020 obowiązująca   
19

 w sprawie uchwalenia statutu Akademii Marynarki Wojennej 

Załącznik do uchwały nr 19 - STATUT

obowiązująca   
       

 

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia