Duszpasterstwo AMW | Kapelani

Duszpasterstwo AMW | Kapelani

 

 

ks. kmdr prałat Marian PRÓCHNIAK
1991 r. - jako Dziekan MWRP sprawował posługę duszpasterską we wszystkich jednostkach Marynarki Wojennej w tym również w Akademii Marynarki Wojennej
obecnie na emeryturze 


Kubalewski

ks. płk prałat Józef KUBALEWSKI
pełnił funcję kapelana Akademii Marynarki Wojennej w latach 1992 - 1993
obecnie na emeryturze


 Szot

ks. kmdr prałat Leon SZOT
pełnił funkcję kapelana Akademii Marynarki Wojennej w latach 1993 - 1996
obecnie profesor Uniwersytetu Kardynała Sfefana Wyszyńskiego
oraz na emeryturze


 Maliszewski

ks. kmdr por. kanonik Jan MALISZEWSKI
pełnił funkcję kapelana Akademii Marynarki Wojennej w latach 1996 - 1999
obecnie na emeryturze


 Stepien

ks. ppłk Wacław STĘPIEŃ
pełnił funkcję kapelana Akademii Marynarki Wojennej
w latach 1999 - 2001
obecnie na emeryturze


 Sofinski

ks. kmdr por. prałat Henryk SOFIŃSKI
pełnił funkcję kapelana Akademii Marynarki Wojennej w latach 2001 - 2004
obecnie na emeryturze


 Sroka

ks. ppłk Piotr SROKA
pełnił funkcję kapelana Akademii Marynarki Wojennej w latach 2004 - 2006
obecnie proboszcz parafii wojskowej w Szczecinie


 image

ks. kmdr ppor. Radosław MICHNOWSKI
pełnił funcję kapelana Akademii Marynarki Wojennej w latach 2006 - 2009
2010 - Stały Zespół NATO Obrony Przeciwminowej G-1
2011 - 2012 kapelan Akademii Marynarki Wojennej


 Rogacki

ks. kmdr ppor. Adam ROGACKI
pełnił funkcję kapelana Akademii Marynarki Wojennej w latach 2013 - 2014.


 ks. kmdr ppor. Radoslaw Michnowski

ks. kmdr por. Radosław MICHNOWSKI
ponownie funkcję kapelana Akademii Marynarki Wojennej pełnił od 14 marca 2014-2016.

 

ks. kpt. Piotr LISTOPAD
pełnił funkcję kapelana Akademii Marynarki Wojennej w latach 2016 - 2018.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia