Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt

Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte został opracowany na podstawie obowiązujących aktów normatywnych zewnętrznych, wewnętrznych regulacji prawnych Uczelni oraz informacji z komórek organizacyjnych, co do rodzaju wytwarzanych dokumentów i czasookresu ich przydatności dla celów służbowych, szkoleniowych i naukowo-badawczych.

 

Wykaz akt oparty jest na systemie klasyfikacji dwustopniowej: dzieli całość dokumentacji na 21 klas pierwszego stopnia; klasy drugiego stopnia zawierają wszystkie rodzaje dokumentów otrzymanych
i powstałych w komórkach organizacyjnych Uczelni.


Wykaz akt stanowi podstawę do właściwego, zgodnego z zasadami i procedurami porządkowania akt w każdej komórce organizacyjnej. Jest wykazem rzeczowym opartym na systemie podziału zadań (spraw) dla całej Uczelni. Oznacza to, iż akta jednorodne tematycznie z różnych komórek organizacyjnych będą posiadać ten sam symbol klasyfikacyjny i wymagany czas przechowywania dla konkretnego hasła klasyfikacyjnego.

 

Za prawidłowe klasyfikowanie, kompletowanie i przekazywanie do archiwum wytwarzanych dokumentów odpowiadają komórki organizacyjne, w której dokumentacja powstała.

 

Ścisłe przestrzeganie tych zasad wymagane jest celem prawidłowej regulacji obiegu dokumentów w Uczelni, zapewnia ich kompletność, porządkuje proces przekazywania materiałów archiwalnych
i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum Uczelni a także określa zasady opracowywania i ewidencjonowania akt w komórkach organizacyjnych.

  

 

JRWA został wprowadzony na mocy Decyzji Rektora - Komendanta nr 11 z dnia 30.01.2015 r.

 

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia