Akademickie Centrum Sportowe | Warunki zaliczenia WF-student cywilny

Akademickie Centrum Sportowe | Warunki zaliczenia WF-student cywilny

 

REGULAMIN ZALICZENIA ZAJĘĆ WF /semestr zimowy/

  • Warunkiem zaliczenia zajęć jest 90% obecność
  • Przy 90% frekwencji student otrzymuje ocenę dostateczną
  • Jeśli student chce otrzymać ocenę dobrą i bardzo dobrą musi zaliczyć następujące sprawdziany:
Sprawdzian I rok  I rok II rok  II rok
ocena db ocena bdb ocena db ocena bdb
Skłony tułowia (1min) K – 30 K – 35 K – 35 K – 40
M - 35 M - 40 M - 40 M - 45
Bieg wahadłowy 10x10m K – 34,5 K – 33,0 K – 33,5 K – 31,5
M – 32,5 M – 31,0 M – 31,5 M – 30,0
Siatkówka odbicia piłki (cykle) 8 12 10 15

 

  • W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość odrabiania zajęć WF z innymi grupami za zgodą prowadzącego zajęcia wyłącznie w trakcie trwania semestru.

 REGULAMIN ZALICZENIA ZAJĘĆ WF /semestr letni/

  • Warunkiem zaliczenia zajęć jest 90% obecność
  • Przy 90% frekwencji student otrzymuje ocenę dostateczną
  • Jeśli student chce otrzymać ocenę dobrą i bardzo dobrą musi zaliczyć następujące sprawdziany:
Sprawdzian I rok  I rok II rok  II rok
ocena db ocena bdb ocena db ocena bdb
Uginanie ramion na ławeczce K – 8 K – 15 K – 15 K – 20
M - 20 M - 25 M - 25 M - 30
Bieg 800m lub       test Coopera K – 3,45 K – 3,30 K – 3,35 K – 3,20
M – 3,00 M – 2,45 M – 2,45 M – 2,35
Koszykówka Dwutakty 2-3 celne Dwutakty 4-5 celnych Dwutakt P i L 6-7 celnych/10 Dwutakt P i L 8-10 celnych /10

 

  • W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość odrabiania zajęć WF z innymi grupami za zgodą prowadzącego zajęcia wyłącznie w trakcie trwania semestru.
  • W przypadku długotrwałego zwolnienia lekarskiego o zwolnieniu z zajęć WF i formie zaliczenia decyduje prowadzący zajęcia.

ZALICZENIE Z PŁYWANIA /semestr zimowy/

 

50 stylem

BDB

DB

DST

I rok

grzbietowym

        75 sek.  

            80 sek.             

            90 sek.

II rok

dowolnym

        60 sek.

            75 sek.

            85 sek.

III rok

klasycznym

        75 sek.

            80 sek.

            90 sek.

TEST WYTRZYMAŁOŚI STYLOWEJ  /pływanie w czasie 6 min/

 

 

BDB

DB

DST

I rok

6 min.

200

150

100

II rok

6 min.

250

200

150

III rok

6 min.

300

250

200

PŁYWANIE – POD WODĄ 

 

 

BDB

DB

DST

I rok

 

         15 m

              10 m

            5 m

II rok

 

          20 m

              15 m

            10 m

III rok

 

          24 m

             18 m

           13 m

                                         

 ZALICZENIE Z PŁYWANIA / semestr letni/

 

100 stylem

BDB

DB

DST

I rok

grzbietowym

           150 sek

              160 sek

            200 sek

II rok

      dowolnym

           120 sek

              150 sek

            180 sek

III rok

klasycznym

     150 sek

    160 sek

      200 sek

TEST WYTRZYMAŁOŚI STYLOWEJ  /pływanie w czasie 6 min/

 

 

BDB

DB

DST

I rok

6 min

225

175

125

II rok

6 min

275

225

175

III rok

6 min

325

275

225

PŁYWANIE – POD WODĄ

 

 

BDB

DB

DST

I rok

 

        20 m

              15 m

            10 m

II rok

 

       22 m

              17 m

            12 m

III rok

 

       24 m

            18 m

          13 m

UWAGA!

   Ocena semestralna – średnia z testów przy uwzględnieniu frekwencji na zajęciach z wychowania fizycznego.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia