Akademickie Centrum Sportowe | Warunki zaliczenia- student wojskowy Conditions of passing the semester

Akademickie Centrum Sportowe | Warunki zaliczenia- student wojskowy Conditions of passing the semester

WYKAZ ZALICZEŃ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA PODCHORĄŻYCH AMW

 

Semestr I II III IV V VI VII VIII IX X
Wytrzymałość Bieg 3000 m Sport. W umund. Sport. Sport. Sport. W umund. Sport. Sport. Sport. Sport.
12.30-bdb. 14.30-bdb. 12.10-bdb. 12.10-bdb. 12.10-bdb. 14.10-bdb. 12.10-bdb. 12.10-bdb. 12.10-bdb. 12.10-bdb.
13.30-db. 15.30-db. 13.10-db. 13.10-db. 13.10-db. 15.10-db. 13.10-db. 13.10-db. 13.10-db. 13.10-db.
14.40-dst. 16.40-dst. 14.20-dst. 14.20-dst. 14.20-dst. 16.20-dst. 14.20-dst. 14.20-dst. 14.20-dst. 14.20-dst.
                     
Dynamika Bieg 10x10m BTS BTZ Bieg 100m BTS BTZ Bieg 10x10m Skok w dal z miejsca Bieg                   zygzakiem Bieg 10x10m
29,8(31,3)-bdb. 45-bdb. 29,8-bdb. 13,2-dbd. 42-bdb. 29,5-dbd. 29,5(31,0)-bdb. 2,2(1,8)-bdb.   29,5(31,0)-bdb.
30,5(32,0)-db. 52-db. 30,8-db. 13,8-db. 48-db. 30,5-db. 30,2(31,8)-db. 2,05(1,65)-db.   30,2(31,8)-db.
31,8(33,5)-dst. 59-dst. 32,0-dst. 14,6-dst. 55-dst. 31,5-dst. 31,5(33,0)-dst. 1,9(1,5)-dst.   31,5(33,0)-dst.
                     
Umiejętności / siła Gimnastyka Gimnastyka Gimnastyka Gimnastyka Podciąganie na drążku M Wymyki M Skłony tułowia 1min.(M+K) Podciąganie na drążku M Skłony tułowia 2min.(M+K) Pompki
Zakres I Zakres I Zakres I Zakres I 16-bdb. 5-bdb. 45-dbd. 16-bdb. 70-dbd. (K+M)
-Drążek -skoki -Drążek -skoki 12-db. 3-db. 35-db. 12-db. 65-db.  
-Ćw. Wolne -lina 4m -Ćw. Wolne -lina 4m 9-dst. 1-dst. 25-dst. 9-dst. 60-dst.  
  8(15)-bdb.   7(12)-bdb. Zwis siłowy K Pompki K   Zwis siłowy k    
  11(20)-db.   9(15)-db. 10-bdb. 39-dbd.   10-dbd.    
  15(wejść)-dst.   12(20)-dst. 6-db. 36-db.   6-db.    
        3-dst. 33-dst.   3-dst.    
                     
Walka w bliskim kontakcie /          gry sportowe             Walka w BK Walka w BK Walka w BK Walka w BK Walka w BK Walka w BK Walka w BK Rzut piłką lekarską 3kg w przód Koszykówka Dwutakty Piłka siatkowa
Pady, uniki Ciosy pięści, Kopnięcia z obrotami Obrony-bez broni Obrony-nóż Obrony-broń krótka / pałka Partner 15(8)-bdb.   Odbicia nad głową
  Dłonie, łokcie           13(6.5)-db.    
              11(5)-dst.    

                                      

Uwagi organizacyjne i wskazówki metodyczne:

W wybranych ćwiczeniach wartości podane w nawiasach stanowią normy dla kobiet

Bieg 3000 m w ubiorze sportowym dla kobiet = norma dla mężczyzn + 2 minuty

Bieg 3000 m w umundurowaniu dla kobiet = norma dla mężczyzn + 2,5 minuty

Bieg 100 m dla kobiet = norma dla mężczyzn +  2 sekundy

Bieg zygzakiem , pompki – normy zgodnie z tabelą sprawdzianów kadry dla I grupy wiekowej w grupie dowódców pododdziałów

Skoki przez skrzynię dla kobiet – 4 części skrzyni

Gimnastyka – drążek, BTS, BTZ dla kobiet – wersje uproszczone zgodnie z wymogiem wykładowcy

 

ZALICZENIA Z PŁYWANIA /semestr zimowy/

  50m stylem        BDB DB DST
I rok grzbietowym 50 sek.   55 sek.              60 sek.
II rok dowolnym 45 sek. 50 sek. 55 sek.
III rok klasycznym 55 sek. 60 sek. 65 sek.
IV rok motylkowym 50 sek.   55 sek.              60 sek.
V rok - - - -

   

TEST COOPERA /pływanie w czasie 12 min/

    BDB DB DST
I rok 12 min. 500 475 450
II rok 12 min. 550 525 500
III rok 12 min. 575 550 525
IV rok 12 min. 600 575 550
V rok 12 min. 650 625 600

    

PŁYWANIE – POD WODĄ 

    BDB DB DST
I rok z karabinem 20 m 15 m 10 m
II rok z karabinem 22 m 17 m 12 m
III rok z karabinem 24 m 18 m 13 m
IV rok z karabinem 25 m 20 m 15 m
V rok - - - -

 

ZALICZENIA Z PŁYWANIA /semestr letni/

  100m stylem BDB DB DST
I rok grzbietowym 110 sek. 125 sek. 130 sek.
II rok dowolnym 105 sek. 110 sek. 120 sek.
III rok klasycznym 120 sek. 130 sek. 140 sek.
IV rok zmiennym 105 sek. 110 sek. 120 sek.
V rok         -     -      -       -

  

TEST COOPERA /pływanie w czasie 12 min/   

    BDB DB DST
I rok 12 min 500 475 450
II rok 12 min 550 525 500
III rok 12 min 600 550 525
IV rok 12 min 650 575 550
V rok 12 min 650 625 600

PŁYWANIE – POD WODĄ

    BDB DB DST
I rok z karabinem 20 m 15 m 10 m
II rok z karabinem 22 m 17 m 12 m
III rok z karabinem 24 m 18 m 13 m
IV rok z karabinem 25 m 20 m 15 m
V rok - - - -

 

UWAGA!

   Ocena semestralna – średnia z testów przy uwzględnieniu frekwencji na zajęciach z wychowania fizycznego.

 

Conditions of passing the semester                                                                               

STUDENTS

Motility

Exercises

Unit of measurement

Year of studies

MEN

GRADE

5

4

3

Endurance

Fartlek

3000(meters)

or

continual swimming

12(minutes)

minutes

IV

13,00

14,00

15,10

III

13,15

14,15

15,25

II

13,30

14,30

15,40

I

14,10

15,10

16,20

meters

IV

575

574-525

524-475

III

550

549-500

499-450

II

525

524-475

474-425

I

500

499-450

449-400

Strength

stomach muscles

Sit-ups

in 2 minutes

number

IV

60

55

50

III

55

50

45

II

50

45

40

I

45

40

35

Strength

shoulder

Pull- ups

on the horizontal bar

or

push-ups on the bench 

number

IV

12

10

8

III

11

9

7

II

10

8

6

I

8

6

5

IV

58

52

46

III

54

48

42

II

50

44

38

I

44

38

32

Speed

and

agility

Shuttle run

10x10

or

envelope run

seconds

IV

30,4

31,4

32,4

III

30,7

31,7

32,7

II

31,0

32,0

33,0

I

31,3

32,3

33,3

IV

23,2

24,2

25,2

III

23,6

24,6

25,6

II

24,0

25,0

26,0

I

24,4

25,4

26,4

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia