fbpx

Sidebar

„Hybrydowe, niskoemisyjne autonomiczne/półautonomiczne statki do obsługi morskich farm wiatrowych”

 

Obraz1

 

„Hybrid-powered low emission autonomous/semi-autonomous vessels for servicing off-shore wind farms” („Hybrydowe, niskoemisyjne autonomiczne/półautonomiczne statki do obsługi morskich farm wiatrowych)



Projekt typu seed money realizowany w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020, Oś priorytetowa 2 – Wykorzystanie potencjału środowiskowego i kulturowego obszaru Południowego Bałtyku dla niebieskiego i zielonego wzrostu, Cel szczegółowy 3 - Poprawa jakości i zrównoważenia środowiskowego usług transportowych na obszarze Południowego Bałtyku.



Numer projektu: STHB.03.01.00-22-S216/21-00

Uczelniany koordynator projektu:

Kmdr por. dr Rafał MIĘTKIEWICZ (r.mietkiewicz@amw.gdynia.pl)

 

Cel projektu:
Projekt typu `seed money` ma za zadanie ułatwienie procesu przygotowania pełnowymiarowego projektu do realizacji i finansowania w ramach regularnych naborów wniosków Programu Interreg Południowy Bałtyk. Ma to na celu stymulowanie rozwoju wysokiej jakości projektów i służy jako zachęta dla potencjalnych beneficjentów do przekonania lokalnych decydentów do opracowania pomysłu na projekt, ponieważ odpowiednie koszty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR ).

SOVtBAL Project, no. STHB.03.01.00-22-S216/21-00

 

Wartość projektu:  40 000 Euro

Dofinansowanie:  33 400 Euro