fbpx

Sidebar

Hydroakustyczny system pozycjonowania bezzałogowych autonomicznych pojazdów podwodnych

Projekt pt. Hydroakustyczny system pozycjonowania bezzałogowych autonomicznych pojazdów podwodnych


 uzyskał dofinansowanie z Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa”.

 

Wartość dofinansowania 3 538 374 zł

Całkowita wartość projektu 3 893 927 zł

 

Celem głównym projektu jest opracowanie demonstratora hydroakustycznego systemu pozycjonowania świadczącego serwis pozycyjny dla dowolnej liczby autonomicznych bezzałogowych pojazdów podwodnych wykonujących zadania w tym samym czasie na tym samym akwenie morskim.  

       

Czas realizacji projektu 01.01.2023 - 31.12.2025.