fbpx

Sidebar

Zintegrowany program wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - edycja II (nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z001/18-00)

Od 1 października 2019 roku do 30 września 2023 roku realizowany jest „Zintegrowanego programu wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - edycja II” (nr projektu:  POWR.03.05.00-00-Z001/18-00).

Program uzyskał finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

Dofinansowanie w kwocie 7 666 953,34 zł, w tym ze środków europejskich w kwocie 6 668 394,10 zł

Zadania realizowane w ramach projektu:

 

1. Moduł nowe programy kształcenia WDIOM, WNHIS

2. Moduł wsparcia dla studentów wydziałów:

 
logo wme logo wnhiswdiom

>

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Moduł wsparcie dla nauczycieli:

logo wme logo wnhiswdiom

4. Moduł wsparcia dla kadry administracyjnej uczelni

5. Moduł ABK

6. Moduł zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią