fbpx

Sidebar

Пятница, 03 мая 2024 08:03

233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Written by

W dniu 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił Ustawę Rządową – pierwszą polską konstytucję.

Był to pierwszy w Europie i drugi po Konstytucji Stanów Zjednoczonych tego typu akt prawny na świecie.

 

Konstytucja została uchwalona przez Sejm Czteroletni. Konstytucja 3 Maja wnosiła do polskiego systemu politycznego pozostawienie ustroju stanowego, jednak z wyraźnie osłabioną pozycją magnaterii. Konstytucja 3 maja miała na celu ratowania suwerenności Polski i jej rodaków. Była punktem odniesienia dla tradycji i dążeń niepodległościowych w latach rozbiorów, okupacji i komunistycznego zniewolenia. Zniosła podział Rzeczypospolitej na Koronę i Litwę. Naczelnym organem nowego państwa pozostawał Sejm, któremu zapewniono pełnię władzy ustawodawczej, prawo stanowienia budżetu i podatków, daleko idącą kontrolę rządu. Zmniejszono rolę Senatu, usunięto zasadę liberum veto i zakazano konfederacji. Wzmocnieniu uległ rząd oraz administracja państwowa. Zgodnie z duchem Oświecenia wprowadziła podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

 

Święto Konstytucji 3 Maja zostało zdelegalizowane przez hitlerowców i sowietów podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej, a po antykomunistycznych demonstracjach w 1946 r. nie było obchodzone w Polsce. W styczniu 1951 r. święto 3 maja zostało oficjalnie zdelegalizowane przez władze komunistyczne. Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja obchodzone jest ponownie. Święto przypomina nam wysiłki wielu patriotów, którzy podjęli się trudnego zadania  reformy państwa chylącego się ku upadkowi. Dostarcza nam też wiele wzorów do naśladowania, daje przykłady zachowań patriotycznych.