fbpx

Sidebar

Четверг, 25 января 2024 18:32

Warsztaty z przywództwa dla Instytutu Marynarki Wojennej Ukrainy

Written by

Warsztaty z przywództwa dla Instytutu Marynarki Wojennej Ukrainy.

Leadership Curriculum Developement Workshop for the Odessa Naval Institute.

 

Nadrzędnym zadaniem wszystkich uczelni wojskowych jest przygotowanie dowódców różnych poziomów dowodzenia, między innymi przez kształtowanie i rozwijanie kompetencji przywódczych, w tym zawodowych i osobistych.

 

Zadanie to stanowiło założenie do przedsięwzięcia, które w formie warsztatów odbyło się w dniach od 15 do 17 stycznia 2024 roku w Akademii Marynarki Wojennej. Celem zakończonych w ubiegłym tygodniu warsztatów było dostosowanie programów kształcenia z przywództwa dla Instytutu Marynarki Wojennej Ukrainy zgodnie z doktryną obowiązującą w Siłach Zbrojnych Ukrainy z uwzględnieniem standardów NATO oraz specyfiki przygotowania dowódców szczebla taktycznego i operacyjnego dla potrzeb morskiego rodzaju sił zbrojnych.

 

Były Szef Sztabu Generalnego WP, gen. Rajmund T. Andrzejczak w słowie wstępnym do Koncepcji modelu kształtowania kompetencji przywódczych w Siłach Zbrojnych RP z 2023 roku, podkreśli rolę przywódcy w wojsku między innymi stwierdzając: „Postawa przywódcy, którego cechuje wiedza, charyzma poparta doświadczeniem oraz autorytetem wywołuje odpowiednią motywację wśród żołnierzy. Przywódca powinien wyjść poza horyzont utartych schematów i bezkrytyczne powielanych rozwiązań. Zbudowane na takim wzorcu morale podwładnych zapewni sukces nie tylko dowódcy, ale całemu zespołowi i wpłynie na skuteczność…”.  

 

Warsztaty zostały przeprowadzone przez grupę roboczą powołaną w celu modyfikacji wykorzystywanych w Instytucie MW Ukrainy programów kształcenia z obszaru przywództwa, składającą się z przedstawicieli Akademii Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, Bułgarskiej Akademii Marynarki Wojennej, Instytutu Marynarki Wojennej Ukrainy oraz naszej Akademii Marynarki Wojennej. Pracę grupy podczas warsztatów wsparli eksperci z Uniwersytetu Obrony Narodowej Szwecji, Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, Wojskowego Instytutu Wojsk Pancernych Ukrainy oraz Narodowej Akademii Wojsk Lądowych Ukrainy.

 

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przy wsparciu programu NATO DEEP oraz współpracy w ramach Konsorcjum Partnerstwa dla Pokoju, i jest jednym z wielu, których gospodarzem będzie nasza uczelnia w tym roku, w roku 25. lecia wstąpienia Polski do NATO.

 

 

Fot. Bartosz Rutkiewicz. Galeria: https://amw.gdynia.pl/index.php/o-nas/fotoaktualnosci/item/5055-leadership-curriculum-developement-workshop-for-the-odessa-naval-institute-15-01-2024