fbpx

Sidebar

Пятница, 17 ноября 2023 12:03

Inauguracja Roku Akademickiego w Szkole Doktorskiej Federacji Akademii Wojskowych 2023/2024

Written by

16 listopada 2023 roku w Audytorium Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej miała miejsce Inauguracja Roku Akademickiego w Szkole Doktorskiej Federacji Akademii Wojskowych 2023/2024 oraz uroczystość wręczenie dyplomów doktora habilitowanego i doktora nadanych w Federacji.

 

Prezydent Federacji kontradmirał prof. dr hab Tomasz Szubrycht otworzył inaugurację i powitał przybyłych na uroczystość zaproszonych gości, w tym kontradmirała Jarosława Wypijewskiego, dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami ​​​Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego, prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, dr. hab. inż. Pawła Gołde, prof. LAW oraz pozostałych przedstawicieli władz, członków zgromadzenia federacji, doktorantów, studentów, społeczność akademicką AMW i LAW. Następnie dr hab. inż. Aneta Krzyżak, kierownik Akademii Wojskowych w swoim wystąpieniu podkreśliła istotę oraz wyjątkowy moment dla jej słuchaczy, szczególnie dla jej studentów, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. Duże słowa uznania i podziękowania należy skierować dla zastępcy kierownika Szkoły Doktorskiej Federacji dr. Łukasza Wyszyńskiego za przygotowania organizacyjne.

 

Pierwsza inauguracja roku akademickiego w Szkole Doktorskiej Federacji Akademii Wojskowych oraz wręczenie dyplomów uzyskanych przez doktorów habilitowanych i doktorów w ramach Federaci Akademii Wojskowych jest szczególnym wydarzeniem dla obu Akademii. Stanowi potwierdzenie słuszności obranej przed kilku laty strategii rozwoju naukowego. Dzięki zaangażowaniu i wysiłkowi społeczności akademickiej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, powołana została pierwsza w Polsce federacja uczelni publicznych i wojskowych. Osiągnięte w konsekwencji podjętych działań kategorie naukowe w parametryzowanych dyscyplinach pozwoliły  na uzyskanie uprawnień do nadawania stopni i tytułów naukowych oraz utworzenia szkoły doktorskiej.

 

Misją Federacji Akademii Wojskowych jest realizacja przez Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni i Lotniczą Akademię Wojskową w Dęblinie wspólnych zadań ukierunkowanych na rzecz rozwoju nauki i wyższego szkolnictwa wojskowego, a także tworzenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa i obronności kraju poprzez prowadzenie działalności naukowej, kształcenie doktorantów, tworzenie nowoczesnej infrastruktury badawczej oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i systemowych w wojskowości, jak również komercjalizację wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

Realizacja ww. celów, tj. prowadzenie działalności naukowej, kształcenie doktorantów, nadawanie stopni naukowych i komercjalizacja wyników działalności naukowej, możliwa jest poprzez następujące działania:

 • prowadzenie działań na rzecz pozyskania zewnętrznych środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe;
 • komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
 • prowadzenie działań mających na celu zintensyfikowanie współpracy naukowej z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi;
 • kształcenie doktorantów w ramach prowadzonych szkół doktorskich, w zakresie posiadanych uprawnień;
 • prowadzenie postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych w zakresie posiadanych uprawnień;
 • nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • Misją Federacji Akademii Wojskowych jest realizacja przez Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni i Lotniczą Akademię Wojskową w Dęblinie wspólnych zadań ukierunkowanych na rzecz rozwoju nauki i wyższego szkolnictwa wojskowego, a także tworzenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa i obronności kraju poprzez prowadzenie działalności naukowej, kształcenie doktorantów, tworzenie nowoczesnej infrastruktury badawczej oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i systemowych w wojskowości, jak również komercjalizację wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.
 • Realizacja ww. celów, tj. prowadzenie działalności naukowej, kształcenie doktorantów, nadawanie stopni naukowych i komercjalizacja wyników działalności naukowej, możliwa jest poprzez następujące działania:
 • prowadzenie działań na rzecz pozyskania zewnętrznych środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe;
 • komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
 • prowadzenie działań mających na celu zintensyfikowanie współpracy naukowej z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi;
 • kształcenie doktorantów w ramach prowadzonych szkół doktorskich, w zakresie posiadanych uprawnień;
 • prowadzenie postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych w zakresie posiadanych uprawnień;
 • nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

 

Galeria: https://www.amw.gdynia.pl/index.php/o-nas/fotoaktualnosci/item/5001-inauguracja-roku-akademickiego-2023-2024-w-szkole-doktorskiej-federacji-akademii-wojskowych-16-11-2023

Media:

https://gdansk.tvp.pl/74141478/inauguracja-szkoly-doktorskiej-federacji-akademii-wojskowych

https://www.gdynia.pl/