fbpx

Sidebar

Пятница, 29 сентября 2023 18:28

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

Written by

W piątek, 29 września odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 w Akademii Marynarki Wojennej.

 

Dokładnie o godz. 11.00 w Audytorium im. kmdr. prof. dr. Józefa Urbańskiego w gmachu Biblioteki Głównej AMW uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Inspektorowi Marynarki Wojennej – wiceadmirałowi Jarosławowi Ziemiańskiemu. Następnie wprowadzono Sztandar Akademii oraz odegrano Hymn Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Jego Magnificencja Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht powitał uczestników uroczystości. Swoją obecnością zaszczycili m.in. Jacek Siewiera szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Marcin Horała  wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, Jakub Mykowski – dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego MON, Inspektor MW wiceadmirał Jarosław Ziemiański, Marek Łucyk  wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju, a także przedstawiciele wojska, jednostek wojskowych, władz samorządowych, duchowieństwa oraz Magnificencje Rektorzy uczelni pomorskich i wojskowych oraz bohaterowie uroczystości - studenci.

 

Następnie Rektor-Komendant wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym podsumował działalność uczelni w minionym roku akademickim i przedstawił główne zamierzenia na rok następny. Ponadto w swoim wystąpieniu podkreślił: Jesteśmy jedyną Akademią Marynarki Wojennej. Nie ma żadnej innej, są uniwersytety, politechniki, ale Akademia Marynarki Wojennej jest tylko jedna. Posiadamy kierunki studiów, których nie ma na żadnej innej uczelni w Polsce. np. mechatronika w specjalności prace podwodne. Prowadzimy badania i zajęcia związane specjalistycznie z działaniami Marynarki Wojennej. Stąd nasze działalności związane z płetwonurkowaniem, pojazdami podwodnymi. To co nas wyróżnia na tle innych uczelni, to że szkolimy podchorążych. I to nie jest tylko nauka, ale i również kształtowanie ich na przyszłych oficerów Marynarki Wojennej RP, to zadanie najważniejsze. Wiedza to jedno, ale właściwy etos służby na morzu, jako oficer Marynarki Wojennej RP jest najważniejszy. Czas studiowana w Akademii Marynarki Wojennej to nie tylko czas zdobywania wiedzy, ale przede wszystkim czas realizacji, zdobywania przyjaźni i czas życia studenckiego. Na zakończenie swojego przemówienia wygłosił formułę otwarcia nowego roku akademickiego.

 

Ważnym momentem podczas uroczystości było wręczenie przez dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego MON, Jakuba Mykowskiego aktu wyznaczenia na kolejną kadencję na stanowisku Rektora-Komendanta AMW dla kontradmirała prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta.

 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni kształci studentów na kierunkach wojskowych i cywilnych. Z roku na rok rośnie liczba studentów zainteresowanych studiami wojskowymi na gdyńskiej uczelni. Jeszcze kilka lat temu AMW przyjmowało około 40 studentów wojskowych na rok, w tym roku to aż 175. Łącznie uczelnia w tym roku akademickim przyjęła 1240 studentów, zarówno na studia wojskowe, jak i cywilne.

Podczas inauguracji wręczono m.in. wyróżnienia dla studentów z najwyższą średnią, za najlepsze prace dyplomowe, działalność badawczą:

   Andrzej Józefowicz – średnia 5,0 – Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich;

   Dorota Labudda – średnia 5,0 – Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych;

   Kamila Duda – średnia 4,6 – Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego;

   Damian Ambroziak – średnia 4,8 – Wydział Mechaniczno-Elektryczny.

Najlepsza praca dyplomowa na kierunkach technicznych: ppor. mar. mgr inż. Jakub Stalica (kierunek mechatronika na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym) – za pracę „Analiza możliwości szacowania ilości energii elektrycznej zużywanej do wydobywania wybranych kryptowalut” pod kierownictwem kmdra por. dr. inż. Przemysława Rodwalda.

Najlepsza praca dyplomowa na kierunkach społecznych: mgr Dominika Chmielewska (kierunek stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych) – za pracę „Od trudnego sąsiedztwa po zacieśnienie relacji. Stosunki polsko-ukraińskie na przełomie XX i XXI wieku” pod kierownictwem dr Patrycji Bałdys.

Nagroda im. kmdr. dr. hab. inż. Ignacego Glozy – ppor. mar. mgr inż. Angelika Kobylińska (Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego) za pracę „Wpływ modelu fali morskiej na manewrowość jednostki” pod kierownictwem kmdr. ppor. dr. inż. Piotra Zwolana.

Nagroda SAAB Kockums im. kmdr. ppor. Heliodora Laskowskiego – ppor. mar. mgr inż. Eryk Doliński (Wydział Mechaniczno-Elektryczny) za pracę „Modelowanie i weryfikacja wpływu temperatury na parametry dynamiczne amortyzatorów metalowo-gumowych” pod kierownictwem kmdr. por. dr. inż. Marcina Kluczyka.

 

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte kształci kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz studentów cywilnych z kraju i zagranicy. Ponad 100 lat tradycji, historii i wychowania na wartościach patriotycznych z nowoczesną bazą dydaktyczną i zapleczem wykwalifikowanej kadry akademickiej daje możliwości kształcenia najlepiej przygotowanych do służby oficerów MW, jak i dla potrzeb całych Sił Zbrojnych. Akademia, jako uczelnia publiczna stanowi centrum naukowo-dydaktyczne na europejskiej mapie szkolnictwa wojskowego oraz morskiego w obszarze obronności, edukacji, bezpieczeństwa i gospodarki morskiej. W AMW prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne, studia podyplomowe, kursy doskonalenia zawodowego oraz kursy kwalifikacyjne na kolejny stopień wojskowy. Akademia współpracuje z krajowymi i zagranicznymi placówkami w zakresie kształcenia, rozwoju naukowego kadry, wzajemnego korzystania z infrastruktury dydaktycznej i badawczej, a także rozwoju nauki i postępu technicznego, organizując seminaria, sesje, zjazdy, sympozja oraz konferencje naukowe i szkolenia.

 

Fot. K.Miłosz

Galeria:

https://amw.gdynia.pl/index.php/o-nas/fotoaktualnosci/item/4937-inauguracja-glowna-amw-29-09-2023

https://amw.gdynia.pl/index.php/o-nas/fotoaktualnosci/item/4938-wyznaczenie-na-kolejna-kadencje-na-stanowisku-rektora-komendanta-amw-29-09-2023

Media:

https://gdansk.tvp.pl/73072530/akademia-marynarki-wojennej-w-gdyni-zainaugurowala-nowy-rok-akademicki

https://dziennikbaltycki.pl/inauguracja-roku-akademickiego-w-akademii-marynarki-wojennej-w-gdyni-ponad-100-lat-tradycji-i-wychowania-na-patriotycznych/ar/c5-17934101