fbpx

Sidebar

Вторник, 26 сентября 2023 11:33

Kurs AMW w zakresie ochrony dziedzictwa - Cypr

Written by

Cypryjski kurs AMW w zakresie ochrony dziedzictwa

W dniach 19-22 września Akademia Marynarki Wojennej była współorganizatorem pilotażowego kursu z zakresu ochrony dziedzictwa niematerialnego w czasie konfliktu (Protection of intangible heritage in armed conflict and the post-conflict period) realizowanego pod auspicjami European Security and Defence College a zorganizowanego we współpracy Cyprus Security and Defence Academy. Kurs odbył się na Cyprze w m. Larnaka i zgromadził 21 uczestników z 7 krajów i był kierowany przez pomysłodawców i dyrektorów tego projektu ppłk Symeon Zambas i dr Radosława Tyślewicza.

Przedsięwzięcia zostało zorganizowane przy wsparciu Zastępcy Ministerstwa Kultury Republiki Cypryjskiej i Cypryjskiej Komisji Krajowej ds. UNESCO. Podczas uroczystego otwarcia kursu obecni byli m.in.: Dyrektor Generalna Wiceministra Kultury Pani A. Emmanuela Lambrianidis, Ambasador RP na Cyprze, Pan Marek Szczepanowski, Przewodnicząca Cypryjskiej Komisji Krajowej ds. UNESCO Pani Loukia Loizou-Hatzigavriel.

Ze strony Polskiej uczestniczyli przedstawiciele MSZ oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa a ze strony Republiki Cypryjskiej w kursie wzięli udział pracownicy Ministerstwa Obrony, Gwardii Narodowej i Policji Cypryjskiej.

Kurs skupiał się na niematerialnym dziedzictwie kulturowym, które ma istotny wpływ na odporność (eng. Resilience) społeczności lokalnych podczas konfliktów konwencjonalnych i hybrydowych. To pionierskie w skali europejskiej szkolenie zogniskowane było na związeku pomiędzy niematerialnym dziedzictwem kulturowym a odpornością społeczną podczas kryzysów, konfliktów zbrojnych i okresów pokonfliktowych. Uczestnicy próbowali również odpowiedzieć na pytanie dotyczące związku po między ochroną dziedzictwa niematerialnego a jego materialną manifestacją oraz zasadami jego ochrony. Dwie debaty oksfordzkie poprowadzone przez eksperta ds. Resilence ppłk (rez.) Jana Sabinierza oraz wizyty studyjne w wybranych miejscach miejscowościach kultywujących tradycyjne rzemiosło pozwoliły na wypracowanie wskazówek dla kolejnych edycji tego kursu zaplanowanych w roku 2024 w Polsce w terminie 24-29 czerwca. Kurs będzie realizowany naprzemiennie w Polsce i na Cyprze. Ponadto uczestnicy zostali poinformowani o instytucjach UE, właściwych organach państw członkowskich zaangażowanych w zapobieganie i zarządzanie kryzysami i konfliktami, a także w stabilizację i odbudowę po konflikcie, mając na uwadze potrzebę ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Uczestnicy, którzy pomyślnie ukończyli seminarium, a także poprzedzające je kursy internetowe European Security and Defence College, po ukończeniu seminarium otrzymali stosowne certyfikaty podpisane przez Wysokiego Przedstawiciela UE do Spraw Zagranicznych Josepa Borrella oraz plakietki „Intangible Culture Heritage Protection ADVISOR”. Wydarzenie zostało dostrzeżone przez Ministerstwo Obrony Rep. Cypru oraz MSZ RP

https://www.facebook.com/DefenceCyprus

https://twitter.com/PLinCyprus/status/1704122544905769234?fbclid=IwAR2o34RmhhiiMdKW1rp20UNpjlufMjDQZNKtNBWsP_jA-alNwYZJRJR5tJ4