fbpx

Sidebar

Понедельник, 25 сентября 2023 17:31

Przysięga wojskowa żołnierzy czterech uczelni wojskowych – 30 września 2023 r. godz. 9.30

Written by

W sobotę 30 września 2023 r. o godz. 9.30 w Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie

odbędzie się uroczysta przysięga żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przyjętych na studia w czterech uczelniach wojskowych.

 

Przysięgę złoży niemal 1800 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej rozpoczynających studia w Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Wojsk Lądowych, Lotniczej Akademii Wojskowej i Akademii Marynarki Wojennej. Kształcenie w czterech uczelniach wojskowych rozpocznie łącznie ponad 2600 osób, w tym 336 żołnierzy kursów oficerskich. Niektórzy z nich złożyli przysięgę przed przyjęciem do uczelni.

 

Dla osób uczestniczących w uroczystości przygotowany został informator zawierający m.in. plan dojazdu, miejsca parkingowe, wejścia na teren uroczystości, sektory dla uczestników oraz miejsca spotkań rodzin z żołnierzami. Informator dostępny jest w załączniku:  INFORMATOR PRZYSIĘGI WOJSKOWEJ 2023

 

Obsługa medialna dla akredytowanych przedstawicieli mediów. Zgłoszenia, zawierające imię i nazwisko, redakcję, nr legitymacji prasowej, nr rejestracyjny wozu transmisyjnego, prosimy przesłać do piątku 29 września do godz. 14.00 na adres rzecznik.prasowy@wat.edu.pl. Wejście do sektora prasowego w godz. 8.30–9.15 od ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. Obowiązują akredytacje. Instalacja wozów transmisyjnych w godz. 7.00–8.00. Informacji nt. udziału mediów udziela Ewa Jankiewicz, rzecznik prasowy WAT, tel. 601 201 492.

 

* * *

Studenci przyjęci na studia wojskowe w roku akademickim 2023/2024 rozpoczną służbę wojskową na zasadach wprowadzonych Ustawą o obronie Ojczyzny. Kształcenie na pierwszym roku studiów będą realizować jako żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a od drugiego roku zyskają status żołnierzy zawodowych. Znacząco wzrośnie również wynagrodzenie. Od pierwszego roku studiów będą otrzymywać 100% najniższego uposażenia żołnierzy zawodowych (w 2023 r. kwota ta wynosi 4960 zł). Z każdym kolejnym rokiem studiów wysokość miesięcznego wynagrodzenia będzie systematycznie wzrastać i zależeć od roku nauki i posiadanego stopnia wojskowego.

 

* * *

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte kształci kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz studentów cywilnych z kraju i zagranicy. Ponad 100 lat tradycji, historii i wychowania na wartościach patriotycznych z nowoczesną bazą dydaktyczną i zapleczem wykwalifikowanej kadry akademickiej daje możliwości kształcenia najlepiej przygotowanych do służby oficerów MW, jak i dla potrzeb całych Sił Zbrojnych. Akademia, jako uczelnia publiczna stanowi innowacyjne centrum naukowo-dydaktyczne na europejskiej mapie szkolnictwa wojskowego oraz morskiego w obszarze obronności, edukacji, bezpieczeństwa i gospodarki morskiej. W AMW prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne, studia podyplomowe, kursy doskonalenia zawodowego oraz kursy kwalifikacyjne na kolejny stopień wojskowy. Akademia współpracuje z krajowymi i zagranicznymi placówkami w zakresie kształcenia, rozwoju naukowego kadry, wzajemnego korzystania z infrastruktury dydaktycznej i badawczej, a także rozwoju nauki i postępu technicznego, organizując seminaria, sesje, zjazdy, sympozja oraz konferencje naukowe i szkolenia.

 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego to największa uczelnia wojskowo-cywilna w kraju, przygotowująca przyszłe kadry inżynierskie i dowódcze dla wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP i gospodarki narodowej. Absolwenci studiów wojskowych stanowią obecnie znaczną część korpusu oficerskiego Wojska Polskiego. W najbliższym roku akademickim kształcenie na pierwszym roku studiów, na 13 kierunkach, rozpocznie rekordowa liczba 1018 podchorążych. WAT to jednocześnie wiodąca w skali kraju jednostka naukowa, przygotowana do kompleksowego prowadzenia badań i wdrażania nowych technologii. Stanowi cenne wsparcie dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Uczelnia nieustannie rozwija infrastrukturę badawczą i dydaktyczną, rozbudowując specjalistyczne i interdyscyplinarne laboratoria. Od października 2019 roku rozpoczęła działalność Szkoła Doktorska WAT. Przy uczelni swoją działalność edukacyjną prowadzi Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne im. Polskich Kryptologów, powołane i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej.

 

Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki jest uczelnią wojskową, która kształci wykwalifikowane kadry dowódcze na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także przygotowuje absolwentów studiów cywilnych do pracy w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem i obronnością państwa oraz prowadzi działalność naukową ukierunkowaną na rozwój potencjału obronnego kraju. Akademia prowadzi studia wojskowe oraz cywilne, na trzech wydziałach: Zarządzania i Przywództwa, Nauk o Bezpieczeństwie oraz Dowodzenia; na sześciu kierunkach: dowodzenie, zarządzanie, logistyka, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwo narodowe. W uczelni prowadzone są studia podyplomowe, kształcenie w ramach kursów oficerskich dla absolwentów cywilnych szkół wyższych, oraz kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla żołnierzy zawodowych, a także kursy przeszkalania kadr rezerwy. Słuchaczami AWL są również podchorążowie, którzy kształcą się w Kolegium Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 

Lotnicza Akademia Wojskowa to jedyna uczelnia w Polsce kształcąca kandydatów na pilotów wojskowych. Prawie stuletnia tradycja szkoły, bogata historia dęblińskich asów biorących udział w walkach na wszystkich frontach II wojny światowej w połączeniu z nowoczesną infrastrukturą i unikatową ofertą szkoleniową to największe atuty LAW. Tradycje Szkoły Orląt sięgają 1925 r. Jest ona najstarszą i jedną z najlepszych szkół lotniczych w Europie. Dzisiaj Lotnicza Akademia Wojskowa to nie tylko piloci, ale również kontrolerzy ruchu lotniczego, logistycy, nawigatorzy, operatorzy Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) i wiele innych zawodów ściśle związanych z lotnictwem. Akademia posiada certyfikowane ośrodki szkolenia lotniczego, bogatą bazę dydaktyczną, w tym nowoczesne statki powietrzne, trenażery i symulatory.