fbpx

Sidebar

Четверг, 21 сентября 2023 10:10

Zaproszenie - Konferencja Społeczeństwo obywatelskie i jego transformacje. Edukacja – Polityka – Etyka

Written by

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej

„SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE I JEGO TRANSFORMACJE. EDUKACJA – POLITYKA – ETYKA”

21-22 września 2023 r. w Gdyni.

O KONFERENCJI

Intencja konferencji naukowej pt. Społeczeństwo obywatelskie i jego transformacje.

Edukacja – Polityka – Etyka zrodziła się jako wyraz potrzeby pogłębionej, interdyscyplinarnie

zorientowanej dyskusji nad ideą społeczeństwa obywatelskiego, jej realizacją w sferze

polityki, a także jej przemianami, których w intensywny sposób społeczeństwa Zachodu

doświadczają na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Szczególne miejsce w tych analizach

przypisujemy obszarom: edukacji – jako źródła wychowania obywatela i kultywowania

obywatelskości, politycznej i społecznej praxis – jako przestrzeni aktualizacji potencjału

obywatelskości w warunkach demokratycznej sfery publicznej, a także etyce –

dostarczającej aksjologicznych fundamentów dla rozwoju i realizacji idei społeczeństwa

obywatelskiego. Organizatorem konferencji jest Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.

 

Więcej informacji:https://nauka.wnhis.amw.gdynia.pl/index.php/pl/konferencje/97-spoleczenstwo-obywatelskie-i-jego-transformacje-edukacja-polityka-etyka