fbpx

Sidebar

Суббота, 02 сентября 2023 20:15

Mianuję podporucznikiem Wojska Polskiego...

Written by

2 września br., punktualnie o godzinie 11.00 dowódca uroczystości kmdr por. Łukasz Teległów złożył Inspektorowi Marynarki Wojennej – wiceadmirałowi Jarosławowi Ziemiańskiemu meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystej promocji absolwentów studium oficerskiego Akademii Marynarki Wojennej.

 

Po odczytaniu postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o mianowaniu na pierwszy stopień oficerski, przyszła chwila na najważniejszą część uroczystości. Inspektor Marynarki Wojennej – wiceadmirał Jarosław Ziemiański wypowiadając słowa „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję Panią/Pana podporucznikiem Wojska Polskiego” dokonał tego podniosłego aktu. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym dotknął pałaszem lewego ramienia przyklękającego przed nim na jednym kolanie absolwenta. Od tego momentu żołnierze stali się oficerami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Po złożeniu oficerskiego ślubowania, księża kapelani udzielili nowo promowanym oficerom błogosławieństwa. Uroczystość została zakończona defiladą pododdziałów.

 

Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego Jakub Mykowski odczytał List Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka: Niech życie w mundurze spełni Państwa oczekiwania i ambicje przynosząc najlepsze perspektywy rozwoju, przychylność losu, żołnierskie szczęście oraz życzliwość najbliższego otoczenia.

 

Do nowo promowanych oficerów, jako pierwszy głos zabrał Inspektor MW: Jestem przekonany, że dzięki Waszej wiedzy i umiejętnościom zdobytym w AMW, wniesiecie nową energię do wnętrza całych Sił Zbrojnych. Jedną z fundamentalnych zasad funkcjonowania Sił Zbrojnych jest wzajemne zaufanie. Chciałbym żebyście mieli pełne zaufanie do swoich przełożonych w nowych miejscach pełnienia służby. Każdego dnia musicie budować zaufanie również, jako przełożeni w stosunku do swoich podwładnych.

 

Wymowne były również słowa Rektora-Komendanta AMW, który życzył oficerom, aby ich nowa droga służbowa była ich pasją, aby mogli się realizować, żeby służba wojskowa, w tym bycie oficerem było odpowiedzialnością, radością i duchem.

 

Ta doniosła uroczystość, dla 45 absolwentów 6 i 12-miesięcznego kursu oficerskiego Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, była jednym z najważniejszych momentów w ich karierze. Dzień wcześniej bohaterowie uroczystości otrzymali patenty oficerskie. Promocja jest zawsze podniosłym wydarzeniem w życiu kadry i pracowników wojska akademii. Ceremonia pasowania rycerskiego tak głęboko zakorzeniona w historii naszej tradycji wojskowej mimo upływu lat nie traci na znaczeniu. Dzieje się tak dlatego, że nasza Ojczyzna wciąż potrzebuje ludzi wiernych i sobie oddanych, stanowiących fundament jej bezpieczeństwa.

 

Fot. K.Miłosz

https://amw.gdynia.pl/index.php/o-nas/fotoaktualnosci/item/4909-promocja-studium-oficerskiego-2023-2-09-2023

https://amw.gdynia.pl/index.php/o-nas/fotoaktualnosci/item/4908-wreczenie-patentow-oficerskich-1-09-2023

https://amw.gdynia.pl/index.php/o-nas/fotoaktualnosci/item/4907-msza-za-nowo-promowanych-oficerow-1-09-2023

Media:

https://gdansk.tvp.pl/72448209/uroczysta-promocja-na-pierwszy-stopien-oficerski-w-akademii-marynarki-wojennej

https://dziennikbaltycki.pl/to-jeden-z-najwazniejszych-dni-w-ich-zawodowej-karierze-promocja-oficerska-w-akademii-marynarki-wojennej-w-gdyni/ar/c1-17856357