fbpx

Sidebar

Среда, 21 марта 2018 10:13

ŚWIATOWY DZIEŃ METEOROLOGII 2018

Written by

Tegoroczny Światowy Dzień Meteorologii 2018 obchodzony jest pod hasłem „Weather-ready, climate-smart”. Dzień 23 marca przyjęty został jako Światowy Dzień Meteorologii dla upamiętnienia wejścia w życie konwencji o utworzeniu Światowej Organizacji Meteorologicznej (World Meteorological Organisation - WMO) w 1950 roku. Światowa Organizacja Meteorologiczna kontynuuje działalność Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej (International Meteorological Organisation - IMO) powstałej w 1873 roku.

 

ZAPROSZENIE NA OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA METEOROLOGII 2018 W INSTYTUCIE NAWIGACJI I HYDROGRAFII MORSKIEJ AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

Światowy Dzień Meteorologii 2018 pod hasłem „Weather-ready, climate-smart” obchodzony będzie w Instytucie Nawigacji i Hydrografii Morskiej (Laboratorium meteorologiczno-oceanograficznym METOC) w dniu 22 marca 2018 roku o godzinie 1000.

Plan obchodów Światowego Dnia Meteorologii 2018

  1. Godz. 10.00 – Otwarcie obchodów Światowego dnia Meteorologii 2018;
  2. Godz. 10.05 – Wystąpienie Sekretarza Generalnego Światowej Organizacji Meteorologicznej Petteri Taalas (prezentacja video);
  3. Godz. 1015 – Wykład kadm. w st. spocz. dr. inż. Czesława Dyrcza nt.: „Przyczyny i skutki zmian klimatu”;
  4. Godz. 1100 – Dyskusja o pogodzie i klimacie;
  5. Godz. 1130 – Wystąpienia podsumowujące.

m4

Celem WMO jest zapewnienie każdemu państwu (narodowi), niezależnie od jego rozwoju gospodarczo-ekonomicznego, dostępu do prognozy pogody oraz informacji meteorologicznych dostosowanych do podstawowych potrzeb kraju. Każdego roku obchody Światowego Dnia Meteorologii poświęcone są tematyce meteorologiczno-klimatycznej. W ostatnich latach dominowały tematy związane z problematyką globalnych zmian klimatu. Wybór tematów wskazuje na istotną wagę tych problemów.

Gwałtowne zjawiska meteorologiczne takie jak: huragany, cyklony, powodzie i susze powodują około 80% wszystkich światowych katastrof naturalnych. Światowe straty sięgają miliardów dolarów i systematycznie wzrastają. Rozwój nowych technologii obserwacji i przewidywania pogody powinien przyczynić się do ograniczenia tych kosztów, ponoszonych głównie przez kraje biedne i rozwijające się.

m2

Światowa Organizacja Meteorologiczna jest od 1951 roku wyspecjalizowaną agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), zajmującą się problemami związanymi z meteorologią, klimatologią i hydrologią operacyjną. Organizacja została powołana dla kierowania rozwojem i doskonaleniem światowej meteorologii i prowadzenia związanej z tym działalności, dla wspierania państw członkowskich we wszystkich sferach aktywności człowieka.

Zadania Światowej Organizacji Meteorologicznej odnoszą się zarówno do działalności podstawowej, niezbędnej do osłony i poprawy świadczonych na poziomach narodowych i międzynarodowym usług w zakresie serwisu meteorologicznego i hydrologicznego, jak również do jego rozszerzenia, prowadzenia badań i rozwoju.

m3

Fot. C. Dyrcz.

Głównym organem WMO jest Światowy Kongres Meteorologiczny. Organem zarządzającym jest Rada Wykonawcza, a obecnym Sekretarzem Generalnym WMO jest pan Petteri Taalas (Finlandia). WMO skupia 191 członków (185 państw oraz sześć terytoriów). Siedziba organizacji znajduje się w Genewie.

In English - World Meteorological Day.