fbpx

Sidebar

Четверг, 15 марта 2018 14:51

UDZIAŁ W ĆWICZENIACH JOINT RESOLVE 18

Written by

W dniach 12 - 16 marca br. w Baltic Defense College (BALTDEFCOL) w Tartu (Estonia) przedstawiciele Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW wzięli czynny udział w ćwiczeniach Joint Resolve 18. Kmdr por. Mirosław Chmieliński – wspierał oddział FOPS (Future Operations),  jako specjalista J3 OPS/PLAN MCC (Maritime Component Commander), a kmdr por. Artur Cywiński reprezentował Maritime Component,  jako LNO Maritime CC.

DSC 002

W tygodniu poprzedzającym ćwiczenia Joint Resolve 18 oficerowie z AMW oraz uczestnicy kursu Joint Command and General Staff Course w Baltic Defence College w Tartu (Estonia), uczestniczyli w pracach nad modułem 7 - Planowaniem i realizacją operacji. Celem modułu edukacyjnego było opracowanie i wykonanie realnego, wspólnego planu operacyjnego poprzez generację złożonych problemów operacyjnych i formułowanie kompleksowych rozwiązań.

DSC 003

Celem ćwiczenia Joint Resolve 18 było planowanie i przeprowadzenie operacji militarnych w niestabilnym otoczeniu, opartych na współpracy i koordynacji wszystkich komponentów biorących udział w ćwiczeniu. Osiągnięcie zaplanowanych - w kolejnych etapach - celów możliwe było dzięki zrozumieniu i zastosowaniu kompleksowego podejścia do międzynarodowych operacji zarówno lądowych, powietrznych, jak i morskich oraz pełnej współpracy w prowadzonych działaniach w oparciu o procedury NATO.

Uczestnikami różnych faz ćwiczenia Joint Resolve 18 byli też eksperci z takich krajów jak: Estonia, Łotwa, Litwa, Gruzja, Ukraina, Niemcy, Szwecja, Polska, Kanada oraz USA. Grupa z Polski miała kontakt z Dziekanem BALTDEFCOL Panem profesorem Zdzisławem Śliwą, który koordynował działania oficerów z AMW oraz wspierał ich merytorycznie w trakcie ćwiczenia. W kolejnych tygodniach przeprowadzone będą dalsze etapy ćwiczenia, a realizacją zaplanowanych scenariuszy i rozwiązywaniem militarnych aspektów zadań zajmą się wojskowi studenci BALTDEFCOL.

DSC 004

W dniu zakończenia etapu ćwiczenia i pobytu w Tartu, oficerowie z AMW zaprezentowali Komendantowi BALTDEFCOL w Tartu - Major General Andis Dilāns wnioski z pobytu i uczestnictwa w ćwiczeniu Joint Resolve 18.