fbpx

Sidebar

Вторник, 13 марта 2018 11:58

KONFERENCJA PT. „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI – NIEZŁOMNI BOHATEROWIE”

Written by

W dniu 9 marca br. w murach Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbyła się konferencja naukowa połączona z konkursem wiedzy na temat działalności, losów i dziedzictwa Żołnierzy Niezłomnych. Druga już edycja konferencji pt. „Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Bohaterowie” skupiła się na historii lokalnych organizacji partyzanckich oraz coraz szerszej popularności wartości moralnych i patriotycznych promowanych dzięki postawie i wizerunkom bohaterów Powstania Antykomunistycznego. Prelegenci mogli nie tylko zaprezentować wyniki swojej pracy przed audytorium złożonym ze studentów wszystkich uczelni wojskowych, ale także skorzystać z rad doświadczonych badaczy. Konferencję swym ścisłym patronatem objął Instytut Pamięci Narodowej, a przewodniczącą jury konkursowego oraz prowadzącą sesję naukową była zastępca dyrektor wrocławskiego oddziału IPN, dr Katarzyna Pawlak-Weiss.

Wartość naukowa wygłoszonych prelekcji była bardzo wysoka. Akademię Marynarki Wojennej reprezentowały dwa duety prelegentów: podchorążowie Jakub Gondek i Kamil Jędrak, którzy przedstawili dzieje podziemia antykomunistycznego na Pomorzu, a podchorążowie Krzysztof Mokosa i Mateusz Dziurkiewicz mówili o roli, jaką postacie Żołnierzy Niezłomnych mogą odgrywać w patriotycznym wychowaniu młodzieży i dzieci. Oba wyżej wymienione wystąpienia cieszyły się dużym zainteresowaniem i zostały docenione przez obecny wśród audytorium zespół historyków IPN. Na szczególną uwagę zasłużyło także wystąpienie sierżanta podchorążego Tomasza Lady z Wojskowej Akademii Technicznej. Podchorąży WAT przedstawił publiczności postać chorążego Antoniego Dołęgi – żołnierza Podziemia Antykomunistycznego, który broni w walce o Świętą Sprawę nie złożył aż do swej śmierci w 1982 roku.

W konkursie wzięło udział około 40 osób. Po pierwszym etapie, przeprowadzonym w formie testu, 10 finalistów musiała wyłonić dogrywka, w której wzięło udział dwóch podchorążych w marynarskich mundurach: podchorążowie Jakub Gondek i Wojciech Gościński. W finale zwycięzcę wyłoniono w trakcie 10 tur pytań otwartych. Wachlarz zagadnień był bardzo szeroki, a skala trudności zmuszała do zasięgnięcia najgłębszych pokładów wiedzy każdego z finalistów. Po ostatniej rundzie najlepszy okazał się kapral podchorąży Karol Spychała z Akademii Wojsk Lądowych, drugie miejsce zajął sierżant podchorąży Tomasz Lada z Wojskowej Akademii Technicznej, na ostatnim stopniu podium stanął starszy szeregowy podchorąży Paweł Kaczmarski z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Spośród podchorążych Akademii Marynarki Wojennej najlepszy wynik uzyskał marynarz podchorąży Jakub Gondek plasując się na 4. miejscu, tylko jeden punkt za podium.

awl3

Wszyscy finaliści otrzymali wspaniałe nagrody książkowe, biografie Żołnierzy Niezłomnych wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej. Zwycięzcom pierwszych trzech miejsc wręczono dodatkowo nagrody pieniężne. Studenci i podchorążowie z pierwszych 6 lokat konkursowych zostali zaszczyceni zaproszeniem na obiad w towarzystwie rektora - komendanta Akademii Wojsk Lądowych generała brygady dr hab. Dariusza Skorupki.

awl2

Konferencja była świetną okazją do podzielenia się wiedzą i doświadczeniami, a także do poszerzenia swoich horyzontów dla wszystkich uczestniczących w niej studentów i podchorążych. Tego typu inicjatywy niezwykle pozytywnie przyczyniają się nie tylko do rozwoju umysłowego podchorążych, ale są też świetną podbudową dla morale i patriotycznego ducha Sił Zbrojnych. Organizatorzy zapowiedzieli organizację kolejnej edycji, już za rok.