Studium oficerskie

 

6-MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE

                                                      WYNIKI REKRUTACJI

                     NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW
W RAMACH SZEŚCIOMIESIĘCZNEGO STUDIUM OFICERSKIEGO ZOSTALI ZAKWALIFIKOWANI

grupa osobowa ogólnologistyczna

kpr. Radosław Błaszkiewicz

kpr. Sylwester Chamielec

bsmt     Adrian  Chomiuk

kpr.        Adrian  Chorwat

plut.      Michał  Cybulski

mł. chor. Marcin Dębski (WOT)

mł. chor. Piotr   Dwojak

plut.      Marcin  Gierczak

plut.      Bartłomiej Goliński

mł. chor. Piotr   Janus

plut.      Grzegorz Jarosz

sierż. Dominik Jodłowski

mł. chor. Paweł Jóźwik

bsmt  Karol Kamiński

kpr. Jędrzej Kowalczykowski

kpr. Robert  Kulawiuk

chor. szt. Krzysztof Kwaśnik (WOT)

chor. Tomasz Łaskarzewski

sierż.     Mateusz Marciniak

plut.      Grzegorz Mędrzycki

kpr. Łukasz Mikulski

plut.      Karol     Morek

plut.      Paweł   Napieralski

sierż.     Mateusz Olszewski

chor.     Krzysztof Płatek

plut.      Tomasz Sidorski

sierż.     Marcin  Staroń

plut.      Krzysztof Śliwa

kpr. Łukasz Świderski

plut.      Borys    Wójcik

kpr.        Piotr Zakrzewski (WOT)

mł. chor. Dariusz Zdański (WOT)

grupa osobowa kadrowa

sierż.     Jolanta Chybel

mł. chor. Marcin Hebel

mat Łukasz Koziarski

bsmt     Sabina Papierz-Brożyna

mł. chor. Paweł  Rolirad

chor. szt. Grzegorz Rosołowski

plut.      Leszek  Śliwa

mł. chor. Karol Tyll

sierż.     Kamil Wasilewski

sierż. Paweł Wincławski

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rejestracja do Studium Oficerskiego https://rekrutacja.amw.gdynia.pl/start.php?3

 

Zgodnie z Decyzją Nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r. podoficerowie ubiegający się o przyjęcie na sześciomiesięczne szkolenie składają wnioski drogą służbową do Dyrektora Departamentu Kadr MON w terminie do 28 września 2018 r. Do wniosku należy dołączyć:

 • kwestionariusz osobowy
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego
 • odpis skrócony aktu urodzenia
 • życiorys (cv)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia (odpis z dyplomu) lub w przypadku braku dyplomu zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych II stopnia (należy przedłożyć komisji rekrutacyjnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego)
 • kserokopię świadectwa znajomości języka angielskiego na poziomie SPJ wg STANAG 6001:
   • 1111 – dla podoficerów ubiegających się o przyjęcie do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej (WOT);
   • 2222 – dla podoficerów ubiegających się o przyjęcie do służby w pozostałych rodzajach wojsk;
 • aktualną opinię służbową z oceną ogólną wzorową ( art. 28 ustawy o służbie wojskowej)

      1. Test języka angielskiego przeprowadzany jest na poziomie:

 • A2 - dla podoficerów ubiegających się o przyjęcie do służby w WOT;
 • B1 - dla podoficerów ubiegających się o przyjęcie do służby w pozostałych rodzajach wojsk

- zgodnie z opisem poziomów znajomości języków nowożytnych według systemu wytycznych Rady Europy dotyczących nauczania i uczenia się języków europejskich – CEF.

 1. Z testu znajomości języka angielskiego jest zwolniony podoficer – uzyskując maksymalną liczbę punktów:
  • absolwent filologii angielskiej – po przedstawieniu dyplomu ukończenia studiów;
  • posiadający świadectwo znajomości języka angielskiego na poziomie:
   1. SPJ 2222 lub wyższym – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do służby w WOT;
   2. SPJ 3333 lub wyższym - w przypadku ubiegania się o przyjęcie do służby w pozostałych rodzajach wojsk.

Ponadto w dniu stawiennictwa na postępowanie rekrutacyjne w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (ul. Śmidowicza 69 81-127 Gdynia) kandydat może przedstawić inne dokumenty (nieobowiązkowo) potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności,  takie jak: certyfikaty językowe, dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, opinie i inne, ocenianych podczas rozmowy kwalifikacyjnej w ramach kryteriów uniwersalnych (predyspozycje do służby wojskowej).


Do dokumentów należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w kwocie 100 zł. Opłata nie podlega zwrotowi. Opłaty należy dokonać na konto:

Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 
81-127 Gdynia
ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia

65105017641000002273133260

z dopiskiem – „Studium 6-miesięczne”

 

Wymagane kierunki ukończonych studiów w procesie postępowania rekrutacyjnego na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 roku.

                                                                      6 miesięczne Studium Oficerskie w 2019 roku (AMW)

Korpus Grupa osobowa Wymagane kierunki studiów Akceptowane kierunki studiów Limit miejsc

 

 

 

Logistyki

 

 

 

ogólnologistyczna 

 • Logistyka;
 • Logistyka krajowa i międzynarodowa;
 • Transport;
 • Zarządzanie;
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji;
 • Mechanika i budowa maszyn;
 • Budownictwo;
 • Zarządzanie nieruchomościami;
 • Bezpieczeństwo narodowe; 
 • Mechatronika;
 • Ekonomia.
 • Gospodarka i administracja publiczna;
 • Inżynieria materiałowa;
 • Technologia żywienia;
 • Elektrotechnika / elektromechanika;
 • Architektura i urbanistyka;
 • Ochrona środowiska;
 • Geodezja.

 

 

 

       32

Ogólna kadrowa
 •  Administracja;
 • Prawo;
 • Zarządzanie.

Wymagane doświadczenie zawodowe

zajmowanie stanowisk służbowych w obszarze

działalności personalnej, uzupełnieniowej lub

zarządzania zasobami osobowymi.

       10

 

Podoficerowie którzy zostaną zakwalifikowani na szkolenie 6 miesięczne (po otrzymaniu informacji) powinni stawić się do Studium Oficerskiego Akademii Marynarki Wojennej (Śmidowicza 69 81-127 Gdynia, pok. 172/5) dnia 29.01.2019 r. przedstawiając obowiązkowo:

 • skierowanie z JW,
 • legitymację służbową,
 • zaświadczenie o rozliczeniu z jednostką,
 • poświadczenie bezpieczeństwa,
 • zaświadczenie stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • zaświadczenia z aktualnymi badaniami lekarskimi ważnymi do końca sierpnia 2019 roku (wymaganymi na stanowisku zajmowanym przed skierowaniem na szkolenie oficerskie),

oraz zabierają ze sobą następujące wyposażenie:

 • 2 x mundur polowy (ćwiczebny),
 • czapkę zimową, trzewiki zimowe, rękawice zimowe pięciopalcowe,
 • pas żołnierski,
 • strój sportowy – wojskowy (buty sportowe, spodenki sportowe, skarpety sportowe, koszulka sportowa, dres sportowy),
 • zasobnik piechoty górskiej (+ mały plecak),
 • torbę podróżną (do przenoszenia stroju sportowego),
 • przybory piśmiennicze do sporządzania notatek i do pracy na mapie.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

PRZEDSIEWZIĘCIE

TERMIN

UWAGI

Kompletowanie dokumentów

do 28.09.2018

-

Dzień stawiennictwa
w Akademii Marynarki Wojennej

ul. Śmidowicza 69

81-127 Gdynia

 

20.11.2018 r.
od godz. 8.00

do godz. 14.00

W dniu 20.11.18 r. nastąpi ostateczne kompletowanie dokumentów

Egzamin wstępny

21-22.11.18 r.

- sprawdzian sprawności fizycznej - osoby podchodzące do egzaminu z pływania proszę o zabranie stroju kąpielowego oraz czepek

- test z języka angielskiego

- rozmowa kwalifikacyjna

Test z języka angielskiego oraz rozmowa kwalifikacyjna odbywa sie w umundurowaniu wyjściowym

Ogłoszenie wyników

30.11.2018 r.

Na stronie internetowej
www.amw.gdynia.pl/index.php/kandydat/studium-oficerskie

Stawiennictwo w AMW 
i rozpoczęcie szkolenia

do godz. 9.00

29.01.2019 r.

Stawiennictwo
w Akademii Marynarki Wojennej
ul. Śmidowicza 69

81-127 Gdynia

 

AKTY PRAWNE

 

 

 

12-MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE DLA OSÓB ZE ŚRODOWISKA CYWILNEGO

Terminy postępowania rekrutacyjnego

PRZEDSIEWZIĘCIA TERMIN UWAGI 

Kompletowanie dokumentów

 

do 15.05.2019 r.  

Dzień stawiennictwa
w Akademii Marynarki Wojennej

ul. Śmidowicza 69

81-127 Gdynia

 

08.07.2019 r.
od godziny 8.00

W dniu 08.07.2019 r. nastąpi ostateczne kompletowanie dokumentów

Egzamin wstępny

09-10.07.2019 r.

- sprawdzian sprawności fizycznej

- sprawdzian z j. angielskiego

- rozmowa kwalifikacyjna

Ogłoszenie wyników

17.07.2019 r.

Na stronie internetowej
www.amw.gdynia.pl/index.php/kandydat/studium-oficerskie

Stawiennictwo w AMW 
i rozpoczęcie szkolenia

do godz. 9.00

05.08.2019 r.

Stawiennictwo
w Akademii Marynarki Wojennej
ul. Śmidowicza 69

81-127 Gdynia

 

 

Wymagane kierunki ukończonych studiów w procesie postępowania rekrutacyjnego na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 roku.

                                                                      12 miesięczne Studium Oficerskie w 2019 roku (AMW)

Korpus Grupa osobowa Wymagane kierunki studiów Akceptowane kierunki studiów Limit miejsc

Logistyki

ogólnologistyczna 

 • Logistyka;
 • Transport;
 • Mechanika;
 • Architektura i urbanistyka;
 • Technologia żywności i żywienia.
 • Nauki o zarządzaniu;
 • Informatyka;
 • Elektronika;
 • Elektrotechnika;
 • Automatyka i robotyka;
 • Ochrona i kształtowanie środowiska;
 • Geodezja;
 • Ekonomia;
 • Nauki o bezpieczeństwie;
 • Inżynieria materiałowa, chemichna lub produkcji;
 • Nauki o obronności.

      16

              

 


Kontakt

kmdr por. Jacek Wajchert - tel. 261 26-25-71
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
pok. 172 / 5