Komunikaty Komisji Wyborczej Akademii

Komunikaty Komisji Wyborczej Akademii

poniedziałek, 18 wrzesień 2017 16:45

KOMUNIKAT NR 12

Szanowni Państwo, w dniu 23.03.2016 roku, podczas zebrania wyborczego członkowie Kolegium elektorów Akademii dokonali wyboru: 1. Na funkcję prorektora ds. kształcenia na kadencję 2016-2020: – Pana kmdr. dr. hab. Dariusza BUGAJSKIEGO 2. Na funkcję prorektora ds. nauki na kadencję 2016-2020:…
poniedziałek, 18 wrzesień 2017 16:45

KOMUNIKAT NR 11

Szanowni członkowie Kolegium elektorów Akademii, w dniu 23.03.2016 roku (środa), w sali Senatu o godzinie 11.00, odbędą się wybory prorektora ds. kształcenia i prorektora ds. nauki. W związku z odpowiedzialnością związaną z reprezentowaniem społeczności akademickiej w wyborach, prosimy wszystkich o…
poniedziałek, 18 wrzesień 2017 16:44

KOMUNIKAT NR 10

Szanowni Państwo, w dniu 15.03.2016 roku (wtorek), w sali Senatu odbędą się zebrania wyborcze z kandydatami na: 1. Prorektora ds. nauki – kmdr. dr. hab. inż. Ignacym GLOZĄ - o godzinie 11.00 2. Prorektora ds. kształcenia - kmdr. dr. hab.…
poniedziałek, 18 wrzesień 2017 16:43

KOMUNIKAT NR 9

z zebrania wyborczego Akademii Marynarki Wojennej w dniu 03.03.2016 r. w sprawie wyboru członków Kolegium elektorów Akademii spośród pozostałych nauczycieli akademickich.       1. W głosowaniu na ogólną liczbę obecnych 113 uprawnionych do głosowania oddano: 1) kart nieważnych 1 co stanowi…
poniedziałek, 18 wrzesień 2017 16:41

KOMUNIKAT NR 8

z zebrania wyborczego Akademii Marynarki Wojennej w dniu 03.03.2016 r. w sprawie wyboru członków Senatu AMW spośród pozostałych nauczycieli akademickich.       1. W głosowaniu na ogólną liczbę obecnych 113 uprawnionych do głosowania oddano: 1) kart nieważnych 1 co stanowi 4…
poniedziałek, 18 wrzesień 2017 16:39

KOMUNIKAT NR 7

Szanowni Państwo, W związku ze stwierdzeniem przez Komisję wyborczą Akademii większej liczby o 1 (jeden) kart do głosowania w stosunku do liczby osób wpisanych na liście obecności, Uchwałą nr 5 z dnia 2.03.2016 roku Komisji wyborczej Akademii unieważniono wybory: 1)…
poniedziałek, 18 wrzesień 2017 16:37

KOMUNIKAT NR 6

Szanowni Państwo, przypominamy, że w Akademii Marynarki Wojennej trwają wybory na kadencję 2016 -2020. W związku z upływającym terminem zgłaszania kandydatów na prorektorów, przypominamy, że wszyscy nauczyciele, dla których AMW jest podstawowym miejscem pracy oraz pracownicy niebędący nauczycielami mogą zgłaszać…
poniedziałek, 18 wrzesień 2017 16:35

KOMUNIKAT NR 5

z zebrania wyborczego Akademii Marynarki Wojennej w dniu 29.02.2016 r. w sprawie wyboru członków Kolegium elektorów AMW spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.       1. W głosowaniu na ogólną liczbę obecnych uprawnionych do głosowania oddano: 1) kart nieważnych 0 co stanowi…
poniedziałek, 18 wrzesień 2017 16:32

KOMUNIKAT NR 4

z zebrania wyborczego Akademii Marynarki Wojennej w dniu 29.02.2016 r. w sprawie wyboru członków Senatu AMW spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.       1. W głosowaniu na ogólną liczbę obecnych uprawnionych do głosowania oddano: 1) kart nieważnych 1 co stanowi 2…
poniedziałek, 18 wrzesień 2017 16:30

KOMUNIKAT NR 3

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 2 marca 2016 r. (środa) o godz. 10.00 w auli AMW (budynek nr 7) odbędzie się zebranie wyborcze kadry i pracowników, będących w grupie pozostałych nauczycieli akademickich, tj. mgr. i dr., w celu wyboru…
poniedziałek, 18 wrzesień 2017 16:27

KOMUNIKAT NR 2

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 29 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w auli AMW (budynek nr 7) odbędzie się zebranie wyborcze kadry i pracowników, niebędących nauczycielami, w celu wyboru ich przedstawicieli do Senatu AMW i Kolegium Elektorów…
poniedziałek, 18 wrzesień 2017 16:26

KOMUNIKAT NR 1

Szanowni Państwo, informujemy, że w Akademii Marynarki Wojennej rozpoczęły się wybory organów wyborczych (Kolegiów elektorów), organów kolegialnych (tj. Senatu i rad wydziałów) oraz prorektora ds. kształcenia, prorektora ds. nauki, dziekanów i prodziekanów ds. kształcenia i studenckich oraz prodziekanów ds. nauki…

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia