KOMUNIKAT NR 19
piątek, 09 marzec 2018 10:28

KOMUNIKAT NR 19

Szanowni Państwo,

w dniu 29 listopada 2017 r. (środa) o godz. 9.30 w Auli AMW im. Zygmunta Augusta (budynek  nr 7) odbędzie się zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora lub tytuł zawodowy magistra (kadry i pracowników), w celu wyboru ich przedstawiciela do Kolegium Elektorów Akademii.

Informujemy, że prawo głosu w wyborach przysługuje osobom posiadającym czynne prawo wyborcze, które zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, posiadają nauczyciele akademiccy, dla których Akademia Marynarki Wojennej jest podstawowym miejscem pracy. W związku z powyższym w wyborach nie mogą brać udziału m.in. osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Kandydować do Kolegium Elektorów Akademii mogą osoby posiadające bierne prawo wyborcze tj. nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Akademii Marynarki Wojennej, jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego siódmego roku życia.

Dla ważności wyborów jest wymagana obecność, co najmniej 50% uprawnionych do głosowania. W przypadku, gdy nie będzie wymaganej obecności na zebraniu, wybory będą nieważne i będą musiały być powtórzone.

Przypominamy o konieczności zabrania długopisu.

Komisja wyborcza Akademii

Więcej w tej kategorii: « KOMUNIKAT NR 18 KOMUNIKAT NR 20 »

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia