Współpraca międzynarodowa | Historia
Wydrukuj tę stronę

Współpraca międzynarodowa | Historia

UMIĘDZYNARODOWIENIE I ZAGRANICZNI STUDENCI

W latach 1979–1986 AMW (WSMW) kształciła studentów z Libii, z których 133 ukończyło studia.

9

Foto: Podchorążowie z Libii na zbiórce na placu apelowym WSMW, rocznik 1978-84.(ze zbiorów AMW)

Studenci z Wietnamu studiowali w naszej uczelni do 1991 r., a 44 spośród nich uzyskało dyplomy ukończenia Akademii. Naukę tych cudzoziemców poprzedzono kursami języka polskiego, z których pierwszy trwał od 15 września 1978 r. do czerwca 1979 r. Dodatkowo organizowano kursy z matematyki i fizyki. Tylko jeden semestr spędzili w AMW studenci z Korei Północnej. Do studentów wojskowych Akademii należy także zaliczyć troje podchorążych z Łotwy, którzy studiowali w języku polskim w pierwszej dekadzie XXI w. w grupach z podchorążymi polskimi. W związku z tym, że pochodzili z polskich rodzin i uczyli się w polskich szkołach średnich, znakomicie adaptowali się do warunków studiowania w naszym kraju. Łącznie AMW ukończyło 180 wojskowych studentów zagranicznych. Spośród tych grup najliczniejsza i jednocześnie najbardziej widoczna kulturowo w szarej rzeczywistości lat 80. była obecność Libijczyków, która najprawdopodobniej pozostawiła nawet ślad w historii polskiej muzyki rockowej (w powstałym w 1982 r. utworze „Tańcz głupia, tańcz” grupy Lady Pank w pierwszych wersach przywołano gdyński lokal Maxim i naszych studentów).

Po powrocie do swoich ojczyzn zagraniczni absolwenci służyli w narodowych flotach wojennych, niektórzy uczestniczyli w działaniach wojennych, wielu awansowało na najwyższe stanowiska służbowe, a jeszcze inni zrobili karierę naukową, odnieśli sukcesy w polityce i biznesie. Zgodnie z opinią wyrażoną w 2017 r. przez absolwenta kierunku elektrycznego z 1984 r., a obecnie zastępcę dowódcy ds. technicznych MW Libii – oficerowie, którzy ukończyli polską uczelnię, są najlepsi w służbie. 

10

Foto: Kmdr Mohamed Ramadan Mohamed – absolwent naszej Uczelni, z wizytą w AMW wraz z delegacją MW Libii w dniu 28 maja 2013 r.

Należy dodać, że Libia kształciła oficerów morskich także w innych akademiach, m.in. greckiej, tureckiej i sowieckiej w Baku. Nie wszyscy zagraniczni absolwenci wrócili jednak do kraju swego pochodzenia. Są też tacy, którzy zostali w Polsce i założyli tu rodziny. Dotyczy to szczególnie Wietnamczyków i obywateli Łotwy. Zdarzają się także przypadki, że dzieci byłych cudzoziemskich studentów podejmują naukę w AMW.

Po wstąpieniu Polski do NATO w 1999 r. historia Akademii odnotowuje także grupy cudzoziemskie uczestniczące w różnych formach szkolenia i kursach. W 2015 r. w akademickich murach szkolenie żeglarskie odbyło 30 członków załogi szkolnego barku STS Lê Quý Dôn zbudowanego przez polską stocznię Marine Projects Ltd. w Gdańsku dla wietnamskiej AMW w Nha Trang. W kursach językowych prowadzonych przez Studium Języków Obcych wzięli udział m.in. Ukraińcy (12 osób w 2016 r.) i Gruzini (14 osób w 2017 r.).

Od 2015 r. postępuje umiędzynarodowienie uczelni. Znacząco zwiększono wymianę międzynarodową studentów i nauczycieli, w tym na kierunkach wojskowych w języku angielskim rozpoczęli studia podchorążowie z Kataru, Kuwejtu i od 2016 r. z Arabii Saudyjskiej studiujący na WNiUO, na kierunku nawigacja w dwóch specjalnościach (coast guard oraz operation of ship deck systems). W roku akademickim 2017/2018 liczba podchorążych zagranicznych z tych trzech państw wyniosła łącznie 135 osób w dziewięciu grupach szkolnych. Studenci w zakresie wyszkolenia wojskowego są szkoleni według polskich regulaminów i z użyciem polskich komend. Poza angielskim jako językiem wykładowym, uczą się języka polskiego, poznają polską kulturę i historię. Grupa podchorążych kuwejckich studiuje w całości w języku polskim na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym.

W sumie liczba studentów zagranicznych wojskowych i cywilnych (najliczniejsi cywilni studenci pochodzą z Białorusi i Ukrainy, większość z nich to Polacy, a pojedynczy studenci są nawet z Albanii i Libii) w roku akademickim 2017/2018 stanowi 5% wszystkich studentów AMW. Jednocześnie ten wynik jest wyższy niż średnia umiędzynarodowienia uczelni w województwie pomorskim (3,2%) i w Polsce (4,8%). W przypadku nauczycieli akademickich poziom umiędzynarodowienia wynosi blisko 1,5% (na stałe zatrudnieni są nauczyciele z Niemiec i Ukrainy oraz nauczyciele wizytujący z Niemiec i Szwecji). W zakresie prowadzonych dyscyplin naukowych i problemów bezpieczeństwa międzynarodowego w Akademii regularnie organizowane są otwarte wykłady najwybitniejszych naukowców oraz analityków europejskich i amerykańskich. Obecnie AMW prowadzi również systematyczną wymianę studentów i nauczycieli w ramach programu Erasmus+ z 18 uczelniami z 13 państw (Chorwacji, Republiki Czeskiej, Bułgarii, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Republiki Litewskiej, Malty, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Turcji).

Studenci zagraniczni wrośli już w społeczność akademicką naszej uczelni, uczestniczą w życiu naukowym i kulturalnym (organizowane są dni ich kultur narodowych), włączają się także w święta oraz uroczystości przygotowywane przez środowisko lokalne i wojsko. Reprezentują uczelnię w sporcie, a do ich sukcesów można zaliczyć zajęcie II miejsca indywidualnie w kategorii młodzik w Pucharze Polski Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc przez pchor. Abdula Hadiego Atallacha (z Kuwejtu) i III miejsca drużynowo przez reprezentację AMW z udziałem tego podchorążego.

Pomimo upływu czasu zagraniczni studenci, którzy w latach 80. i 90. ubiegłego wieku ukończyli AMW, są z niej dumni, niektórzy obserwują rozwój uczelni i utrzymują z nią kontakt (Libijczycy prowadzą profile facebookowe poświęcone swej Alma Mater). Wielu cudzoziemskich absolwentów, pełniąc funkcję ambasadorów Polski, traktuje ją jak drugą ojczyznę i łączy kulturę polską z ojczystą.

Dodajmy, że społeczność Akademii jest dumna z osiągnięć swoich cudzoziemskich absolwentów i jest zainteresowana podtrzymywaniem kontaktów międzynarodowych.