fbpx
środa, 05 06 2024 22:01

64. Międzynarodowa Pielgrzymka Żołnierzy do Lourdes

Napisał

W dniach 24 - 26 maja odbyła się 64. Międzynarodowa Pielgrzymka Żołnierzy do Lourdes. W ceremonii otwarcia uczestniczyło 188 podchorążych z uczelni wojskowych z całego kraju, w tym podchorążowie z AMW. Do pielgrzymów dołączył biskup polowy Wiesław Lechowicz oraz generałowie Wojska Polskiego. Przesłanie do pielgrzymów w mundurach wystosował papież Franciszek.

 

Uczestnicy pielgrzymki wzięli udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej oraz ceremonii otwarcia pielgrzymki z udziałem przedstawicieli z całego świata. Do pielgrzymów dołączył biskup polowy Wiesław Lechowicz oraz delegacja Sił Zbrojnych RP, m.in. gen. broni Marek Sokołowski, Dowódca Generalny, kadm. Tomasz Szubrycht, rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej, gen. dyw. Artur Kępczyński, szef Inspektoratu Wsparcia SZ, gen. bryg. Paweł Bigos, dowódca 1. Bazy Lotnictwa Transportowego, gen. bryg. Krzysztof Zielski, szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Do uczestników pielgrzymki słowa przesłania skierował papież Franciszek. „Obyście umocnili w sobie przekonanie, że miłość jest silniejsza niż nienawiść i podziały, i że wy również jesteście powołani do odegrania niezastąpionej roli dla wspólnego dobra i w służbie pokoju na świecie”, napisał papież. Przesłanie w imieniu Ojca Świętego podpisał kard. Pietro Parolin, sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej.

 

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że Maryja w Lourdes wzywała wiernych do budowania świata bardziej zjednoczonego i braterskiego. Przypomniał, iż pielgrzymka jest okazją do odnowienia zobowiązań chrzcielnych, do spotkania z Chrystusem, w szczególności poprzez słuchanie Jego słowa, przystąpienie do sakramentu pojednania i uczestnictwo w Eucharystii. Wskazał, że czas spędzony w Lourdes powinien służyć przemyśleniu swojego powołania wojskowego z perspektywy wiary i miłości, którą każdy chrześcijanin musi pielęgnować wobec swojego brata, nawet nieprzyjaciela. Zwrócił uwagę, że pielgrzymka jest również doświadczeniem wiary, pozwala być blisko chorych i rannych towarzyszy broni i nieść Boże Miłosierdzie do świata wojskowego. „Niech to przybierze formę autentycznych, prostych i humanitarnych gestów, które ukazują czułe oblicze naszego Boga. Obyście żyli tym nie tylko w Lourdes, ale gdziekolwiek zostaniecie posłani, dając świadectwo Ewangelii wśród innych żołnierzy” – stwierdził papież. Ojciec Święty zachęcił wojskowych do odważnego i szlachetnego wypełniania swoich obowiązków, obrony swej ojczyzny a zarazem, aby byli świadomi, że są częścią jednej ludzkiej rodziny, „która jest rozdarta i zraniona, ale którą Chrystus przyszedł odkupić i zbawić mocą miłości, a nie przemocą broni”. Cytując słowa św. Jana Pawła II wezwał ich, aby byli „strażnikami pokoju”. „Świat was potrzebuje, szczególnie w tym mrocznym momencie naszej historii. Potrzebujemy mężczyzn i kobiet wiary, zdolnych do tego, aby broń służyła pokojowi i braterstwu” – zaznaczył Franciszek.

 

Kard. Parolin zapewnił, iż Ojciec Święty powierza Bożemu miłosierdziu wszystkich wojskowych, którzy zginęli w służbie ojczyzny lub w międzynarodowych operacjach w obronie pokoju. Wzywa szczególnej obfitości łask dla wszystkich obecnych w Lourdes i ich rodzin, a także dla żołnierzy zaangażowanych na różnych frontach, z misją zachowania pokoju z dala od ojczyzny oraz tych, którzy są ranni i cierpią.

 

Materiał: Ordynariat Polowy, fot. Paulina Piątkowska, st. sierż. Daniel Chojak

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia