fbpx
czwartek, 18 04 2024 10:51

Zaproszenie na konferencje naukowe AMW z zakresu "Ochrony dziedzictwa kultury w czasie wojny"

W 2024 roku przypada 70. rocznica przyjęcia Konwencji Haskiej o ochronie dóbr kulturalnych w czasie konfliktu zbrojnego. Z tej okazji Akademia Marynarki Wojennej organizuje dwie konferencje naukowe poświęcone ochronie dóbr kultury zagrożonych wojną.
 
W dniach 2-6 czerwca br. odbędzie się w Krakowie II Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa pt. „Dziedzictwo kulturowe w konflikcie zbrojnym”, współorganizowany z Instytutem Bezpieczeństwa Dziedzictwa, Miastem Gdynia i Muzeum Lotnictwa Wojskowego Szczegóły w komunikacie.
 
Z kolei w dniach 19-20 września br. w Gdyni odbędzie się konferencja naukowa pt. „Wyzwania dla ochrony dóbr kultury w  czasie konfliktu zbrojnego – 70-lecie Konwencji Haskiej”, organizowana w szerokim partnerstwie merytorycznym (z Polskim Komitetem Narodowym ICOMOS i Instytutem Bezpieczeństwa Dziedzictwa na czele). Szczegóły w komunikacie.
 
Podczas konferencji poruszony zostanie cały wachlarz zagadnień – od analizy formalnoprawnej tekstów prawnych, przez ocenę stopnia przygotowania osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektów zabytkowych i zbiorów oraz znaczenie ochrony dóbr kultury w działaniach sił zbrojnych po implikacje konfliktu w Ukrainie i szanse związane z wykorzystaniem nowych technologii w obszarze ochrony dziedzictwa kultury.
 
Z uwagi na intensyfikację działań AMW w obszarze ochrony dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych utworzony został portal akademicki odk.amw.gdynia.pl
LOGOTYP ODK AMW
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
 

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia