fbpx
piątek, 08 07 2022 09:41

„CYBER.MIL Z KLASĄ” w AMW

Napisał

Od 4 do 8 lipca br. Akademia Marynarki Wojennej gościła 196 uczniów oraz 28 opiekunów z całej Polski - uczestników programu „CYBER.MIL Z KLASĄ”

W ramach obozu, uczestnicy mieli możliwość poznania specyfiki, bazy dydaktycznej oraz 100-letniej historii AMW. Ponadto poznali wybrane jednostki pływające 3.Flotylli Okrętów, zwiedzali Gdynię, ORP Błyskawicę, podziwiali walory historyczne Gdańska oraz kuracyjne uroki Sopotu. Motto obozu to "Cyberbezpieczny" wypoczynek letni. W ramach bogatego programu i zajęć, które prowadzili wykładowcy AMW, uczniowie uczestniczyli w takich projektach, jak: bezpieczna stacja robocza dla ucznia informatyki - konkurs o miano "Najlepszego cyberinżyniera obozu", cyberkolokwium - quiz wiedzy cyberprzeróżnej o tytuł "Cybergreeka obozu", przyspieszony kurs łamania ransomware, klasa, obiekt, dziedziczenie - własny program. Ponadto miały miejsce zawody w ramach cyberrywalizacji - cyberwygibasy - wielki pojedynek na halowym torze przeszkód o tytuł  "Cyberwarior obozu", które odbywały się na hali sportowej Akademickiego Centrum Sportowego. Dla uczniów, którzy przybyli z 15 województw był to czas nauki, rekreacji, sportu i wypoczynku. Jednocześnie mieli oni możliwość  zapoznania się z ceremoniałem wojskowym i tradycjami morskimi. a że konwencja Młodzież uczestniczyła równiez w porannym "cyberrozruchu", porannym apelu z ceremonią podniesienia flagi państwowej, w apelu wieczornym.

Program „CYBER.MIL z klasą” polega na utworzeniu i prowadzeniu w szkołach ponadpodstawowych – w formie eksperymentu pedagogicznego – klas o profilu "Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne".

Głównym celem programu jest wykształcenie potencjalnych kandydatów do korpusów osobowych kadry zawodowej i naukowej Sił Zbrojnych RP, w tym szczególnie do tworzonych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Resort liczy, że dla większości absolwentów nowo tworzonych klas specjalistyczna edukacja na poziomie szkół ponadpodstawowych będzie wstępem do prestiżowych stanowisk w jednostkach podległych MON.

Ministerstwo nie ukrywa, że walka z zagrożeniem w cyberprzestrzeni to wyzwanie już nie przyszłości, a teraźniejszości i zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie w armii będzie wyłącznie rosnąć. Polska, jak zapewniał minister ON, już dziś jest w regionie liderem zwiększania bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Tę pozycję będzie chciała utrzymać, a to możliwe będzie wyłącznie dzięki długofalowym inwestycjom w edukację przyszłych specjalistów w tej dziedzinie.

Za koordynację i przebieg programu odpowiada Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – doświadczone już w prowadzeniu tego typu projektów edukacyjnych. MON ustaliło bardzo wysokie kryteria przed szkołami ubiegającymi się o akces do programu, ponad 30 szkół w Polsce postanowiło zmierzyć się z wyzwaniem i ubiegać o przyjęcie. Komisja, w skład której weszli przedstawiciele Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Wojskowej Akademii Technicznej, wytypowała szkoły, które ostatecznie zatwierdził minister obrony narodowej. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostało 16 szkół z całej Polski, po jednej z każdego województwa.

„CYBER.MIL z klasą” prowadzony będzie przez 3 pierwsze lata nauki w danym typie szkoły (licea i technika). W każdej klasie będzie ograniczona liczba uczniów – nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15. Program nauczania obejmie takie obszary tematyczne jak: podstawy kryptografii, historia kryptografii, podstawy algorytmiki, podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji. Nauka w takiej klasie umożliwi uczniom zdobycie wiedzy i kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.

 

Galeria: https://www.amw.gdynia.pl/index.php/o-nas/fotoaktualnosci/item/4452-cyber-mil-z-klasa-4-07 Fot. K.Miłosz

 

Fot. R.Maślak

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia