fbpx
czwartek, 23 06 2022 10:07

VII Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa

Napisał

W Warszawie odbyło się VII Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa. Tegoroczna edycja była częścią obchodów stulecia Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte - współorganizatora Forum. Dyskusje toczyły się w trzech sesjach: Strategia Polski na morzu, a bieżące uwarunkowania obronne, polityczne i gospodarcze, Wyzwania wojskowego szkolnictwa morskiego w stulecie jego istnienia oraz Proces modernizacji Sił Morskich RP.

 

Gości powitał i otworzył Forum Rektor-Komendant AMW

 

Współczesne środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego jest zmienne, złożone i niepewne jak nigdy wcześniej. Powodem takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim nieustanne poszerzanie się sieci globalnych relacji politycznych, militarnych, gospodarczych i społecznych, na które obecnie realny wpływ mają nie tylko państwa, ale również podmioty pozapaństwowe, a nawet poszczególni ludzie. Za sprawą globalizacji pojawiają się nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa, które wymagają skutecznego i adekwatnego do nowych wyzwań przeciwdziałania ze strony państwa.

Ową zmienność, złożoność i niepewność potwierdza dramatyczny konflikt toczący się tuż za naszą wschodnią granicą, będący wynikiem bezprawnej napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę. Działania prowadzone we wszystkich domenach walki: lądowej, powietrznej, morskiej i cyber wpływają nie tylko na bezpieczeństwo Rzeczpospolitej, ale również w regionie i na całym świecie. Ich skutków doświadczamy nie tylko jako sojusz NATO, wspólnota EU, państwo, ale również jako poszczególni ludzie. Za sprawą mediów doskonale wiemy, że eskalacja konfliktu doprowadziłaby do znacznie poważniejszych konsekwencji niż finansowe i społeczne. Bezpośrednio zagrożone byłoby nasze zdrowie i życie.

 

Wobec powyższego nadmorskie położenie Polski ma nie tylko strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego, czy społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, ale również bezpośrednio oddziałuje na percepcję bezpieczeństwa poszczególnych obywateli. Z racji wyjątkowych możliwości stwarzanych przez środowisko morskie Siły Morskie RP stanowią jeden z kluczowych instrumentów oddziaływania państwa na wszystkie sfery bezpieczeństwa jego i obywateli.

Siły Morskie RP, rozumiane jako ogół posiadanych sił i środków do prowadzenia polityki na morzu, składają się z Marynarki Wojennej RP wraz ze służbą hydrograficzną, morskich jednostek działań specjalnych, Morskiego Oddziału Straży Granicznej, terenowych organów administracji morskiej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Służby Celnej, Policji wodnej, a także innych podmiotów posiadających kompetencje w obszarze bezpieczeństwa morskiego.

Tegoroczne, VII Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa jest częścią obchodów stulecia Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Akademia jest kontynuatorką utworzonej w 1922 roku Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej z siedzibą w Toruniu. Uczelnia służy obronności i bezpieczeństwu Rzeczypospolitej Polskiej, gospodarce narodowej, społeczeństwu oraz nauce poprzez kształcenie studentów, rozwój kadry naukowej i prowadzenie badań. Uczelnia pielęgnuje swoje tradycje i wychowuje studentów na ludzi odważnych, mądrych i prawych, w duchu odpowiedzialności zawodowej i obywatelskiej.

 

Kluczowym zasobem Sił Morskich RP są profesjonalnie przygotowane, wyszkolone i wychowane w duchu odpowiedzialności zawodowej i obywatelskiej kadry morskie, które gwarantują, że plany modernizacji technicznej podwyższające bezpieczeństwo morskie państwa zostaną zrealizowane, a wszelkie pozyskane w tym zakresie nowe technologie, sprzęt i uzbrojenie będą efektywnie wykorzystane i zagospodarowane.

 

Obecnie najważniejszym przedsięwzięciem modernizacyjnym dla Marynarki Wojennej jest projekt budowy trzech fregat o kryptonimie „Miecznik” o zdolnościach zwalczania okrętów nawodnych i podwodnych, wszelkiego typu statków powietrznych (drony, samoloty i śmigłowce), a także, w ograniczonym stopniu – celów lądowych. Równie istotne jest zakończenie dotychczas realizowanego projektu „Kormoran” polegającego na budowie trzech niszczycieli min, których główne zadania to poszukiwanie, klasyfikacja oraz identyfikacja min morskich i ich niszczenie. W najbliższym czasie do wykorzystywanego już przez Marynarkę Wojenną ORP Kormoran dołączą ORP Albatros i ORP Mewa. Ponadto, z zapowiedzi Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka wynika, że zamówione zostaną kolejne trzy „Kormorany”. Nie można również zapominać o zdolnościach w domenie podwodnej. Projekt pozyskania trzech okrętów podwodnych pk. „Orka” należy ocenić jako niezbędny i pilny.

 

Zapraszam do udziału w VII Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, poświęconym morskiemu wymiarowi bezpieczeństwa państwa, modernizacji sił morskich RP, morskiemu przemysłowi obronnemu oraz jubileuszowi 100-lecia Akademii Marynarki Wojennej.

 

kontradmirał prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT

 

W panelu odnośnie Strategii Polski na morzu, a bieżące uwarunkowania obronne, polityczne i gospodarcze, moderowanym przez Dziekana WDiOM kmdr dr hab. Bartłomieja Pączka uczestniczyli: prof. dr hab. Andrzej Makowski, prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, wiceadmirał Krzysztof Jaworski, kontradmirał Krzysztof Zdonek oraz kontradmirał Tomasz Szubrycht. W dyskusji odnośnie Morskiemu wymiarowi bezpieczeństwa uczestniczyli: Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Pan Michał Jach i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Marcin Ociepa.

Druga sesja VII FBM poświęcona była Wyzwaniom wojskowego szkolnictwa morskiego w stulecie jego istnienia. Dyskusja obejmowała rozważania i analizy na temat potencjału wojskowego szkolnictwa morskiego w świetle programów modernizacyjnych Marynarki Wojennej, możliwości kształcenia i szkolenia załóg nowobudowanych i pozyskiwanych jednostek, komponentu szkoleniowego w programach modernizacyjnych MW oraz procesów szkolenia operatorów systemów dowodzenia i kierowania MW. W panelu wzięli udział: Szef Zarządu Uzbrojenia Inspektoratu Marynarki Wojennej kontradmirał Piotr Nieć, Prezes Zarządu Remontowa Shipbuilding S.A. Marcin Ryngwelski, Prezes Zarządu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. Marcin Wiśniewski i Kierownik Działu w Biurze Zarządzania Programem Miecznik PGZ S.A. Tomasz Sadowski. Dyskusję moderował Prorektor ds. ksztalcenia i studenckich AMW kmdr rez. dr hab. Jarosław Teska.

W ostatnim panelu VII Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa analizowany był Proces modernizacji Sił Morskich RP zarówno z perspektywy użytkowników, jak i dostawców. W debacie uczestniczyli przedstawiciele Inspektoratu MW, Agencji Uzbrojenia, Centrum Operacji Morskich, Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Urzędów Morskich, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, PGZ S.A., PZL Świdnik, Saab Dynamics, Remontowa Shipbuilding oraz PIT Radwar. Tegoroczna edycja Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa nie mogłaby się odbyć bez zaangażowania naszych Studentów. Dziękujemy wszystkim prelegentom oraz uczestnikom Forum za konstruktywną dyskusję, analizę oraz wnioski.

 

Media o wydarzeniu:

http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/37503?t=Baltyk-coraz-wazniejszy

 

Fot.ZBiAM, Krzysztof Gawrysiak 

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia