PRZYSIĘGA WOJSKOWA PODCHORĄŻYCH
Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 23 wrzesień 2019 07:46

PRZYSIĘGA WOJSKOWA PODCHORĄŻYCH

W piątek 20 września, na placu apelowym Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte odbyła się uroczysta przysięga wojskowa podchorążych. Ślubowanie na sztandar  złożyło 84 studentów wojskowych, w tym 16 kobiet.

 „Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam…” - tymi słowami podchorążowie (studenci wojskowi) I roku rozpoczęli uroczystą przysięgę wojskową. Przysięga wojskowa to najważniejsze wydarzenie w życiu każdego żołnierza. W niej zawarta jest cała istota służby wojskowej. To ona wiąże żołnierza z ojczyzną i narodem często aż do najwyższej ofiary – poświęcenia życia. Przysięga oznacza dla nich rozpoczęcie profesjonalnej służby wojskowej i początek drogi do uzyskania szlifów oficerskich. Dlatego jest to wielkie przeżycie nie tylko dla studentów wojskowych, ale również dla ich rodzin oraz najbliższych. Przysięgę wojskową składa każdy żołnierz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również student uczelni wojskowej.

Złożeniem przysięgi na sztandar wyróżnieni zostali podchorążowie:

  1. mar. pchor. Jakub Pusz
  2. mar. pchor. Iga Siemionow
  3. mar. pchor. Jakub Bednarek
  4. mar. pchor. Oliwia Tołłoczko

Natomiast, Rektor- Komendant AMW za ukończenie szkolenia podstawowego z najlepszymi wynikami wyróżnił:

  1. mar. pchor. Michała Modrzejewskiego
  2. mar. pchor. Szymona Syzdek
  3. mar. pchor. Filipa Muchę

09 20 Przysiega 055

Przed złożeniem przysięgi studenci wojskowi przeszli podstawowe szkolenie wojskowe w Akademii Marynarki Wojennej. W trakcie szkolenia uczyli się regulaminów, musztry, posługiwania się bronią i sprzętem wojskowym. Wykonywali strzelania do tarcz oraz poznawali podstawowe zasady sztuki wojennej. Przygotowywali się także do uroczystej przysięgi wojskowej. Teraz czeka ich 5 lat ciężkiej służby i nauki, aby na koniec studiów otrzymać stopień podporucznika marynarki wojennej.

09 20 Przysiega 028

Po uroczystości podchorążowie udali się na przepustki, jest to dla nich ostatni czas wolny przed zbliżającym się nowym rokiem akademickim, który rozpocznie się  w poniedziałek, 30 września 2019 r. uroczystą Inauguracją. Podchorążowie rozpoczną naukę na kierunkach: nawigacja, informatyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika i systemy informacyjne w bezpieczeństwie.