Kolejne przedsięwzięcie NATO DEEP Ukraine zrealizowane
środa, 05 czerwiec 2019 13:52

Kolejne przedsięwzięcie NATO DEEP Ukraine zrealizowane

W dniach od 25 maja do 2 czerwca 2019 r. w Akademii Marynarki Wojennej przebywała delegacja 12 podchorążych i wykładowca – oficer z Instytut Marynarki Wojennej Ukrainy z Odessy. Pobyt delegacji związany był z udziałem w kolejnej edycji kursu METOC (meteorologii i oceanografii dla podchorążych). Szósta edycja tego kursu, którego pomysłodawcą i realizatorem jest poprzedni rektor – komendant, kadm. w st. spocz. dr inż. Czesław DYRCZ, podobnie jak w poprzednim roku w całości przygotowana została dla podchorążych z Ukrainy.

m2

Celem zrealizowanego kursu było nabycie przez szkolonych wiedzy z podstaw meteorologiczno-oceanograficznego (METOC) zabezpieczenia działań na morzu okrętów wojennych, w szczególności w zakresie:

  • doskonalenia umiejętności wykorzystania informacji METOC w działalności na morzu,
  • doskonalenia zasad czytania i interpretacji map meteorologicznych i oceanograficznych,
  • poznania procedur pływania w trudnych pod względem hydrometeorologicznych warunkach na morzu,
  • przewidywania skutków oddziaływania trudnych warunków hydrometeorologicznych na okręt i wykonywanie zadań bojowych.

m3

Na zakończony kurs składały się zajęcia teoretyczne i ćwiczenia realizowane w Laboratorium meteorologii i oceanografii, zajęcia praktyczne w Symulatorze mostka oraz podróż studyjna na latarnię morską w Rozewiu i wybrzeże Zatoki Puckiej. Uzupełnieniem pobytu podchorążych z Odessy były również zajęcia sportowe, zapoznanie z bazą dydaktyczną uczelni, zwiedzanie okrętu muzeum ORP „Błyskawica” oraz Gdyni, Gdańska i Sopotu.

m4

Zrealizowane przedsięwzięcie jest kolejnym przykładem zaangażowania Akademii Marynarki Wojennej w program NATO DEEP Ukraine.

Zdjęcia: Cz. Dyrcz, K. Miłosz.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia