Praktyki pod żaglami na ORP Iskra
wtorek, 14 maj 2019 12:07

Praktyki pod żaglami na ORP Iskra

Studenci wojskowi Akademii Marynarki Wojennej letnie miesiące spędzają głównie na praktykach, w znacznej części na morzu. W poniedziałek 13 maja o godzinie 10:00 ORP Iskra wraz z podchorążymi udał się w trzymiesięczny rejs. W tym czasie I rocznik studentów odbędzie praktykę marynarską, a drugi rocznik - nawigacyjno-astronomiczną. Przed nimi żegluga po morskich i oceanicznych akwenach, wizyty w zagranicznych portach, a przede wszystkim doskonalenie trudnego morskiego rzemiosła. Do macierzystego portu ORP Iskra powróci na przełomie sierpnia i września.

05 13 Iskra 021

Istotnym elementem studiów wojskowych w Akademii Marynarki Wojennej są cykliczne praktyki na okrętach MW oraz w jednostkach brzegowych MW. Po pierwszym roku przyszli oficerowie odbywają praktykę marynarską, która polega na wpojeniu podstaw marynarskiego rzemiosła tj. prac okrętowych oraz organizacji życia na okręcie. Drugi rok studiów wieńczy rejs astronawigacyjny podczas którego testowane są umiejętności prowadzenia nawigacji na podstawie położenia ciał niebieskich.

05 13 Iskra 035

Wspólnie z polskimi podchorążymi w praktyce marynarskiej w dniach od 13 maja do 20 czerwca 2019 r. udział weźmie 6 podchorążych i wykładowca nawigacji kmdr por. Andrii Buga z Instytutu Marynarki Wojennej Ukrainy z   Odessy. Podchorążowie z Ukrainy po raz pierwszy w 37. letniej historii żaglowca odbywać będą praktykę na pokładzie ORP Iskra.

05 13 Iskra 026

Ich szkolenie jest kolejnym przedsięwzięciem realizowanym w ramach programu NATO DEEP (ang. Defense Education Enhancement Program) Ukraine, którego głównym celem jest działanie na rzecz zwiększania bezpieczeństwa międzynarodowego poprzez profesjonalizację kształcenia oficerów, podoficerów i pracowników cywilnych resortu obrony krajów partnerskich w tym Ukrainy, zgodnie z obowiązującymi  w NATO standardami.Akademia Marynarki Wojennej już od 6 lat aktywnie uczestniczy w programie NATO DEEP Ukraina wspierając wspólnie z AMW Bułgarii i AMW USA, powstały po aneksji przez Rosję Krymu, Instytut Marynarki Wojennej Ukrainy w Odessie. W ramach programu w latach 2014-2018 w AMW zrealizowano 17 przedsięwzięć, w tym 15 szkoleniowych, w których w różnych formach szkolenia łącznie udział wzięło 124 osób kadry, instruktorów i podchorążych z Ukrainy.

05 13 Iskra 038

Dla załogi okrętu ORP Iskra będzie to kolejny długi rejs z podchorążymi. Barkentyna ORP Iskra czynnie uczestniczy w procesie wyszkolenia przyszłego oficera i podoficera Marynarki Wojennej. Podchorążowie zdobywają praktyczną wiedzę z zakresu dowodzenia, szkolenia techniczno–specjalistycznego i długotrwałego obsługiwania mechanizmów. Zapoznają się ze środkami ratunkowymi i zasadami postępowania w warunkach zagrożenia życia na morzu. Poznają tradycje Marynarki Wojennej, mają możliwość skonfrontowania znajomości „Regulaminu służby na okrętach MW RP” i „Ceremoniału morskiego” z ich praktycznym zastosowaniem na okrętach. Uczestniczą również w uroczystościach rocznicowych i patriotycznych godnie reprezentując biało-czerwona banderę na morzach i oceanach świata.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia