fbpx

Zamówienia publiczne – POWYŻEJ 130 000 zł ==>

AKTY PRAWNE, WNIOSKI ORAZ DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE

 
Ustawa Pzp
Wspólny słownik CPV (W Menu wybrać - kody/CPV/Widok drzewiasty)
 
 
lub
 
 
 

 

ZAMAWIAJĄCY PRZY ZAWIERANIU UMOWY DOPUSZCZA PODPISYWANIE JEJ ZA POMOCĄ PODPISU KWALIFIKOWANEGO

                                                                                                    

WYKAZ TRWAJĄCYCH POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH W 2024 R

NR
 SPRAWY AMW-KANC.SZP.2712. 
TERMIN
 SKŁADANIA
  OFERT 
TYTUŁ POSTĘPOWANIA IDPOSTĘPOWANIA
https://platformazakupowa.pl/ 
41.2024

25.06.2024 r.

do godziny

09:00

Laboratorium modelowania 3D ID 942098
39.2024

15.07.2024 r.

do godziny

09:00

Wizja lokalna 

24.06.2024 r. 

godz. 10.00 

Modernizacja i rozbudowa Trenażera Morskich Systemów Radiolokacyjnych

ID 937179
38.2024

25.06.2024 r.

do godziny

09:00

Usługa gastronomiczna w czasie konferencji “Woman, Peace and Security in Professional Military Education”

ID 942075
37.2024

12.06.2024 r.

do godziny

09:00 

Dostawa i montaż komory kriogenicznej ze zbiornikiem ciekłego azotu ID 935338
36.2024

10.06.2024 r.

do godziny

09:00 

Modernizacja Laboratorium Eksploatacji Okrętowych

Urządzeń Elektrycznych (2)
ID 933620 
35.2024 04.06.2024 r.
do godziny
09:00
Modernizacja Laboratorium Podstaw Elektrotechniki (2) ID 931170
33.2024

12.06.2024 r.

do godziny

09:00 

Remont elewacji budynku nr 11 wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1859 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

ID 933646 
30.2024 23.05.2024 r.
do godziny
09:00
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont z przebudową
 i termomodernizacją budynku 507” na terenie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, przy ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę
ID 924784
28.2024

19.06.2024 r 

do godziny

09:00

Dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

ID 928108
25.2024 17.05.2024 r.
do godziny
09:00

Dostawa owoców i warzyw w systemie zaopatrywania wiosenno-letniego (Nowalijki)

ID 924989
18.2024 20.05.2024 r.
do godziny
09:00

Dostawa różnych produktów żywnościowych do AMW Gdynia (zwanej dalej AMW) oraz do AOS w Czernicy k. Chojnic (zwanego dalej AOS) w roku 2024

ID 917005

 

Zaktualizowany:

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2024 R - korekta z dn. 17.06.2024 r II

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2024 R - korekta z dn. 17.06.2024 r

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2024 R - korekta z dn. 06.06.2024 r

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2024 R - korekta z dn. 28.05.2024 r

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2024 R - korekta z dn. 22.05.2024 r

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2024 R - korekta z dn. 08.05.2024 r

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2024 R - korekta z dn. 26.04.2024 r

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2024 R - korekta z dn. 25.04.2024 r

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2024 R - korekta z dn. 17.04.2024 r

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2024 R - korekta z dn. 07.03.2024 r

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2024 R - korekta z dn. 29.02.2024 r

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2024 R - korekta z dn. 21.02.2024 r

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2024 R

 

WYKAZ ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH Z 2024 R    

 

NR
 SPRAWY
AMW-KANC.SZP.2712. 
TERMIN
 SKŁADANIA
  OFERT 
TYTUŁ POSTĘPOWANIA
ID
POSTĘPOWANIA
https://platformazakupowa.pl/ 
31.2024 29.05.2024 r.
do godziny
09:00

Odnowienie subskrypcji na system ochrony antywirusowej; Wsparcie techniczne systemu ochrony antywirusowej i środowiska sieciowego; Przeniesienie konsoli antywirusa do chmury; Certyfikat ssl wildcard

ID 930363
29.2024 20.05.2024 r.
do godziny
09:00
Modernizacja Laboratorium Podstaw Elektrotechniki ID 925680
27.2024 15.05.2024 r.
do godziny
09:00

Zakup usługi hotelowej na zabezpieczenie konferencji Przestępczość Teleinformatyczna XXI realizowanej w dniach 26 – 29 maja 2024 r. na terenie Akademii Marynarki Wojennej

ID 923956
24.2024 09.05.2024 r.
do godziny
09:00
Dostawa krzeseł i foteli ID 920534
23.2024 WR Ubezpieczenie jednostek pływających -
22.2024 WR

Ubezpieczenie OC pilota i aerocasco dronów KNiHM i WDiOM                                                          Ubezpieczenie aerocasco dronów - Szkoła latania

-
21.2024 WR Ubezpieczenie kosztów leczenia i Następstw Nieszczęśliwych Wypadków -
19.2024

29.04.2024 r.

do godziny

09:00

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont z przebudową
i termomodernizacją budynku 507
ID 917110
17.2024 WR Aktualizacja platformy Symulacji Środowiska Cyfrowego (Cyberpoligon CDeX) do najnowszej wersji oraz uaktualnienie i rozbudowa scenariuszy treningowych -
16.2024

16.04.2024 r.

do godziny

09:00

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, pojazdów, kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ryzyk lotniczych i morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni ID 910152
15.2024

29.03.2024 r.

do godziny

09:00

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, papieru kserograficznego oraz papierów specjalistycznych dla Wydawnictwa AMW

ID 903638
14.2024

26.04.2024 r.

do godziny

09:00

Zakup usługi gastronomicznej oraz hotelowej na zabezpieczenie konferencji Przestępczość Teleinformatyczna XXI realizowanej w dniach 26 – 29 maja 2024 r. na terenie Akademii Marynarki Wojennej

ID 917213
13.2024 WR Awaryjna naprawa pokrycia dachowego nad Aulą im. Zygmunta Augusta w bud. nr 7 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni -
12.2024 03.04.2024 r.
do godziny
09:00

Modernizacja Laboratorium Podstaw Elektrotechniki

ID 895689 
11.2024 08.04.2024 r.
do godziny
09:00
wizja lokalna
14.03.2024 r.
godz. 10:00
Nowa wizja lokalna 18.03.2024 r.
godzina 09:00
Modernizacja Laboratorium eksploatacji okrętowych urządzeń elektrycznych ID 895648
10.2024 WR Urządzenia do pozyskiwania wodoru, o mocy 5 kW każde, z mieszaniny wody i metanolu (reformer) służące do zasilania ogniw paliwowych niskotemperaturo-wych (LT-PEM) -
9.2024
WR
Wywóz odpadów komunalnych z terenu Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego w Czernicy
-
8.2024 28.03.2024 r
do godziny
09:00

Dostawa zestawów łodzi do szkoleń morskich

ID 900888
7.2024
28.02.2024 r
do godziny
09:00

Dostawa artykułów chemii gospodarczej i profesjonalnej

ID 889086
6.2024
21.03.2024 r
do godziny
09:00
Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych oraz spawalniczych i stalowych do Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni ID 900898 
5.2024
18.03.2024 r
do godziny
09:00
dodatkowa wizja lokalna
11.03.2024 r.
godz. 10.00

Dostawa wyposażenia ACTP z podziałem na części: krzesła i fotele, laboratoryjno-specjalistyczne, socjalno-biurowe, specjalist.-warsztatowe, kriokomora wraz ze zbiornikiem na ciekły azot i instalacją

ID 887337
4.2024
WR
Dostawy przez Wykonawcę pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do AOS w Czernicy k. Chojnic (zwana dalej AOS) w roku 2024
-
3.2024 WR Dostawa ciepła i świadczenie usługi przesyłowej na potrzeby: Biblioteki – ul. Komandora J. Grudzińskiego, 81-125 Gdynia Hali Sportowej (ACS - HALA)– ul. Komandora J. Grudzińskiego, 81-125 Gdynia Basenu (ACS - BASEN) – ul. Komandora J. Grudzińskiego, 81-125 Gdynia Akademickiego Centrum Technologii Podwodnych (ACTP) – ul. Komandora J. Grudzińskiego, 81-125 Gdynia -
2.2024
25.01.2024 r
do godziny
09:00
Wywóz odpadów komunalnych z terenu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego w Czernicy
ID 875229
1.2024 
WR
Urządzenia do pozyskiwania wodoru, o mocy 5 kW każde, z mieszaniny wody i metanolu (reformer) służące do zasilania ogniw paliwowych niskotemperaturowych (LT-PEM)
-

 


Płatności

Wpłaty wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy dokonujemy na:

Edytuj artykuł

Numer konta: PEKAO Bank Pekao S.A. 19 1240 2933 1111 0010 2946 0480


Dane teleadresowe
Sekcja Zamówień Publicznych AMW
Telefon
261 26 25 37

Adresy e-mail:

przetargi@amw.gdynia.pl

 

 

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
a.parasinska@amw.gdynia.pl

-------------------
Specjalista
b.adamczak@amw.gdynia.pl

------------------
Specjalista
r.fudala@amw.gdynia.pl

------------------

Specjalista

s.reda@amw.gdynia.pl

 

 

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia