fbpx

Zamówienia publiczne – POWYŻEJ 130 000 zł ==>

AKTY PRAWNE, WNIOSKI ORAZ DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE

 
Ustawa Pzp
Wspólny słownik CPV (W Menu wybrać - kody/CPV/Widok drzewiasty)
 
lub
 
 
 

 

ZAMAWIAJĄCY PRZY ZAWIERANIU UMOWY DOPUSZCZA PODPISYWANIE JEJ ZA POMOCĄ PODPISU KWALIFIKOWANEGO

                                                                                                                                                             

 

  WYKAZ TRWAJĄCYCH POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH W 2022

NR
 SPRAWY   

TERMIN
 SKŁADANIA  

    OFERT   

TYTUŁ POSTĘPOWANIA

ID

POSTĘPOWANIA
 https://platformazakupowa.pl/ 

38/ZP/22

07.07.2022 r.

do godziny

09:00

 Zakup sprzętu dostosowanego do osób z niepełnosprawnościami ID 632220
37/ZP/22

27.06.2022 r.

do godziny

09:00

 Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych dla studentów oraz pracowników Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni ID 627909
36/ZP/22

23.06.2022 r.

do godziny

09:00

 Usługi edukacji w zakresie bezpieczeństwa – Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa ID 627294
35/ZP/22

15.07.2022 r.

do godziny

09:00

Dostawa elementów stanowiska technik magazynowania energii elektrycznej i awaryjnych źródeł zasilania  ID 627530
33/ZP/22

08.07.2022 r.

do godziny

09:00

 Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach modernizacji Pracowni Militarnych Systemów Informacji Przestrzennej   ID 626264
32/ZP/22

17.06.2022 r.

do godziny 

09:00

 Dostawa licencji na system ochrony antywirusowej wraz z wsparciem technicznym systemu ochrony antywirusowej i antyspamowej oraz środowiska serwerowego i wirtualnego ID 624275
31/ZP/22

22.06.2022 r.

do godziny 

09:00

 AMW dostępna dla osób z niepełnosprawnościami

 Część I: Bud. nr 5 - budowa szybu, zakup i montaż windy – II etap remontu elewacji.

 Część II: Bud. nr 9 - remont kładki i schodów z przebudową wiatrołapu.
ID 623271
30/ZP/22

13.06.2022 r.

do godziny 

09:00

 Stanowisko do Laboratorium Podstaw Elektroniki ID 621845
29/ZP/22

10.06.2022 r.

do godziny 

09:00

 Stanowisko do Laboratorium Energoelektroniki ID 621837
28/ZP/22

04.07.2022 r.

do godziny 

09:00

 Dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania.  . ID 620959
27/ZP/22

29.06.2022 r.

do godziny 

09:00

 Rozbudowa sieci bezprzewodowej  ID 619652
25/ZP/22 29.06.2022 r.  Dostawa elementów stanowiska technik przetwarzania parametrów energii elektrycznej II. ID 618060
24/ZP/22

31.05.2022 r.

do godziny

09:00

 Dostawa artykułów chemii gospodarczej i profesjonalne ID 615864
23/ZP/22

22.06.2022 r.

do godziny

09:00

 Zakup usługi uruchomienia i dostępu online do naukowych baz danych dla Federacji Akademii Wojskowych – Akademii Marynarki Wojennej i Lotniczej Akademii Wojskowej ID 623032

22/ZP/22

23.06.2022 r.

Zmiana terminu

składania ofert

29.06.2022 r.

do godziny

09:00

 Dostawa elementów stanowiska technik przetwarzania parametrów energii elektrycznej.    ID 614395 
21/ZP/22

24.05.2022 r.

do godziny

09:00

 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego ID 612591
20/ZP/22

 17.06.2022 r.

do godziny

09:00

 Dostawa, montaż i uruchomienie mobilnego stanowiska laboratoryjnego wielosensorowej, bezzałogowej i autonomicznej platformy nawodnej operującej na morskich i śródlądowych akwenach płytkich i ultrapłytkich    ID 614386
19/ZP/22

16.05.2022 r.

do godziny

09:00

 Usługi szkoleniowe  w zakresie współpracy z osobami z niepełnosprawnościami.  ID 609394
15/ZP/21

31.05.2022 r.

do godziny

09:00

 Dostawa elementów stanowiska do badania konfiguracji sieci elektroenergetycznej ID 606912
14/ZP/22

14.06.2022 r,

do godziny

09:00

 Budowa budynku wielofunkcyjnego (dydaktyka, szkolenie, zakwaterowanie, żywienie) z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu   ID 606777
13/ZP/22

05.05.2022 r.

do godziny

09:00

 Dostawa elementów wyposażenia laboratorium konwersji, przesyłu i magazynowania energii ID 595863
12/ZP/22

10.05.2022 r.

do godziny

09:00

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy budynku wielofunkcyjnego (dydaktyka, szkolenie, zakwaterowanie, żywienie) z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu ID 598205

 

 

WYKAZ ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH ZA 2022

 
NR
 SPRAWY 
TERMIN
 SKŁADANIA 
OFERT

 TYTUŁ POSTĘPOWANIA

  ID

POSTĘPOWANIA
https://platformazakupowa.pl/

26/ZP/22

02.06.2022 r.

do godziny

09:00

Dostawa owoców i warzyw w systemie zaopatrywania wiosenno-letniego (Nowalijki) ID 617374
18/ZP/22

16.05.2022 r.

do godziny

09:00

Zakup usługi gastronomicznej oraz hotelowej na zabezpieczenie konferencji realizowanej w dniach 12 – 15 czerwca 2022r. na terenie Akademii Marynarki Wojennej  ID 609390
17/ZP/22

04.05.2022 r.

do godziny

09:00

Dostawa papieru specjalistycznego dla Wydawnictwa AMW ID 604464
11/ZP/22

08.04.2022 r,

do godziny

09:00

Zakup i wdrożenie Systemu Informacji Naukowej w pełnej funkcjonalności ID 593892
10/ZP/22

11.04.2022 r.

do godziny

09:00

Sukcesywna dostaw materiałów biurowych, papieru kserograficznego oraz papierów specjalistycznych dla Wydawnictwa AMW ID 59389
09/ZP/22 28.03.2022 r.

do godziny

09:00

Usługi edukacji w zakresie bezpieczeństwa – warsztaty Komunikacja w sytuacjach kryzysowych ID 587971
 08/ZP/22

29.03.2022 r.

do godziny

09:00

Usługi edukacji w szkolnictwie wyższym – Szkolenie strzeleckie ID 587868
07/ZP/22

31.03.2022 r.

Zmiana terminu

składania ofert

05.04.2022 r.

do godziny

09:00

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, pojazdów, kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ryzyk lotniczych i morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni ID 590291
06/ZP/22 WR Remont elewacji budynku nr 5 – Etap III – elewacje (E6, E7, E8, E14, E15, E16, E17), wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1859 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69 -
05/ZP/22 10.03.2022 r.

do godziny

09:00

Usługi szkoleniowe w zakresie współpracy z osobami z niepełnosprawnościami ID 579503
04/ZP/22

02.03.2022 r.

do godziny

09:00

 Dostawa 30 punktów dostępowych sieci bezprzewodowj  ID 576826
03/ZP/21 WR  Wywóz odpadów komunalnych z terenu Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego w Czernicy -
02/ZP/22

 09.02.2022 r.

do godziny

09:00

 Usługi edukacji w zakresie bezpieczeństwa –opracowanie skryptu oraz przeprowadzenie 40 godzin zajęćdydaktycznych
  z przedmiotu Transport ładunków niebezpiecznych i specjalnych
ID 568225
01/ZP/22

27.01.2022 r.

do godziny

09:00

 Wywóz odpadów komunalnych z terenu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego w Czernicy ID 563364

 

 

 

 

Zaktualizowany:

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2022 R - aktualizacja z 06.06.2022 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2022 R - aktualizacja z 01.06.2022 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2022 R - aktualizacja z 25.05.2022 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2022 R - aktualizacja z 20.05.2022 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2022 R - aktualizacja z 19.05.2022 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2022 R -  aktualizacja z 06.05.2022 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2022 R. - aktualizacja z 21.04.2022 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2022 R. - aktualizacja z 06.04.2022 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2022 R. - aktualizacja z 21.03.2022 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2022 R.

 


 


Płatności

Wpłaty wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy dokonujemy na:

Edytuj artykuł

Numer konta: PEKAO Bank Pekao S.A. 19 1240 2933 1111 0010 2946 0480


Dane teleadresowe
Sekcja Zamówień Publicznych AMW
Telefon
261 26 25 37

Adresy e-mail:

przetargi@amw.gdynia.pl

 

 

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
a.parasinska@amw.gdynia.pl

-------------------
Specjalista
b.adamczak@amw.gdynia.pl

------------------
Specjalista
r.fudala@amw.gdynia.pl

 

 

 

fb1tw1yt1 in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia