fbpx

Zamówienia publiczne – POWYŻEJ 130 000 zł ==>

AKTY PRAWNE, WNIOSKI ORAZ DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE

 
Ustawa Pzp
Wspólny słownik CPV (W Menu wybrać - kody/CPV/Widok drzewiasty)
 
lub
 
 
 

Zaktualizowany:

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 15.07.2021 r

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 02.07.2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 18.06.2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 08.06.2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 25.05.2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 11.05.2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 30.04.2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 28.04.2021 r. II

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 28.04.2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 01.04.2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R.

 

ZAMAWIAJĄCY PRZY ZAWIERANIU UMOWY DOPUSZCZA PODPISYWANIE JEJ ZA POMOCĄ PODPISU KWALIFIKOWANEGO

 

 

WYKAZ TRWAJĄCYCH POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

 
NR
SPRAWY
TERMIN
SKŁADANIA
OFERT

 TYTUŁ POSTĘPOWANIA

  ID

POSTĘPOWANIA
https://platformazakupowa.pl/

41ZP/21

27.07.2021 r.

do godziny

09:00

Usługi edukacji w zakresie bezpieczeństwa na potrzeby projektu „Zintegrowany program wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - II edycja” – edycja III w ramach specjalności Kryminalistyka i detektywistyka Zadanie 2, Podzadanie 21, realizowanego przez Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju ID 484984
39/ZP/21

25.08.2021 r.

do godziny

09:00

Dostawa i montaż stanowisk komputerowych dla studentów i wykładowcy wraz
z specjalistycznym oprogramowaniem do przetwarzania danych batymetrycznych, sonarowych i geodezyjnych stanowiących komponent laboratoryjny pracowni zabezpieczenia hydrograficznego
ID 487446
38/ZP/21

23.08.2021 r.

do godziny

09:00

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWEJ składający się z:
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA KLASY UTM oraz
CENTRALNEGO SYSTEMU LOGOWANIA, RAPORTOWANIA I KORELACJI
ID 485648
36/ZP/21

12.08.2021 r.

do godziny

09:00

Zakup urządzeń do Laboratorium Rozpoznania Obrazowego ID 480494
35/ZP/21

09.08.2921 r.

do godziny

09:00

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy budynku wielofunkcyjnego (dydaktyka, szkolenie, zakwaterowanie, żywienie) z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu ID 480436
33/ZP/21

12.07.2021 r.

do godziny

09:00

Remont elewacji budynku nr 5 – Etap II/1 – elewacje, (E1,E3,E4,E5,E18,E19), na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69 ID 475644
32/ZP/21

12.07.2021 r.

Zmiana terminu

14.07.2021 r.

do godziny

09:00

Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w zakresie przystosowania do podłączenia maszyni urządzeń w laboratorium w budynku nr 5 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni im. Bohaterów Westerplatte przy ul. Śmidowicza 69, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1859 ID 475633
30/ZP/21

09.07.2021 r.

do godziny

09:00

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na placu i terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69 ID 474857
29/ZP/21

26.07.2021 r.

Zmiana terminu

03.08.2021 r.

do godziny

09:00

Dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego i oprogramowania ID 474099
27/ZP/21 29.06.2021 r.

do godziny

09:00

Przebudowę instalacji elektrycznej w budynku 600 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69 ID 470333
25/ZP/21

23.07,2021 r.

Zmiana terminu

30.07.2021 r.

do godziny

09:00

Budowa Budynku Akademickiego Centrum Technologii Podwodnych ID 474015
24/ZP/21

14.06.2021 r.

do godziny

09:00

Dostawa i instalacja krajarki introligatorskiej  ID 465724
23/ZP/21

06.07.2021 r.

do godziny

09:00

Dostawa owoców i warzyw w systemie zaopatrywania wiosenno-letniego (Nowalijki) ID 466860
16/ZP/21

07.06.2021 r.

11.06.2021 r.

16.06.2021 r

Zmiana terminu

18.06.2021 r.

do godziny

09:00

Dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego i oprogramowania ID 453498
09/ZP/20 02.06.2021 r.

od godziny

09:00

Dostawa, montaż, uruchomienie i kalibracja hydrograficznego systemu przenośnej echosondy wielowiązkowej MBES do pomiarów batymetrycznych wysokiej rozdzielczości ID 452934

 

 

ARCHIWUM POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

NR
SPRAWY
TERMIN
SKŁADANIA
OFERT
                   TYTUŁ POSTĘPOWANIA                              

ID

POSTĘPOWANIA
https://platformazakupowa.pl/

34/ZP/21 12.07.2021 r.

do godziny

09:00

Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze przez ratowników wodnych, Krytej Pływalni przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni ID 478872
31/ZP/21

02.07.2021 r.

do godziny

09:00

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na:
Część I - Remont elewacji w budynku nr 3,
Część II - Remont pomieszczeń w budynku nr 3,
Część III - Remont elewacji w budynku nr 4,
Część IV - Adaptację pomieszczeń piwnicznych na serwerownię dla informatyki w budynku nr 4, na terenie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, przy ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę”

ID 474861

UNIEWAŻNIENIE

28/ZP/21 29.06.2021 r.

do godziny

09:00

Remont korytarzy i klatek schodowych, Oddziału Zabezpieczenia, Wydziału Informacji Niejawnych i Kancelarii Tajnej w zakresie odnowienia powłok malarskich w ramach bieżącej konserwacji w budynku nr 5

ID 470413

UNIEWAŻNIENIE

26/ZP/21

23.06.2021 r.

do godziny

09:00

Wykonanie remontu elewacji budynku nr 7 – Etap III – elewacja – w zakresie wymiany stolarki okiennej i renowacji drzwi ID 467796
22/ZP/21

28.05.2021 r.

do godziny

09:00

Opracowanie i wdrożenie programu federalizacji Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Lotniczej Akademii Wojskowej
w Dęblinie
ID 459828
21/ZP/21

14.05.2021 r.

do godziny

09:00

Opracowanie i wdrożenie programu federalizacji Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. ID 454652

UNIEWAŻNIENIE

20/ZP/21 21.05.2021 r.

do godziny

09:00

Świadczenie usług Szkolenia specjalistycznego z zakresu systemu zarządzania PN – EN ISO/IEC 27001.2017 – system zarządzania bezpieczeństwem informacji, na potrzeby realizacji programu studiów podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” ID 456789
19/ZP/21

02.06.2021 r.

do godziny

09:00

Zmiana terminu

07.06.2021 r.

do godziny

09:00

Przeprowadzenie szkoleń praktycznych ze studentami zagranicznymi studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Nawigacja i Uzbrojenie Okrętowe w przedmiotach „Taktyka Straży Przybrzeżnej” oraz „Praktyka oficerska” ID 462697
18/ZP/21

20.05.2021 r.

do godziny

09:00

Wykonanie remontu elewacji budynku nr 5 – Etap I – izolacje, na terenie
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69
ID 453723
17/ZP/21

14.05.2021 r.

do godziny

09:00

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu hydroakustycznego obrazowania dna morskiego ID 453706
15/ZP/21 WR Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie instalacji elektrycznej na rozbudowę systemów w laboratoriach cyberbezpieczeństwa i serwerowni w salach 1/9, 101/9 oraz Sali 9/9 – pracowni logistyki morskiej w budynku nr 9 wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1859 na terenie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, przy ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia” wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę IDI 450222
14/ZP/21

05.05.2021 r.

do godziny

09:00

Wykonanie remontu sanitariatów wraz z wymianą poziomów podposadzkowych w budynku 353 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69 ID 446956
 13/ZP/21

16.04.2021 r.

do godziny

09:00

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont łaźni obozowiska poligonowego na terenie Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego Akademii Marynarki Wojennej w Czernicy.  ID 443878
12/ZP/21 24.05.2021 r.

do godziny

09:00

Dostawa i instalacja krajarki introligatorskiej

ID 456772

UNIEWAŻNIENIE

11/ZP/21

19.05.2021 r.

do godziny

09:00

LICENCJA NA SYSTEM OCHRONY ANTYWIRUSOWEJ. WSPARCIE TECHNICZNE SYSTEMU OCHRONY ANTYWIRUSOWEJ ORAZ ŚRODOWISKA SERWEROWEGO I WIRTUALNEGO. CERTYFIKAT SSL WILDCARD. SERWER USŁUG PULPITU ZDALNEGO ID 447101
10/ZP/21 09.04.2021 r.

od godziny

09:00

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie instalacji elektrycznej na rozbudowę systemów w laboratoriach cyberbezpieczeństwa i serwerowni w salach 1/9, 101/9 oraz Sali 9/9 – pracowni logistyki morskiej w budynku nr 9 wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1859 na terenie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, przy ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia

ID 441649

UNIEWAŻNIENIE

08/ZP/21 09.04.2021 r.

od godziny

09:00

Zmiana terminu

14.04.2021 r.

do godziny

09:00

Przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych (zadanie 18 budżetu projektu „Zintegrowany program wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - edycja II”, tj. Zadanie 18 - MODUŁ PODNOSZENIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH ST INF, MIMB, ARM dla 26 studentów I edycji WME projektu - poz. 145-147, realizowanego przez Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, realizowanego w terminie od 01 października 2018 r. do 31 lipca 2023 r. ID 442311
07/ZP/21

16.04.2021 r.

od godziny

09:00

Dostawa owoców i warzyw w systemie zaopatrywania zimowo wiosennego ID 435416
06/ZP/21 15.03.2021 r.

do godziny

09:00

Modernizacja instalacji oświetleniowej w ciągach komunikacyjnych i sanitariatach w budynku nr 5 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1859 ID 428804
 05/ZP/21 12.03.2021 r.

do godziny

09:00

Remont pomieszczeń poddasza na potrzeby elementów bazy mobilizacyjnej w budynku nr 5 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 1859 ID 428581
04/ZP/21 08.03.2021 r.

do godziny

09:00

Dostawa hydrofonów ID 428294
03/ZP/21 WR Remont pawilonu mieszkalnego nr 18 na terenie Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego w Czernicy 89-632 Brusy, dz.nr 20/5 i 20/3 obręb Męcikał 0015 należącego do Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni ID 420710
02/ZP/21 12.02.2021 r.

do godziny

09:00

Artykóły chemii gospodarczej ID 420854
01/ZP/21

05.03.2021 r.

do godziny

09:00

Zastępstwo inwestorskie i nadzory branżowe przy realizacji inwestycji: Budowa budynku Akademickiego Centrum Technologii Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu ID 428266

 

 

 


WAŻNA INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW I KURIERÓW

UWAGA!!! 

Kancelaria Jawna znajduje się na terenie AMW, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Kancelarii Jawnej. 


Płatności

Wpłaty wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy dokonujemy na:

Edytuj artykuł

Numer konta: PEKAO Bank Pekao S.A. 19 1240 2933 1111 0010 2946 0480


Dane teleadresowe
Sekcja Zamówień Publicznych AMW
Telefon
261 26 25 37

Adresy e-mail:

przetargi@amw.gdynia.pl

 

 

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
a.parasinska@amw.gdynia.pl

-------------------
Specjalista
b.adamczak@amw.gdynia.pl

------------------
Specjalista
r.fudala@amw.gdynia.pl

 

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia