Zamówienia publiczne – POWYŻEJ 30 000 € ==>

AKTY PRAWNE, WNIOSKI ORAZ DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE

 
Ustawa Pzp
Wspólny słownik CPV (W Menu wybrać - kody/CPV/Widok drzewiasty)
 
lub
 
 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2018 R.

 

WYKAZ POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

 
NR
SPRAWY
DATA
SKŁADANIA
OFERT

 TYTUŁ POSTĘPOWANIA

 ETAP

93/ZP/18

04.10.2018 r.

do godziny

15:00

Badania kompetencji studentów - assessment center (AC) dla ok. 240 studentów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, kierunki studiów: stosunki międzynarodowe, pedagogika oraz wojsko w systemie służb publicznych w ramach projektu „Zintegrowany program wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym W toku
113/ZP/18

27.12.2018 r.

do godziny

09:00

Dostawa, wdrożenie i utrzymanie środowiska portalu edukacyjnego - platformy e-learningowej  W toku
119/ZP/18

10.12.2018 r.

do godziny

09:00

Dostawa jaj i drobiu  Wynik
120/ZP/18

18.12.2018 r.

do godziny

09:00

Dostawa produktów wędliniarskich   Wynik
122/ZP/18

18.12.2018 r.

do godziny

09:00

Dostawa przez Wykonawcę dla AMW w roku 2019 produktów mleczarskich, dań gotowych i ryb Wynik
123/ZP/18

20.12.2018 r.

do godziny

09:00

Dostawa przez Wykonawcę dla AMW w roku 2019 różnych produktów żywnościowych   Wynik
124/ZP/18

19.12.2018 r.

do godziny

09:00

Dostawa przez Wykonawcę w roku 2019 pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego w Czernicy k. Chojnic Wynik
125/ZP/18

28.12.2018 r.

do godziny

09:00

Świadczenie usług prania i czyszczenia chemicznego Wynik
01/ZP/19

10.01.2019 r.

do godziny

13:00

Wyłonienie wykonawcy do przeprowadzenia konwersatorium z języka angielskiego w zakresie systemów informacyjnych w bezpieczeństwie dla ok.64 studentów Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich , kierunki studiów: systemy informacyjne w bezpieczeństwie w ramach projektu „Zintegrowany program wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym Unieważnienie
02/ZP/19

15.01.2019 r.

do godziny

12:00

Wyłonienie wykonawcy do przeprowadzenia Szkolenia PRINCE2 Foundation + egzamin wraz z grą szkoleniowo – symulacyjną dla ok. 80 studentów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, kierunek Wojsko w systemie służb publicznych w ramach projektu „Zintegrowany program wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni” finansowanego w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

W toku/

Zapytania

03/ZP/19

15.01.2019 r.

do godziny

12:00

Wyłonienie wykonawcy do przeprowadzenia Szkolenia AgilePM Foundation + egzamin wraz z grą szkoleniowo – symulacyjną dla ok. 80 studentów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, kierunek Pedagogika w ramach projektu „Zintegrowany program wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni” finansowanego w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych W toku/ Zapytania
04/ZP/19

17.01.2019 r.

do godziny

10:00

Zapewnienie noclegów, pełnego wyżywienia, wynajem sal dydaktycznych, organizacja „przerw kawowych” w ramach projektu pt.: „Akademia Kreatywności – Myśleć i Działać” dla 160 osób (120 uczestnicy Projektu) (kadra wychowawcza i szkoleniowa [40 osób]), finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym

W toku/

Zapytania III/

Zmiana

05/ZP/19

24.01.2019 r.

do godziny

09:30

Wyłonienie wykonawcy do przeprowadzenia Szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa z zakresu obsługi incydentów naruszenia CERT/CSIRT dla ok.64 studentów Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich, kierunki studiów: systemy informacyjne w bezpieczeństwie w ramach projektu „Zintegrowany program wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych W toku
06/ZP/19

24.01.2019 r.

do godziny

09:30

Wyłonienie wykonawcy do przeprowadzenia szkolenia: ,,Społeczeństwo informacyjne, szanse, wyzwania, zagrożenia” dla ok.64 studentów Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich , kierunki studiów: systemy informacyjne w bezpieczeństwie w ramach projektu „Zintegrowany program wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni” finansowanego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
W toku
07/ZP/19

22.01.2019 r.

do godziny

13:00

Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych na potrzeby projektu „Rozwój kompetencji studentów informatyki, mechatroniki, automatyki i robotyki na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni”– edycja IV, realizowanego przez Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym W toku
08/ZP/19

22.01.2019 r.

do godziny

15:00

Wybór wykonawcy zadania Kursu stewardingu oraz służby porządkowej i informacyjnej. Warsztaty będą realizowane
w ramach projektu „Zintegrowany program wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
W toku
09/ZP/19

24.01.2019 r.

do godziny

13:30

Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych na potrzeby projektu „Żagle rozwiń - program rozwoju kompetencji studentów kierunków technicznych w Akademii Marynarki Wojennej”– edycja II, realizowanego przez Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś priorytetowa III. W toku

 

 


WAŻNA INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW I KURIERÓW

UWAGA!!! 

Kancelaria Jawna znajduje się na terenie AMW, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Kancelarii Jawnej. 


Płatności

Wpłaty wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy dokonujemy na:

Edytuj artykuł

Numer konta: PEKAO Bank Pekao S.A. 19 1240 2933 1111 0010 2946 0480


Dane teleadresowe
Sekcja Zamówień Publicznych AMW
Telefon/Faks
261 26 25 37

Adresy e-mail:

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
-------------------
Specjalista
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
------------------
Specjalista
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia