fbpx

Zamówienia publiczne – POWYŻEJ 130 000 zł ==>

AKTY PRAWNE, WNIOSKI ORAZ DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE

 
Ustawa Pzp
Wspólny słownik CPV (W Menu wybrać - kody/CPV/Widok drzewiasty)
 
lub
 
 
 

 

ZAMAWIAJĄCY PRZY ZAWIERANIU UMOWY DOPUSZCZA PODPISYWANIE JEJ ZA POMOCĄ PODPISU KWALIFIKOWANEGO

                                                                                                    

WYKAZ TRWAJĄCYCH POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH W 2023 R    

 

NR
 SPRAWY

AMW-KANC.SZP.2712. 

TERMIN
 SKŁADANIA

  OFERT 

TYTUŁ POSTĘPOWANIA

ID

POSTĘPOWANIA
https://platformazakupowa.pl/ 

84.2023

09.10.2023 r.

do godziny

09:00

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi dojazdowej, parkingu i ogrodzenia po wznowieniu granic na terenie Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego

ID 824327
83.2023

02.10.2023 r.

do godziny

09:00

Zakup usługi gastronomicznej na zabezpieczenie studiów podyplomowych EMBA pn. Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem i Usługami Cyfrowymi edycja 2023/2024 na terenie AMW ID 822454
81.2023

09.10.2023 r.

do godziy

09:00

Usługi polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu gry dydaktycznej oraz stworzenie scenariuszy lekcji dla studentów kierunku stosunki międzynarodowe

ID 824908
80.2023

02.10.2023 r.

do godziny

09:00

Usługi edukacji w zakresie bezpieczeństwa II ID 822451
79.2023

04.10.2023 r.

do godziny

09:00

Szkolenie Prince Foundation + Practitioner + egzamin – FVSzkolenie Prince Foundation + Practitioner + egzamin – FV ID 823683
78.2023

02.10.2023 r.

do godziny

09:00

Remont pomieszczeń socjalnych, biurowych i garaży w budynku nr 6 położonym na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69, który jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1859Remont pomieszczeń socjalnych, biurowych i garaży w budynku nr 6 położonym na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69, który jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1859 ID 819070
76.2023

15.09.2023 r.

do godziny

09:00

Dostawa mebli, krzeseł i foteliDostawa mebli, krzeseł i foteli ID 813562
66.2023

08.09.2023 r.

do godziny

09:00

Zintegrowany system symulatorów Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich

ID 805063

 

 

Zaktualizowany:

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2023 R XXXI

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2023 R XXX

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2023 R XXIX

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2023 R XXVIII

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2023 R XXVII

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2023 R XXVI

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2023 R XXV

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2023 R XXIV

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2023 R XXIII

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2023 R XXII

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2023 R XXI

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2023 R XX

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2023 R XIX

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2023 R XVIII

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2023 R XVII

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2023 R XVI

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2023 R XV

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2023 R XIV

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2023 R XIII

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2023 R XII

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2023 R XI

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2023 R X

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2023 R IX

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2023 R VIII

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2023 R VII

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2023 R VI

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2023 R V

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2023 R IV

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2023 R III

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2023 R II

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2023 R

 

WYKAZ ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH Z 2023 R    

 

NR
 SPRAWY

AMW-KANC.SZP.2712. 

TERMIN
 SKŁADANIA

  OFERT 

TYTUŁ POSTĘPOWANIA

ID

POSTĘPOWANIA
https://platformazakupowa.pl/ 

77.2023

20.09.2023 r.

do godziny

09:00

Zakup usługi gastronomicznej na zabezpieczenie studiów podyplomowych EMBA pn. Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem i Usługami Cyfrowymi edycja 2023/2024 na terenie AMW oraz w siedzibie Poczty Polskiej S.A. w Warszawie ID 817062
74.2023

22.08.2023 r

do godziny

09:00

Zakup usługi gastronomicznej oraz hotelowej dla 85 osób na zabezpieczenie konferencji „Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa” realizowanej w dniach 10 – 13 września 2023 r. w miejscowościach Jurata lub Hel ID 805566
73.2023

12.09.2023 r.

do godziny

09:00

Usługi edukacji w zakresie bezpieczeństwa ID 813564
72.2023

01.09.2023 r.

do godziny

09:00

Dostarczenie i wdrożenie oprogramowania symulacyjnego VR w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych BLS ID 809431
71.2023

18.08.2023 r.

do godziny

09:00

Usługa hotelowa podczas trwania Sympozjum w Akademii MarynarkiWojennej w Gdyni pod tytułem Digital Life and Education realizowanej w dniach 14-16 września 2023 r. ID 804491
70.2023

10.08.2023 r.

do godziny

09:00

Dostawa warzyw i owoców świeżych, warzyw konserwowanych i/lub puszkowanych i owoców tropikalnych dla AMW Gdynia (zwana dalej AMW) oraz do AOS w Czernicy k. Chojnic (zwana dalej AOS) w systemie zaopatrywania jesienno-zimowego w roku 2023/2024 ID 801532
69.2023

07.09.2023 r

do godziny 

09:00

Dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania ID 802235
68.2023

07.08.2023 r.

do godziny

09:00

Przedłużenie gwarancji urządzeń, rozszerzenie licencji i usługa wsparcia technicznego ID 799593
67.2023

04.09.2023 r.

Zmiana terminu

11.09.2023 r

do godziny

09:00

WIZJA LOKALNA

28.08.2023 r.

godzina 11:00

Modernizacja laboratorium radionawigacji ID 803935
65.2023 WR Wyposażenie laboratorium fotogrametrii podwodnej (zakup sprzętu nurkowego) -
64.2023 WR Grawimetr CG-6 wraz z osprzętem. Ilość w szt./kpl - 1 -
63.2023

01.08.2023 r.

04.08.2023 r.

Zmiana terminu

07.08.2023 r

do godziny

09:00

WIZJA LOKALNA

25.07.2023 r.

godzina 10:00

Wymiana dwóch kotłów wodnych o mocy 1500 kW w budynku 256, na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni ID 793900
62.2023

19.07.2023 r.

do godziny

09:00

Świadczenie usług hotelowych w Friedrichshafen (Niemcy) ID 792130
61.2023

03.08.2023 r.

do godziny

09:00

WIZJA LOKALNA

28.07.2023 r.

    godzina 10:30      w Czernicy

Rozbudowa bazy noclegowej z zapleczem na terenie Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego Akademii Marynarki Wojennej w Czernicy,w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ID 795505
60.2023 WR Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji wiaty nr 367 na halę garażowo-magazynową -
59.2023

16.08.2023 r.

do godziny

09:00

WIZJA LOKALNA

24.07.2023 r.

godzina 09:00

Dostawa, montaż i uruchomienie zintegrowanego stanowiska radaru meteorologicznego ID 792537
58.2023

17.07.2023 r.

do godziny

09:00

Wyposażenie laboratorium fotogrametrii podwodnej (zakup sprzętu nurkowego) ID 790978
57.2023

30.06.2023 r.

do godziny

09:00

Dostawa urządzenia do pomiaru promieniowania ID 783940
56.2023

21.07.2023 r.

do godziny

09:00

Dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania ID 783858
55.2023

29.06.2023 r.

do godziny

09:00

Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych dla studentów oraz pracowników Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni ID 782512
54.2023

04.07.2023 r.

do godziny

09:00

Stanowisko do implementacji, badania i testowania algorytmów cyfrowego przetwarzania obrazów w zastosowaniach termowizyjnych ID 785255
53.2023

23.06.2023 r.

do godziny

09:00

"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji wiaty nr 367 na halę garażowo-magazynową” na terenie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, przy ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę ID 780335
52.2023

22.06.2023 r.

do godziny

09:00

Remont elewacji budynku nr 5 – Etap V – elewacje (E8 i E21) wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1859 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69 ID 777668
51.2023

22.06.2023 r.

do godziny

09:00

Wyposażenie laboratorium fotogrametrii podwodnej (zakup sprzętu nurkowego) ID 780350
50.2023

22.06.2023 r.

do godziny

09:00

Wyposażenie laboratorium fotogrametrii podwodnej (zakup kamer/aparatów z funkcją nagrywania wideo) ID 780344
49.2026

02.08.2023 r.

do godziny

14:30

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA AKADEMICKIEGO OŚRODKA SZKOLENIA MORSKIEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GDYNI ID 778262
48.2023

06.06.2023 r.

do godziny

09:00

Odnowienie subskrypcji na system ochrony antywirusowej, certyfikat ssl i wsparcie techniczne systemu ochrony antywirusowej i antyspamowej oraz środowiska serwerowego i wirtualnego ID 773505
47.2023

14.06.2023 r.

Zmiana terminu

16.06.2023 r

do godziny

14:15

WIZJA LOKALNA

06.06.2023 r.

godzina 10:00

Regulacja, konserwacja i naprawa oraz wymiana stolarki drzwiowej p.poż. w budynkach 354 i 355 ID 7747186
46.2023

03.07.2023 r.

Zmiana terminu

07.07.2023 r.

do godziny

09:00

Dostawa do siedziby zamawiającego komputera (stacji roboczej) z wgranym oprogramowaniem do wyznaczania odporności udarowej okrętów i interaktywnego systemu projekcyjnego wysokiej rozdzielczości do pracowni metod numerycznych. ID 777077
45.2023

12.06.2023 r.

do godziny

09:00

Dostawa do siedziby zamawiającego stanowiska typu dzielonego pręta Hopkinsona (SHPB) wraz z osprzętem do akwizycji i obróbki sygnałów ID 775083
44.2023

03.07.2023 r.

do godziny

09:00

Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze Krytej Pływalni przy AMW w Gdyni przez ratowników wodnych ID 777142
43.2023

23.06.2023 r

zmiana terminu 

27.06.2023 r.

do godziny

09:00

Kompleks treningowy do szkolenia strzelców/operatorów w zakresie wykonywania zadań ogniowych z platform ruchomych ID 772595
42.2023 

19.06.2023 r.

zmiana terminu 

26.06.2023 r.

do godziny

09:00

Doposażenie Pracowni Symulatorów Nawigacyjno-Manewrowych ID 771362 
41.2023

23.06.2023 r.

zmiana terminu 

28.06.2023 r.

do godziny

09:00

Dostawa i montaż symulatora ładunkowo – statecznościowego jednostek pływających różnego przeznaczenia” dalej zwanego ,,symulatorem ładunkowym jednostki pływającej ID 772570
40.2023

25.05.2023 r.

do godziny

9:00

Dostawa owoców i warzyw w systemie zaopatrywania wiosenno-letniego (Nowalijki) ID 768259
39.2023

12.06.2023 r.

do godziny

09:00

Dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania ID 767163
38.2023

15.05.2023 r

do godziny

09:00

Termomodernizacja budynku 353   na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69, na terenie wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 1859 ID 761351
37.2023

29.05.2023 r.

Zmiana terminu

31.05.2023 r

do godziny

09:00

 Modernizacja i doposażenie Pracowni Systemów Satelitarnych

 zmiana nazwy postepowania

 Wyposażenie laboratorium pomiarów geodezyjnych

ID 769697
36.2023

09.06.2023 r.

14.06.2023 r

Zmiana terminu

21.06.2023 r

do godziny

09:00

WIZJA LOKALNA

24.05.2023 r.

godzina 10:00

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze wszystkimi pozwoleniami i decyzjami na realizację inwestycji pn.: „Budowa systemów bezpieczeństwa energetycznego na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni ID 766496
35.2023

16.06.2023 r.

do godziny

09:00

WIZJA LOKALNA

31.05.2023 r.

godzina 13:00

Modernizacja i rozbudowa strzelnicy kontenerowej ID 769929
34.2023

03.07.2023 r.

do godziny

09:00

Grawimetr CG-6 wraz z osprzętem. Ilość w szt./kpl - 1 ID 777106
33.2023

13.07.2023 r.

do godziny

09:00

Zakup, montaż i uruchomienie projektora planetarium dla małych pomieszczeń, zakup komputera klasy PC oraz laptopa wraz z dedykowanym oprogramowaniem biurowym i specjalistycznym oraz mobilnego teleskopu astronomicznego na montażu paralaktycznym z systemem GoTo ID 779857
32.2023

28.04.2023 r.

do godziny

09:00
Usługi edukacji w zakresie bezpieczeństwa oraz opracowanie pomocy dydaktycznych ID 756958
31.2023

02.05.2023 r.

do godziny

09:00

Usługi szkoleń zawodowych oraz opracowanie bilansu kompetencji ID 757561
30.2023

07.06.2023 r.

do godziny

09:00

Modernizacja technologiczno-programowa „Zintegrowanego Symulatora dowodzenia i prowadzenia działań w sytuacjach zagrożeń militarnych i pozamilitarnych na akwenach morskich ID 765853
29.2023

04.05.2023 r

do godziny

09:00

Remont elewacji wraz z wykonaniem izolacji ścian piwnic, przebudową wejścia głównego, montażem windy w budynku nr 5 z podziałem na etapy robót – II ETAP Winda ID 754279
28.2023

24.04.2023 r

do godziny

09:00

Szkolenie w zakresie cyberbezpieczeńswa ID 754269
27.2023

20.04.2023 r.

do godziny

09:00

Świadczenie usług hotelowej w mieście Rostock (Germany) ID 753013
26.2023

15.05.2023 r.

 Zmiana terminu

31.05.2023 r

do godziny

09:00

Pracownia dydaktyczna z dziedziny robotów autonomicznych ID 756023 
25.2023

24.04.2023 r

do godziny

09:00

Zakup usługi gastronomicznej oraz hotelowej na zabezpieczenie konferencji Przestępczość Teleinformatyczna XXI realizowanej w dniach 5-7 czerwca 2023 r. na terenie Akademii Marynarki Wojennej ID 754288
24.2023

21.04.2023 r

do godziny

09:00

Świadczenie usług szkoleniowych specjalistycznych na potrzeby projektu „Zintegrowany program wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - edycja II” – zadanie 18, poz. 145-147 – edycja 3 ID 751369
23.2023

07.06.2023 r.

Zmiana terminu

14.06.2023 r

do godziny

09:00

Dostawa sprzętu do wykrywania zagrożeń CBRN (skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych) oraz symulacji skażeń ID 765844
22.2023

27.03.2023 r.

do godziny

09:00

Sukcesywna dostaw materiałów biurowych, papieru kserograficznego oraz papierów specjalistycznych dla Wydawnictwa AMW ID 742557

21.2023

WR

„Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku nr 11, na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1859”

-
20.2023

27.03.2023 r.

do godziny

09:00

Kursy językowe w szkole językowej stacjonarne ID 742542
19.2023

24.03.2023 r

do godziny

09:00

Usługi szkoleniowe w dziedzinie rozwoju osobistego ID 740702
18.2023

23.03.2023 r

do godziny

09:00

Zapewnienie cateringu podczas warsztatów i zajęć realizowanych w ramach projektów ZPW AMW II, ZPW REG ID 470679
17.2023

27.03.2023 r

do godziny

09:00

Remont elewacji wraz z wykonaniem izolacji ścian piwnic, przebudową wejścia głównego, montażem windy w budynku nr 5 z podziałem na etapy robót – II ETAP Winda ID 739103
16.2023

10.03.2023 r

do godziny

09:00

Zakup usługi gastronomicznej na zabezpieczenie studiów podyplomowych DBA edycja 2023 realizowanej na terenie Warszawy ID 735222 
15.2023

28.03.2023 r

do godziny

09:00

Świadczenie usług hotelowej w mieście Warszawa ID 742535 ID 742535
14.2023

30.03.2023 r

do godziny

09:00

Szkolenie NASK w zakresie cyberbezpieczeńswa ID 743925
13.2023

28.03.2023 r

do godziny

09:00

Szkolenie Społeczeństwo informacyjne – szanse , wyzwania, zagrożenia ID 742526
12.2023

17.03.2023 r.

do godziny

09:00

Realizacja i zapewnienie szkoleń dla pracowników AMW oraz studentów kierunku stosunki międzynarodowe w ramach projektu ZPW AMW II ID 737620
11.2023

13.03.2023 r

do godziny

09:00

 Świadczenie usługi hotelowej w mieście Kraków  ID 735647
10.2023

13.03.2023 r

do godziny

09:00

 Usługi edukacji w zakresie bezpieczeństwa-Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa ID 735212

9.2023

WR  Remont domków drewnianych - 17szt., oraz stołówki na terenie Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego w Czernicy 89-632 Brusy, należącego do Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni -
8.2023

17.05.2023 r

do godziny

09:00

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA AKADEMICKIEGO OŚRODKA SZKOLENIA MORSKIEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GDYNI ID 760682
7.2023

07.03.2023 r

do godziny

09:00

 Zapewnienie noclegów dla pracowników AMW podczas zagranicznych staży dydaktycznych w ramach projektu ZPW AMW II ID 732903
6.2023 WR  Wywóz odpadów komunalnych z terenu Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego w Czernicy -
5.2023

07.03.2023 r.

Zmiana terminu

14.03.2023 r

do godziny

09:00

 Dostosowanie stron www, systemu elektronicznej rekrutacji studentów oraz wewnętrznych systemów informatycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  ID 732817
4.2023

13.02.2023 r.

do godziny

09:00

Świadczenie usług szkoleniowych specjalistycznych III ID 723287
 3.2023  

31.01.2023 r.

do godziny

09:00

 Wywóz odpadów komunalnych z terenu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego w Czernicy ID 719010
2.2023 WR  Przeprowadzenie szkolenia „Kurs Techniki Braillea” -
1.2023

13.01.2023 r.

do godziny

09:00

 Pełnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy nad pracownikami  i kandydatami do pracy w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni ID 712797

 


Płatności

Wpłaty wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy dokonujemy na:

Edytuj artykuł

Numer konta: PEKAO Bank Pekao S.A. 19 1240 2933 1111 0010 2946 0480


Dane teleadresowe
Sekcja Zamówień Publicznych AMW
Telefon
261 26 25 37

Adresy e-mail:

przetargi@amw.gdynia.pl

 

 

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
a.parasinska@amw.gdynia.pl

-------------------
Specjalista
b.adamczak@amw.gdynia.pl

------------------
Specjalista
r.fudala@amw.gdynia.pl

------------------

Specjalista

s.reda@amw.gdynia.pl

 

 

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia