ZAPROSZENIE NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ STUDENCKĄ ORAZ KONKURS
wtorek, 05 luty 2019 09:36

ZAPROSZENIE NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ STUDENCKĄ ORAZ KONKURS

Żołnierze tzw. drugiej konspiracji, którzy jako pierwsi walczyli o Wolną Polskę z okupantem sowieckim i zainstalowanym przez niego reżimem komunistycznym, zapłacili za wierność swoim ideałom niejednokrotnie cenę najwyższą – cenę swego życia. Nawet jeśli udało Im się przeżyć, przez kolejne 45 lat żyli z piętnem – jak to określała komunistyczna propaganda – „bandytów” i „faszystów”. 1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – będących ostatnimi ogólnopolskimi koordynatorami walki z nową sowiecką okupacją. 60 lat później - 3 lutego 2011 r. Sejm RP ustanowił dzień 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” i jednocześnie świętem państwowym.

Chcąc upamiętnić „Żołnierzy Wyklętych” oraz przyczynić się do pogłębienia wiedzy na Ich temat,  7 marca 2019 r. w AWL Wrocław zorganizowana zostanie studencka konferencja naukowa „Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Bohaterowie”. Szczegółowa tematyka konferencji zawiera:

 1. Formy działalności polskiego podziemia niepodległościowego.
 2. Konspiracja młodzieżowa w Polsce 1944–1956.
 3. Aparat represji a polskie podziemie niepodległościowe.
 4. Postrzeganie podziemia niepodległościowego tzw. drugiej konspiracji przez polskie społeczeństwo od zakończenia II wojny światowej do czasów współczesnych.
 5. Żołnierze Wyklęci a współczesne postawy patriotyczne.
 6. Narracja o Żołnierzach Wyklętych w PRL i po 1989 r.
 7. Przywracanie pamięci. Od Żołnierzy Wyklętych do Niezłomnych.

Informacje organizacyjne

Konferencja odbędzie się w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu w dniu 07.03.2019 r.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać drogą elektroniczną do dnia 28 lutego 2019 roku na adres opiekuna Naukowego Koła Pamięci Narodowej AWL:  ppłk. dr. Adama SZYMANOWICZA (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Organizatorzy konferencji:

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie (Naukowe Koło Historii Lotnictwa)

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu/Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej.

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie (Naukowe Koło Pamięci Narodowej i Naukowe Koło Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa) i

Wydział Zarzadzania Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki  we Wrocławiu

Komitet naukowy:

ppłk dr Adam SZYMANOWICZ (AWL) – przewodniczący

dr Iwona DEMCZYSZAK (IPN Wrocław)

kmdr ppor. dr Krzysztof NOWAKOWSKI (AMW)

dr Marcin PALUCH (LAW)

dr Klaudia STACHOWIAK  (ASzWoj)

Komitet organizacyjny:

sierż. pchor. Andrzej GACH (AWL) – przewodniczący

sierż. pchor. Natalia ADAMCZYK (AWL)

sierż. pchor. Kaja CEBULAK (AWL)

mat. pchor. Kamil JĘDRAK (AMW)

kpr. pchor. Maksymilian MOTYCZYŃSKI (LAW)

sierż. pchor. Mateusz WOLSKI (AWL)

Nikodem WOŁOSZYN (ASzWoj)

Sekretariat konferencji:

Agata BIAŁOWĄS (AWL)

Agata BOCZKOWSKA (AWL)

Ponadto, w tym samym dniu odbędzie sie konkurs z powyższej tematyki.

            Regulamin konkursu             

ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI

 1. Patronat honorowy

    Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

 1. Organizatorzy

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu/Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie i

Wydział Zarzadzania Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki      we Wrocławiu

 1. Nadzór merytoryczny, przygotowanie i prowadzenie

dr Iwona DEMCZYSZAK, ppłk dr Adam SZYMANOWICZ, Marek GADOWICZ

 1. Cele konkursu:
 • popularyzacja historii,
 • rozbudzanie zainteresowania wiedzą o Żołnierzach Wyklętych,
 • kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży,
 • przybliżenie działalności i roli żołnierzy walczących o wolność Ojczyzny.
 1. Termin i miejsce konkursu
 • eliminacje

7 marca 2019 r. w godz. 8.15 - 8.35 - część pisemna, ewentualna dogrywka - 7 marca 2019 r. w godz. 11.10 - 11.20

 • finał

7 marca 2019 r. od godz. 13.30

 • miejsce konkursu

budynek dydaktyczny AWL

 1. Sposób przeprowadzenia i przebieg konkursu
 • Konkurs skierowany jest do studentów cywilnych i wojskowych, przede wszystkim do członków uczelnianych kół naukowych o profilu historycznym.
 • Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
 1. etap pierwszy eliminacyjny - część pisemna,
 2. etap drugi finałowy - część ustna.
 3. Etap pierwszy eliminacyjny: test składający się z 35 pytań wielokrotnego wyboru oraz 5 pytań otwartych (czas na rozwiązanie 20 min.).
 4. Etap drugi finałowy: 15 pytań otwartych dla każdego uczestnika. Czas na odpowiedź na każde pytanie - 15 sekund.
 5. W pierwszym etapie, w przypadku nie wyłonienia 10 osób, przeprowadzana zostanie dogrywka o wejście do finału.

Dogrywka: test składający się z 10 pytań wielokrotnego wyboru. Czas na rozwiązanie testu - 10 minut. W przypadku nierozstrzygnięcia dogrywki, o wejściu do finału będzie decydowała kolejność oddania wypełnionego przez uczestników testu.

 1. Do finału przechodzi 10 osób, które w pierwszym etapie uzyskają największą liczbę punktów.
 2. Dla laureatów konkursu są przewidziane następujące nagrody finansowe:

            1          miejsce – 1 500 zł netto

            2          miejsce – 1 000 zł netto

            3          miejsce –   500 zł netto

Dla pozostałych finalistów przewidziane są nagrody książkowe.

 1. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 1 marca 2019 r. pocztą elektroniczną przez płk. Adama SZYMANOWICZA na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: (stopień) imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę uczelni.
 3. Przetwarzanie danych osobowych
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby biorące udział w konkursie zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu, w szczególności na publiczne podanie imion i nazwisk, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182).
 • Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, uczestnikom konkursu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 1. Wymagania z zakresu literatury: pytania konkursowe zostaną przygotowane na podstawie następujących opracowań:
 1. Wyklęci. Podziemie zbrojne 1944-1963, red. M. Markowska, Warszawa 2013;
 2. Jerzy Ślaski, Żołnierze wyklęci, różne wydania;
 3. „Żołnierze wyklęci” – między historią, popkulturą a polityką. Dyskutują Tomasz Łabuszewski i Rafał Wnuk oraz Andrzej Friszke i Zbigniew Nosowski, „Więź” 2016, z. 3, s. 7-27;
 4. Lipiński P., Piąta komenda [w:] tenże, Ofiary niejasnego, Warszawa 2004;
 5. Krajewski K., Kilka refleksji o Żołnierzach Wyklętych i ciągłości walki o niepodległość, „AK. Biuletyn Informacyjny” 2016, z. 3, s. 2-9;
 6. Wichowska K., „Łączka”. Poszukiwania i identyfikacja ofiar terroru komunistycznego pochowanych na warszawskich Powązkach, Warszawa 2016;
 7. Musiał F., „Żołnierze Wyklęci” – historia i współczesność, „Arcana” 2015, z. 2, s. 64-73;
 8. Musiał F., Żołnierze Wyklęci – czyli kto? „AK. Biuletyn Informacyjny” 2016, z. 3, s. 10-19;
 9. Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, red. R. Wnuk, S. Poleszak, A. Jaczyńska, M. Śladecka, Warszawa-Lublin 2007;
 10. Joanna Wieliczka-Szarkowa, Żołnierze Wyklęci. Niezłomni bohaterowie, Kraków 2013;
 11. Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku, wyd. II, Warszawa 2013.

      Wszelkie dodatkowe ustalenia na temat konkursu będą miały miejsce na drodze porozumienia między uczelniami (osobami odpowiedzialnymi) a organizatorami.

W razie dużej liczby zgłoszeń chętnych do udziału w konkursie uczelnie/uczelniane koła naukowe o profilu historycznym przeprowadzą wewnętrzne eliminacje do dnia 05.03.2019 r.

Odpowiedzi na pytania w sprawie konkursu udziela:

      ppłk dr Adam SZYMANOWICZ Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .  

          

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia