WODOWANIE KSIĄŻKI NA ORP BŁYSKAWICA
piątek, 21 grudzień 2018 13:24

WODOWANIE KSIĄŻKI NA ORP BŁYSKAWICA

Na pokładzie historycznego niszczyciela, okrętu – muzeum ORP „Błyskawica” (Skwer Kościuszki w Gdyni) w Salonie Kaprów, w piątek 21 grudnia 2018 roku odbyło się uroczyste wodowanie książki pod tytułem „Zwalczanie środków napadu powietrznego przez Marynarkę Wojenną”, której autorami są: kmdr por. dr inż. Artur Cywiński – nauczyciel akademicki z AMW, kmdr por. dr Mirosław Chmieliński – nauczyciel akademicki z AMW, kmdr rez. Stanisław Koryzma – były Szef OPL MW RP. Uroczystość wodowania zaszczycili swoją obecnością też pozostali byli Szefowie OPL MW RP: kmdr rez. Ryszard Ogonowski, kmdr rez. Eugeniusz Cempa, kmdr rez. Zbigniew Matejczyk, kmdr Damian Wilczyński.

12 21 Wodowanie 0005

W roku 2018 obchodzone było 100-lecie Polskiej Broni Przeciwlotniczej, które wpisuje się w obchody jubileuszu 100-lecia Państwa Polskiego, jak również 100-lecia Marynarki Wojennej RP.  Jest więc to doskonałą okazją do zaprezentowania tej monografii. Było to pierwsze wodowanie książki na pokładzie ORP „Błyskawica” w roku 100-lecia Marynarki Wojennej – powiedział Dowódca ORP Błyskawica – a stało się już tradycją, że marynistyczne książki promowane są na tym okręcie.

kmdr por. dr inż. Artur Cywiński przedstawił sylwetki autorów monografii, zwracając szczególną uwagę na ich drogę naukową i karierę wojskową. Zwrócił też uwagę, że jest to pierwsze wodowanie książki poświęconej problemom systemu obrony przeciwlotniczej Marynarki Wojennej, w skład którego wchodzą zarówno siły okrętowe, jak i brzegowe jednostki przeciwlotnicze. Obrona przeciwlotnicza stanowi jeden z ważniejszych elementów działań Sił Zbrojnych RP. Jest integralną częścią operacji prowadzonych w wymiarze morsko – powietrzno – lądowym, a ponadto wnosi istotny wkład w narodowy i sojuszniczy system Obrony Powietrznej.

12 21 Wodowanie 0011

Ceremonii symbolicznego aktu „wodowania” książki dokonała Pani Małgorzata Szubrycht, Kierownik Informatorium - Kustosz Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, a zgodnie z tradycją chrztu dokonała czerwona różą. Samo „wodowanie” odbyło się pokropieniem czerwoną różą umoczoną w kieliszku szampana oraz poprzez wypowiedzenie tradycyjnej formułki chrztu:

Płyń w szeroki świat poprzez zatoki, morza, oceany.  Przemierzaj lądy znane i nieznane po to, aby chwała Marynarki Wojennej RP dotarła do każdego miejsca na świecie. Niech wszystkie pokolenia poznają twą historię. Dotrzyj do każdego okrętu i każdego domu, aby załogom i mieszkańcom nieobce były dzieje naszej marynarki wojennej. Zajrzyj do bibliotek i szkół. Pokaż naszą miłość do historii Marynarki Wojennej RP, którą za nas na papierze utrwalili autorzy książki Panowie: kmdr por. dr Mirosław Chmieliński, kmdr por. dr inż. Artur Cywiński i kmdr rez. Stanisław Koryzma.

Książka zawiera bardzo istotne wiadomości i stanowi kompendium wiedzy dotyczącej zagadnień OPL MW,  będzie również szczególnie przydatna studentom, skróci im czas przygotowań do nauki. Nie będą musieli szukać informacji rozproszonych w wielu miejscach. W tej monografii znajdą wszystko czego potrzebują, aby przygotować się do zajęć i ćwiczeń.

Książka na ponad 200 stronach zawiera bogaty materiał ilustracyjny i przedstawia charakterystykę zagrożeń ze strony przeciwnika powietrznego elementów Marynarki Wojennej w procesie osiągania wymaganych celów, przez co  wymuszona została potrzeba określenia nowego podejścia do systemu obrony przeciwlotniczej Marynarki Wojennej zintegrowanej z pozostałymi systemami obrony przeciwlotniczej rodzajów sił zbrojnych oraz NATO. Obrona przeciwlotnicza to gorący temat wszelkich debat publicznych na temat Marynarki Wojennej. W tej wymianie argumentów często pojawia się słowo „potrzebujemy”. Przy odrobinie filozoficznego podejścia natychmiastową reakcją jest pytanie kto potrzebuje i do czego potrzebuje? Uogólniając to decydenci określają rolę Marynarki Wojennej w funkcjonowaniu państwa i przeznaczają na wypełnienie tej roli określone środki. Marynarze znając zadania do wykonania określają zdolności niezbędne do ich realizacji. Sformułowane wymagania są przekazywane inżynierom, którzy weryfikują techniczne możliwości realizacji i określają szacowany koszt przedsięwzięcia. Te z kolei są analizowane po względem finansowych możliwości i akceptowane lub nie pod względem przewidywanego poziomu wydatków. Modernizacja okrętowych i brzegowych sił OPL MW powinna być traktowana jako zadanie priorytetowe ze względu na kończące się resursy aktualnie eksploatowanych zestawów przeciwlotniczych.

kmdr por. dr Mirosław Chmieliński podziękował Wydawnictwu BP, które współpracuje z Akademią Marynarki Wojennej, a dziękując również gościom za przybycie zapowiedział, że w następnym roku odbędzie się podobna ceremonia na pokładzie ORP „Błyskawica” ponieważ w przygotowaniu jest kolejna książka.

Noty biograficzne autorów

kmdr por. dr Mirosław CHMIELIŃSKI - absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Stopień doktora uzyskał na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Jest wieloletnim pracownikiem Instytutu Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW. W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się zagadnieniami związanymi z eksploatacją broni rakietowej i artyleryjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dot. analizy kluczowych wymagań stawianych przed nowoczesnymi rozwiązaniami amunicji i systemów uzbrojenia morskiego. Jego obszar zainteresowań obejmuje także zagadnienia związane z zastosowaniem nowoczesnych metod szkolenia z wykorzystaniem z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości w oparciu o platformę treningową uzbrojenia morskiego, w postaci platformy symulatora ruchu okrętu z Przenośnym Przeciwlotniczym Zestawem Rakietowym GROM lub 12,7mm WKM, która to w wierny sposób oddaje specyfikę walki okrętu z przeciwnikiem powietrznym. Dzięki stworzeniu modelowych warunków szkolenia został umożliwiony dostęp do uzyskania wiedzy, doświadczeń oraz do prowadzenia badań w kierunku wypracowania danych do zaprojektowania i modernizacji ww. uzbrojenia.

kmdr por. dr inż. Artur CYWIŃSKI – absolwent Wojskowej Akademii Technicznej. Po ukończeniu studiów skierowany do Marynarki Wojenne. Odbywa służbę na okrętach bojowych w 3 FO uczestnicząc w zadaniach i ćwiczeniach prowadzonych przez okręty rakietowe i ZOP. W 1995 wraca do akademii na stanowisko starszego asystenta na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, na którym uzyskuje stopień doktora nauk technicznych. Jako specjalista z zakresu uzbrojenia przez lata kieruje laboratorium, a następnie pracownią broni podwodnej. Jako pracownik naukowo-dydaktyczny zajmuje się zagadnieniami związanymi z uzbrojeniem oraz optoelektroniką, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zastosowań systemów laserowych w środowisku morskim. Jego obszar zainteresowań to także materiały wybuchowe, procedury ich użycia i bezpieczeństwa eksploatacji. Jest inicjatorem i organizatorem kursów z rozpoznania, identyfikacji i neutralizacji improwizowanych urządzeń wybuchowych IED, które prowadzi cyklicznie w AMW na potrzeby Straży Granicznej, Policji i Marynarki Wojennej.

Komandor dypl. inż. Stanisław KORYZMA - służbę wojskową rozpoczął w 1980 roku w Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej w Ustce, a po ukończeniu w 1985 roku Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, rozpoczął zawodową służbę wojskową w 9 Dywizjonie Artylerii Przeciwlotniczej w Ustce. W 1995 roku ukończył. kierunek dowódczo-sztabowy Wojsk Lądowych w Akademii Obrony Narodowej (AON). Dalszą służbę pełnił w 8 Flotylli Obrony Wybrzeża na stanowiskach starszego specjalisty Wydziału Operacyjnego ds. Obrony Przeciwlotniczej i szefa Obrony Przeciwlotniczej flotylli. Od 2004 roku w Dowództwie Marynarki Wojennej RP zajmował stanowiska szefa Wydziału Obrony Przeciwlotniczej w Oddziale Lotnictwa i OPL DMW, szefa Obrony Przeciwlotniczej MW i szefa Obrony Przeciwlotniczej i Artylerii Rakietowej MW. Od stycznia 2007 roku pełnił funkcję gestora uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla „Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego MW” oraz od marca 2010 roku kierownika projektu „Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy MW”. Zawodową służbę wojskową zakończył w 31 stycznia 2013 roku.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia