środa, 12 grudzień 2018 08:05

WYRÓŻNIENIE DLA AMW NA POMORSKIEJ GALI PCK

W dniach: 30 listopada i 8 grudnia odbyły się Gale PCK, w pierwszym terminie Gdyńska, natomiast w ubiegłą sobotę Pomorska. To były doskonałe okazje, aby podziękować honorowym krwiodawcom oraz wręczyć im wyróżnienia. Nagrodę otrzymała Akademia Marynarki Wojennej, która zajęła II w Polsce podczas XV Edycji Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie” organizując najwięcej akcji promocyjnych połączonych z poborem krwi.

27fot. Małgorzata Wirkowska

Pomorska Gala PCK odbyła się  w Gdańsku w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta miała miejsce. Podczas Gali między innymi dokonano podsumowania XV Edycji Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”, w którym Akademia Marynarki Wojennej uczestniczy od samego początku, a w tej edycji zajęła II miejsce na szczeblu krajowym w kategorii największej ilości akcji promocyjnych połączonych z poborem krwi (7 akcji). Podczas tegorocznego Turnieju 430 uczestników-krwiodawców z AMW oddało 364,3 litrów krwi. Przyznany z tego tytułu Akademii Medal 60-lecia HDK PCK oraz upominki zostały odebrane przez: prorektora ds. wojskowych AMW kmdr. Pawła Podgórnego, prezesa Klubu HDK kmdr. por. Pawła Wirkowskiego oraz przedstawicieli Samorządu Studentów AMW pchor. Jakuba Nowaka i pchor. Marcina Piekarczyka. 

30fot. Grzegorz Mehring

Należy nadmienić, iż Galę uświetnił wspaniały występ Zespołu Wokalnego AMW „Panna Wodna” prowadzony przez mgr sztuki Ewelinę Kuc, wzbudzając radość i zadumę w uczestnikach gali.  

33fot. Karolina Misztal

I Gdyńska Gala PCK, zorganizowana została z okazji 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Galę, która miała miejsce w Audytorium Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej im. Lecha Kaczyńskiego, uświetniła obecność znamienitych gości, wśród których był wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża Jarosław Piotr Cieszkiewicz oraz przewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK Sławomir Kaczyński.

01fot. Piotr Kropidłowski

Po przedstawieniu rysu historycznego Honorowego Krwiodawstwa w Polsce przez prezesa Zarządu Rejonowego PCK w Gdyni Marka Olczykowskiego, nastąpiła ceremonia wręczenia wyróżnień krwiodawcom skupionym w gdyńskich Klubach HDK PCK, w tym niżej wymienionym Członkom Klubu HDK PCK przy Akademii Marynarki Wojennej.

Odznaka Honorowa Dawca Krwi - Zasłużony Dla Zdrowia Narodu (przyznawana przez Ministra Zdrowia)

bsmat Paweł PLICHT

mat Ireneusz PRZYSIECKI

Piotr SURGOFT

kmdr por. Krzysztof ŚWIĄTEK

chor. sztab. mar. Michał ZABŁOTNY

 06fot. Piotr Kropidłowski

Odznaka Honorowa - Za Zasługi Dla Ochrony Zdrowia (przyznawana przez Ministra Zdrowia)

kmdr por. Paweł WIRKOWSKI

Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża

III stopnia:

kmdr por. Piotr BIAŁOUSZ

por. mar. Tomasz BOGUSZ

kpt. Andrzej CZAPIEWSKI

IV stopnia:

por. mar. Piotr BIDZIŃSKI

pchor. Michał GIERGIEL

ppor. mar. Rafał SADOWSKI

mł. chor. Marcin SZEFER

chor. sztab. Tomasz WORYNA

Odznaczenie Zasłużony dla Krwiodawstwa w Gdyni

kpt. Andrzej CZAPIEWSKI

Kazimierz MUDLAFF

 

Medal „60 lat Honorowego Krwiodawstwa PCK”

 

Akademia Marynarki Wojennej

Klub HDK PCK przy Akademii Marynarki Wojennej

Samorząd Studentów Akademii Marynarki Wojennej

 

kmdr por. Piotr BIAŁOUSZ

por. mar. Piotr BIDZIŃSKI

por. mar. Tomasz BOGUSZ

mat Mariusz CHWESIUK

ppor. mar. Natalia CYPRYŚ

kpt. Andrzej CZAPIEWSKI

por. mar. Dawid GAŁ

pchor. Michał GIERGIEL

kmdr ppor. Mariusz HOŁOMIEJ

Kazimierz MUDLAFF

Zbigniew NOWY

ppor. mar. Rafał SADOWSKI

chor. sztab. Robert SŁUŻEWSKI

por. mar. Paulina STĘPIEŃ

pchor. Piotr STOPIEŃSKI

mł. chor. Marcin SZEFER

chor. sztab. Karol ZMYSŁOWSKI

 

Autorzy zdjęć:

01 ÷ 25 – Piotr Kropidłowski

26 ÷ 29 – Małgorzata Wirkowska

30 ÷ 31 – Grzegorz Mehring

32 ÷ 33 – Karolina Misztal

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia